Przedmiot zamowienia Termin
Poszerzenie wjazdu na teren bazy transportowo-sprzętowej MPO przy ul. Tatarskiej 2/4 w Warszawie 2017-09-22
Poprawa skuteczności instalacji wyciągowej, stanowiskowej w spawalni na hali warsztatowej (ul. Tatarska 2- Warszawa) 2017-09-19
wykonanie nasadzeń drzew oraz ich pielęgnacja w okresie gwarancyjnym 2017-09-21
Zakup i dostawa artykułów biurowych 2017-09-21
Zakup i dostawa węgla opałowego oraz eko-groszku 2017-09-19
Sporządzenie opinii z zakresu rachunkowości. 2017-09-29
Odnowienie (ponowne wykonanie) opisów na tablicy informacyjnej synoptycznej monitoringu spalin 2017-09-18
Zakup, dostawa i wykonanie boksów z bloczków betonowych 2017-09-15
Zakup i dostawa mieszanek traw łąkowych i stepowych 2017-09-15