• Rejony obsługi
  • Kontakt
  • Oferta
  • Dokumenty
  • Zamówienia publiczne
  • Wynajem nieruchomości
  • Promocje
  • Zamów usługę
  • Ogloszenia/Sprzedaż
Nazwa Numer Więcej
Zakup i dostawa pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych ZBZ-390-16/14
Zakup i dostawa kontenerów metalowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych ZBZ-390-15/14
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 ZBZ-390-12/14
Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą ZBZ-390-14/14
Świadczenie na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Gwarków przy ulicy Gwarków 9 w Warszawie usługi związanej z ręcznym sortowaniem odpadów surowcowych ZBZ-390-10/14
Bezgotówkowy zakup sprężonego gazu ziemnego (paliwa CNG) do celów napędowych do samochodów służbowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. ZBZ-390-9/14
Zakup i dostawa części zamiennych do podwozi pojazdów oraz do sprzętu użytkowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. ZBZ-390-2/14
Dystrybucja zakupionej energii elektrycznej dla wyszczególnionych obiektów będących w zarządzie Miejskiego Przedsiebiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. ZBZ-390-78/13
Dystrybucja zakupionej energii elektrycznej dla wyszczególnionych obiektów będących w zarządzie Miejskiego Przedsiebiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. ZBZ-390-32/13