Nazwa Numer Utworzono
Świadczenie usługi związanej z ręcznym sortowaniem odpadów surowcowych DZA.ZOZ.27.6.2018.LK 2018-02-15
Zakup paliwa metanowego DZA.ZOZ.27.3.2018.SO 2018-01-30
Zakup i dostawa koksu aktywnego formowanego DZA.ZOZ.27.1.2018.JĆ 2018-01-26
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy DZA.ZOZ.27.2.2018.LK 2018-01-23
Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. DZA.ZOZ.27.40.2017.KB 2017-12-06
Dostawa, serwis dwóch samochodów bezpylnych do odpadów wielkogabarytowych i przemysłowych oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego DZA.ZOZ.27.41.2017.SO 2017-12-06
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy DZA.ZOZ.27.25.2017.LK 2017-11-16
Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów opakowaniowych z selektywnej zbiórki o kodzie 15 01 06 DZA.ZOZ.27.36.2017.SO 2017-11-16
Zakup i dostawa materiałów hutniczych DZA.ZOZ.27.34.2017.KB 2017-10-30
Odbiór odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych w wyniku mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, stanowiących frakcję podsitową poniżej 80 mm DZA.ZOZ.27.32.2017.LK 2017-10-26
Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie JRP.27.2.2017.MP 2017-05-22
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne DZA.ZOZ.27.34.2016.LK 2016-12-19
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje na temat ewentualnych modyfikacji SIWZ oraz innych wiadomości dotyczących prowadzonego postępowania o numerze (nr_postepowania), prosimy o zarejestrowanie się:
E-mail*
Proszę podać adres e-mail.

Powtórz e-mail*
Adres e-mail różni się od podanego powyżej.

Nazwa wykonawcy*
Proszę wpisać nazwę wykonawcy.

Captcha*
Captcha
OdświeżWpisany kod różni się tego na obrazku.