1.    Odpady komunalne odbierane są w godzinach 7:00 – 20:00.

2.    Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z zabudowy wielorodzinnej:

  • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
- 3 razy w tygodniu
  • szkło
- 1 raz na 2 tygodnie
  • plastik, papier, metal
- 2 razy w tygodniu
  • zielone
- 1 raz na 2 tygodnie

Odbiorca odpadów zobowiązany jest do dostarczenia worków do odbioru odpadów zielonych

3.    Częstotliwość odbioru odpadów z zabudowy jednorodzinnej:

  • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
- 1 raz na 2 tygodnie
  • szkło
- 1 raz na 4 tygodnie
  • plastik, papier, meta
- 1 raz na 4 tygodnie
  • zielone
- 1 raz na 4 tygodnie

Odbiorca odpadów zobowiązany jest do dostarczenia worków do odbioru odpadów segregowanych oraz zielonych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z Legionowa dostępny pod następującym adresem: https://legionowo.pl/pl/harmonogramy-odbiorow-odpadow-2017

Wszelkie reklamacje/problemy związane z odbiorem odpadów mogą być zgłaszane pod nr tel.: 22 3910 370, 22 3910 371 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 16:00