Przedmiot zamowienia Termin
Zakup i dostawa blachy stalowej o podwyższonej klasie ścieralności. 2017-07-26
Zakup i dostawa switch'y 2017-07-25
Zakup i dostawa Dell Docking Station 2017-07-21
Sporządzenie opinii z zakresu rachunkowości 2017-07-27