Nazwa Numer Utworzono
Przygotowanie Studium Wykonalności oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji do sortowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki o mocy przerobowej 60.000 Mg/rok, budowanej w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i Moder JRP.27.3.2018.MP 2018-07-13
Przeprowadzenie usługi szkoleniowej na prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną kat. C DZA.ZOZ.27.27.2018.KB 2018-07-06
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy z dzielnic Ochota, Ursus i Włochy DZA.ZOZ.27.23.2018.LK 2018-07-04
Odbiór, w tym transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12, powstałych w wyniku mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, stanowiących frakcję podsitową poniżej 80mm DZA.ZOZ.27.28.2018.KB 2018-07-03
Obsługa prawna Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. DZA.ZOZ.27.22.2018.LK 2018-06-14
Zakup i dostawa obuwia roboczego dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. DZA.ZOZ.27.21.2018.JĆ 2018-05-28
Dostawa oleju opałowego lekkiego DZA.ZOZ.27.19.2018.KB 2018-05-28
Odbiór, w tym transport i zagospodarowanie odpadów frakcji nadsitowej powyżej 80 mm, powstałych w wyniku mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych DZA.ZOZ.27.18.2018.LK 2018-05-17
Wymiana przegrzewacza pary II i III stopnia w kotle odzysknicowym produkcji ISTROENERGO o wydajności 15t/h DZA.ZOZ.27.13.2018.JĆ 2018-05-16
Zakup i dostawa nowych opon do samochodów ciężarowych, osobowych i sprzętu ciężkiego, dętek, ochraniaczy oraz opon bieżnikowanych do samochodów ciężarowych i sprzętu ciężkiego DZA.ZOZ.27.15.2018.SO 2018-05-10
Usługa sprzątania obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. DZA.ZOZ.27.20.2018.SO 2018-05-10
Zakup i dostawa olejów i smarów, płynów chłodzących, płynów hamulcowych, płynów do spryskiwaczy DZA.ZOZ.27.16.2018.KB 2018-04-20
Naprawy główne i serwis koparki kołowej JCBJS160W oraz chwytaka i dwóch ładowarek kołowych Ł-34 DZA.ZOZ.27.14.2018.KB 2018-04-13
Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych częśći zamiennych DZA.ZOZ.27.17.2018.JĆ 2018-04-13
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy DZA.ZOZ.27.2.2018.LK 2018-01-23
Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie JRP.27.2.2017.MP 2017-05-22
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje na temat ewentualnych modyfikacji SIWZ oraz innych wiadomości dotyczących prowadzonego postępowania o numerze (nr_postepowania), prosimy o zarejestrowanie się:
E-mail*
Proszę podać adres e-mail.

Powtórz e-mail*
Adres e-mail różni się od podanego powyżej.

Nazwa wykonawcy*
Proszę wpisać nazwę wykonawcy.

Captcha*
Captcha
OdświeżWpisany kod różni się tego na obrazku.