Przedmiot zamowienia Termin
Zakup i dostawa monitorów Benq 2018-06-25
Zakup baterii do telefonu samsung 2018-06-25
Odbudowa spalonej rozdzielni nn usytuowanej na słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, na obiekcie MPO w gm. Zielonka, ul. Michałowska 2 2018-06-28
Wykonanie usługi przeniesienia archiwum zakładowego 2018-06-28
Zakup i dostawa 2 zestawów pojemników na odpady komunalne 2018-06-26