Nazwa Numer Utworzono
Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby Zamawiającego DZA.ZOZ.27.19.2017.SO 2017-07-07
Dostawa energii cieplnej DZA.ZOZ.27.17.2017.JĆ 2017-07-05
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 01 07*, 19 01 10*, 19 01 13*, 19 01 12 DZA.ZOZ.27.16.2017.SO 2017-07-05
Odbiór odpadów stanowiących frakcję nadsitową powyżej 80 mm wytworzoną w wyniku mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych DZA.ZOZ.27.14.2017.LK 2017-06-20
Świadczenie usługi związanej z ręcznym sortowaniem odpadów surowcowych DZA.ZOZ.27.20.2017.SO 2017-06-20
Odbiór odpadów o kodzie 19 05 99 wytworzonych w wyniku mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych DZA.ZOZ.27.13.2017.SO 2017-06-13
Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie JRP.27.2.2017.MP 2017-05-22
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego DZA.ZOZ.27.12.2017.SO 2017-04-28
Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych DZA.ZOZ.27.10.2017.JĆ 2017-04-21
Zorganizowanie i prowadzenie serwisu przemysłowego DZA.ZOZ.27.4.2017.KB 2017-02-08
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne DZA.ZOZ.27.34.2016.LK 2016-12-19
Zagospodarowanie zmieszanych odpadów opakowaniowych z selektywnej zbiórki o kodzie 15 01 06 ZOZ.27.32.2016.SO 2016-11-25
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje na temat ewentualnych modyfikacji SIWZ oraz innych wiadomości dotyczących prowadzonego postępowania o numerze (nr_postepowania), prosimy o zarejestrowanie się:

E-mail*
Proszę podać adres e-mail.

Powtórz e-mail*
Adres e-mail różni się od podanego powyżej.

Nazwa wykonawcy*
Proszę wpisać nazwę wykonawcy.

Captcha*
Captcha
OdświeżWpisany kod różni się tego na obrazku.