Nazwa Numer Więcej
Dostawa kanałów odwadniająco napowietrzających do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów "Kampinoska" OUZ 1 przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie ZBZ-ZZP-390-34/14
Zakup i dostawa kontenerów metalowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych ZBZ-ZZP-390-33/14
Doposażnie 6 sztuk pojazdów IVECO 65C14G w systm wagowy i system RFID ZBZ-ZZP-390-29/14
Dostawa energii cieplnej do wszystkich budynków będących w zarządzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. zasilanych z węzłów cieplnych rozliczanych wg wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego ZBZ-390-25/14
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego ZBZ-390-26/14
Udzielenie finansowania w formie leasingu operacyjnego na zakup systemów wagowych i systemów RFID jako doposażenie 9 sztuk pojazdów bezpylnych oraz 6 sztuk pojazdów kontenerowych i ciężarowych ZBZ-390-23/14
Zakup i dostawa pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych ZBZ-390-27/14
Wynajem samochodów ciężarowych z windą załadowczą z pełną obsługą techniczną ZBZ-390-28/14
Udzielenie limitu leasingowego o łącznej wartości 20.000.000,00 zł netto. ZBZ-390-22/14
Świadczenie na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów "Gwarków' przy ulicy Gwarków 9 w Warszawie usługi związanej z ręcznym sortowaniem odpadów surowcowych ZBZ-390-21/14
Dostawa odzieży ochronnej, rękawic roboczych i obuwia roboczego letniego dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. ZBZ-390-20/14