Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy (DZA.ZOZ.27.25.2017.LK)

Utworzono: 2017-11-16
Nazwa Data zamieszczenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (ogłoszenie o unieważnieniu postępowania) 2018-01-23
pismo DZA.ZOZ.27.25.2017.17.LK_Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Zadania 1 2018-01-10
pismo DZA.ZOZ.27.25.2017.19.LK_Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Zadania 2 2018-01-10
pismo DZA.ZOZ.27.25.2017.21.LK_Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Zadania 3 2018-01-10
pismo DZA.ZOZ.27.25.2017.23.LK_Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Zadania 4 2018-01-10
pismo DZA.ZOZ.27.25.2017.25.LK_Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Zadania 5 2018-01-10
pismo DZA.ZOZ.27.25.2017.27.LK_Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Zadania 6 2018-01-10
pismo DZA.ZOZ.27.25.2017.29.LK_Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Zadania 7 2018-01-10
pismo DZA.ZOZ.27.25.2017.31.LK_Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Zadania 8 2018-01-10
pismo DZA.ZOZ.27.25.2017.33.LK_Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Zadania 9 2018-01-10
pismo DZA.ZOZ.27.25.2017.10.LK_Informacja o danych ujawnionych podczas otwarcia ofert 2017-12-28
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 2017-12-11
pismo DZA.ZOZ.27.25.2017.9.LK_Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ wraz ze zmianą treści SIWZ 2017-12-11
Tekst jednolity SIWZ uwzględniający zmiany zawarte w piśmie Zamawiającego znak: DZA.ZOZ.27.25.2017.9.LK z dnia 11.12.2017 r. 2017-12-11
zmienione załączniki do edycji_z tekstu jednolitego SIWZ z dnia 11.12.2017 r. 2017-12-11
zmieniony JEDZ 2017-12-11
pismo DZA.ZOZ.27.25.2017.3.LK_Informacja o wniesieniu odwołania wraz z kopią wniesionego odwołania 2017-11-28
pismo DZA.ZOZ.27.25.2017.4.LK_Informacja o wniesieniu odwołania wraz z kopią wniesionego odwołania 2017-11-28
Ogłoszenie o zamówieniu 2017-11-16
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_SIWZ 2017-11-16
załączniki do edycji 2017-11-16
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia_JEDZ 2017-11-16
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje na temat ewentualnych modyfikacji SIWZ oraz innych wiadomości dotyczących prowadzonego postępowania o numerze (nr_postepowania), prosimy o zarejestrowanie się:
E-mail*
Proszę podać adres e-mail.

Powtórz e-mail*
Adres e-mail różni się od podanego powyżej.

Nazwa wykonawcy*
Proszę wpisać nazwę wykonawcy.

Captcha*
Captcha
OdświeżWpisany kod różni się tego na obrazku.