• Rejony obsługi
 • Kontakt
 • Oferta
 • Dokumenty
 • Zamówienia publiczne
 • Wynajem nieruchomości
 • Promocje
 • Zamów usługę
 • Ogloszenia/Sprzedaż
Pojemniki i kontenery

Pojemniki i kontenery na gruz i śmieci


Odbierane odpady powinny być zebrane w specjalnych pojemnikach lub kontenerach przeznaczonych do ich gromadzenia. Opróżniane pojemniki mogą należeć do naszego klienta, lub też stanowić własność MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA OCZYSZCZANIA w m. st. Warszawie sp. z o.o..
W przypadku braku własnego pojemnika, przedsiębiorstwo oferuje dzierżawę pojemników firmowych.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA w m. st. Warszawie sp. z o.o. dysponuje następującymi pojemnikami przeznaczonymi do gromadzenia odpadów komunalnych:

 • pojemniki o pojemności 120 i 240 litrów, metalowe lub z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia i warunki atmosferyczne - przeznaczone przede wszystkim dla właścicieli domków jednorodzinnych.
  pojemnik na smieci
 • pojemniki typu "Bóbr" o poj. 1100 l oraz pojemniki typu V-700 l i V-800 l, przeznaczone do obsługi firm, spółdzielni mieszkaniowych, instytucji i obiektów użyteczności publicznej
  kontener na śmieci typu bóbr
 • kontenery o poj. 5m3, 7m3, 9m3 do 20 m3 obsługiwane przez specjalistyczne samochody przystosowane do załadunku i wyładunku tego typu pojemników
 • pojemniki recyklingowe przeznaczone do gromadzenia surowców wtórnych.
  pojemniki recyklingowe
 • BIG BAG - kontener elastyczny o poj. 1m3, przeznaczony do odbioru trawy, lisci, gruzu.
  elastyczny kontener na śmieci
 • kontenery przeznaczone do gromadzenia gruzu i odpadów budowlanych oraz odpadów wielkogabarytowych
 • prasokontenery

Coraz więcej firm korzysta także z nowoczesnego systemu gromadzenia odpadów w specjalnych kontenerach z wbudowanym urządzeniem prasującym, dzięki któremu znacznie zmniejsza się objętość wytworzonych odpadów. Posiadamy w swojej ofercie prasokontenery o pojemności od 5m3 do 20m3 z możliwością zgniotu odpadów do 5 razy.