Usługa leasingu operacyjnego dwóch samochodów bezpylnych do odpadów wielkogabarytowych i przemysłowych (DZA.ZOZ.27.5.2018.JĆ)

Utworzono: 2018-03-16
Nazwa Data zamieszczenia
Informacja o danych ujawnionych podczas otwarcia ofert - pismo Zamawiającego z dnia 12.04.2018 r., znak: DZA.ZOZ.27.5.2018.6.JĆ 2018-04-12
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-04-09
pismo DZA.ZOZ.27.5.2018.5.JĆ z dnia 09.04.2018 r._odpowiedź na pytanie wraz ze zmianą terminów składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium 2018-04-09
pismo DZA.ZOZ.27.5.2018.4.JĆ z dnia 29.03.2018 r._odpowiedź na pytanie 2018-03-29
pismo DZA.ZOZ.27.5.2018.3.JĆ z dnia 27.03.2018 r._odpowiedź na pytania wraz ze zmianą terminów składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium oraz zmianą Załącznika nr 4 do SIWZ- Wzoru wykazu usług 2018-03-27
załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz Usług - wersja edytowalna (załącznik do pisma DZA.ZOZ.27.5.2018.3.JĆ z 27.03.2018 r.) 2018-03-27
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-03-27
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-03-21
pismo DZA.ZOZ.27.5.2018.2.JĆ z dnia 21.03.2018 r._odpowiedź na pytanie wraz ze zmianą terminów składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium 2018-03-21
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-03-16
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_SIWZ 2018-03-16
załącznik nr 5 do SIWZ_cz.1 - Sprawozdanie finansowe Zamawiającego 2015 2018-03-16
załącznik nr 5 do SIWZ_cz.2 - opinia audytora z 2015 roku 2018-03-16
załącznik nr 6 do SIWZ_cz.1 - Sprawozdanie finansowe Zamawiającego 2016 2018-03-16
załącznik nr 6 do SIWZ_cz.2 - opinia audytora z 2016 roku 2018-03-16
załącznik nr 7 do SIWZ - opinia bankowa 2018-03-16
załącznik nr 8 do SIWZ - aktualne zaświadczenie ZUS 2018-03-16
załącznik nr 9 do SIWZ - aktualne zaświadczenie US 2018-03-16
załącznik nr 10 do SIWZ - KRS 2018-03-16
załączniki do edycji 2018-03-16
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje na temat ewentualnych modyfikacji SIWZ oraz innych wiadomości dotyczących prowadzonego postępowania o numerze (nr_postepowania), prosimy o zarejestrowanie się:
E-mail*
Proszę podać adres e-mail.

Powtórz e-mail*
Adres e-mail różni się od podanego powyżej.

Nazwa wykonawcy*
Proszę wpisać nazwę wykonawcy.

Captcha*
Captcha
OdświeżWpisany kod różni się tego na obrazku.