Nazwa Numer Utworzono
Sukcesywny zakup fabrycznie nowych części zamiennych do nadwozi pojazdów bezpylnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. DZA.ZOZ.35.2017.JĆ 2017-11-20
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy DZA.ZOZ.27.25.2017.LK 2017-11-16
Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów opakowaniowych z selektywnej zbiórki o kodzie 15 01 06 DZA.ZOZ.27.36.2017.SO 2017-11-16
Ochrona osób i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. DZA.ZOZ.27.27.2017.LK 2017-10-31
Zakup i dostawa wapna hydratyzowanego luzem DZA.ZOZ.27.31.2017.JĆ 2017-10-30
Zakup i dostawa materiałów hutniczych DZA.ZOZ.27.34.2017.KB 2017-10-30
Odbiór odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych w wyniku mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, stanowiących frakcję podsitową poniżej 80 mm DZA.ZOZ.27.32.2017.LK 2017-10-26
Wybór dostawcy usług medycyny pracy, dodatkowej opieki medycznej oraz szczepień ochronnych DZA.ZOZ.27.33.2017.LK 2017-10-18
Odbiór odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych w wyniku mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych stanowiących frakcję podsitową poniżej 80 mm DZA.ZOZ.27.30.2017.SO 2017-10-06
Remont pokrycia dachowego budynków DZA.ZOZ.27.24.2017.LK 2017-09-20
Zakup i dostawa olejów i smarów, płynów chłodzących, płynów hamulcowych, płynów do spryskiwaczy DZA.ZOZ.27.26.2017.KB 2017-09-20
Odbiór odpadów powstałych w wyniku przetwarzania odpadów wielkogabarytowych DZA.ZOZ.27.23.2017.SO 2017-09-07
Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego i następstw nieszczęśliwych wypadków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. DZA.ZOZ.27.22.2017.LK 2017-08-22
Zakup energii elektrycznej DZA.ZOZ.27.21.2017.KB 2017-08-08
Odbiór odpadów stanowiących frakcję nadsitową powyżej 80 mm wytworzoną w wyniku mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych DZA.ZOZ.27.14.2017.LK 2017-06-20
Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie JRP.27.2.2017.MP 2017-05-22
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne DZA.ZOZ.27.34.2016.LK 2016-12-19
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje na temat ewentualnych modyfikacji SIWZ oraz innych wiadomości dotyczących prowadzonego postępowania o numerze (nr_postepowania), prosimy o zarejestrowanie się:
E-mail*
Proszę podać adres e-mail.

Powtórz e-mail*
Adres e-mail różni się od podanego powyżej.

Nazwa wykonawcy*
Proszę wpisać nazwę wykonawcy.

Captcha*
Captcha
OdświeżWpisany kod różni się tego na obrazku.