Odbiór, w tym transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 99 wytworzonych w wyniku mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (DZA.ZOZ.27.9.2018.JĆ)

Utworzono: 2018-05-08
Nazwa Data zamieszczenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018-05-08
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje na temat ewentualnych modyfikacji SIWZ oraz innych wiadomości dotyczących prowadzonego postępowania o numerze (nr_postepowania), prosimy o zarejestrowanie się:
E-mail*
Proszę podać adres e-mail.

Powtórz e-mail*
Adres e-mail różni się od podanego powyżej.

Nazwa wykonawcy*
Proszę wpisać nazwę wykonawcy.

Captcha*
Captcha
OdświeżWpisany kod różni się tego na obrazku.