Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. (DZA.ZOZ.27.7.2018.JĆ)

Utworzono: 2018-03-01
Nazwa Data zamieszczenia
załącznik nr 1 do pisma z dnia 19.03.2018 znak: DZA.ZOZ.27.7.2018.3.JĆ - ZAŁĄCZNIK NR 5 DO CZĘŚCI II SIWZ-OPZ - INFORMACJA O SZKODOWOŚCI 2018-03-19
załącznik nr 2 do pisma z dnia 19.03.2018 znak: DZA.ZOZ.27.7.2018.3.JĆ - ZAŁĄCZNIK NR 9 DO CZĘŚCI II SIWZ-OPZ - WYKAZ BUDYNKÓW I BUDOWLI WG WARTOŚCI KSIĘGOWEJ BRUTTO 2018-03-19
załącznik nr 3 do pisma z dnia 19.03.2018 znak: DZA.ZOZ.27.7.2018.3.JĆ - ZMIENIONY FORMULARZ CENOWY 2018-03-19
załącznik nr 4 do pisma z dnia 19.03.2018 znak: DZA.ZOZ.27.7.2018.3.JĆ - ZAŁĄCZNIK NR 10 DO CZĘŚCI II SIWZ-OPZ - PLAN LOKALIZACJI ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW "KAMPINOSKA" 2018-03-19
załącznik nr 5 do pisma z dnia 19.03.2018 znak: DZA.ZOZ.27.7.2018.3.JĆ - ZAŁĄCZNIK NR 11 DO CZĘŚCI II SIWZ-OPZ - PLAN LOKALIZACJI ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW "GWARKÓW" 2018-03-19
załącznik nr 6 do pisma z dnia 19.03.2018 znak: DZA.ZOZ.27.7.2018.3.JĆ - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO CZĘŚCI II SIWZ-OPZ - WYKAZ BUDYNKÓW I BUDOWLI WG WARTOŚCI ODTWORZENIOWEJ ORAZ NIERUCHOMOŚCI W INWESTYCJI 2018-03-19
załącznik nr 3 do pisma z dnia 19.03.2018 znak: DZA.ZOZ.27.7.2018.3.JĆ - ZMIENIONY FORMULARZ CENOWY - wersja edytowalna 2018-03-19
pismo DZA.ZOZ.27.7.2018.3.JĆ z dnia 19.03.2018 r._odpowiedź na pytania wraz ze zmianą treści SIWZ, zmianą terminów składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium i zmianą Formularza cenowego 2018-03-19
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. 2018-03-19
pismo DZA.ZOZ.27.7.2018.2.JC_zmiana terminów składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium. 2018-03-15
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 2018-03-15
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_SIWZ 2018-03-01
załącznik nr 8 do Części II SIWZ - Opis przedmiotu zamówenia 2018-03-01
załączniki do edycji 2018-03-01
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-03-01
JEDZ w formacie pliku XML 2018-03-01
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje na temat ewentualnych modyfikacji SIWZ oraz innych wiadomości dotyczących prowadzonego postępowania o numerze (nr_postepowania), prosimy o zarejestrowanie się:
E-mail*
Proszę podać adres e-mail.

Powtórz e-mail*
Adres e-mail różni się od podanego powyżej.

Nazwa wykonawcy*
Proszę wpisać nazwę wykonawcy.

Captcha*
Captcha
OdświeżWpisany kod różni się tego na obrazku.