Nazwa Numer Utworzono
Zakup i dostawa olejów i smarów, płynów chłodzących, płynów hamulcowych, płynów do spryskiwaczy DZA.ZOZ.27.16.2018.KB 2018-04-20
Naprawy główne i serwis koparki kołowej JCBJS160W oraz chwytaka i dwóch ładowarek kołowych Ł-34 DZA.ZOZ.27.14.2018.KB 2018-04-13
Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych częśći zamiennych DZA.ZOZ.27.17.2018.JĆ 2018-04-13
Zakup i dostawa mineralnej lub źródlanej wody gazowanej i niegazowanej DZA.ZOZ.27.11.2018.KB 2018-03-22
Usługa leasingu operacyjnego dwóch samochodów bezpylnych do odpadów wielkogabarytowych i przemysłowych DZA.ZOZ.27.5.2018.JĆ 2018-03-16
Bezgotówkowy zakup oleju napędowego ON do samochodów służbowych oraz sprzętu Zamawiającego. DZA.ZOZ.27.4.2018.SO 2018-03-07
Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. DZA.ZOZ.27.7.2018.JĆ 2018-03-01
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy DZA.ZOZ.27.2.2018.LK 2018-01-23
Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie JRP.27.2.2017.MP 2017-05-22
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne DZA.ZOZ.27.34.2016.LK 2016-12-19
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje na temat ewentualnych modyfikacji SIWZ oraz innych wiadomości dotyczących prowadzonego postępowania o numerze (nr_postepowania), prosimy o zarejestrowanie się:
E-mail*
Proszę podać adres e-mail.

Powtórz e-mail*
Adres e-mail różni się od podanego powyżej.

Nazwa wykonawcy*
Proszę wpisać nazwę wykonawcy.

Captcha*
Captcha
OdświeżWpisany kod różni się tego na obrazku.