• Rejony obsługi
  • Kontakt
  • Zamówienia publiczne
  • Wynajem nieruchomości
  • Zamów usługę
  • Zasady segregacji i odbioru odpadów
  • Ogloszenia/Sprzedaż
Nazwa Numer Więcej
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego ZDZ-ZZP-390-15/15
Remont pieca przemysłowego służącego do termicznej utylizacji odpadów komunalnych ZDZ-ZZP-390-14/15
Zakup i dostawa 40 Mg koksu aktywnego formowanego ZDZ-ZZP-390-13/15
Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do podwozi pojazdów oraz przyczep i naczep ZDZ-ZZP-390-11/15
Wybór Projektanta dla Przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Gwarków 9, w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ZDZ-ZZP-390-10/15
Wykonanie nawierzchni asfaltowej w hali razładunku odpadów komunalnych ZDZ-ZZP-390-12/15
Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą i pełnym serwisem włącznie z paliwem ZDZ-ZZP-390-09/15
Zakup i dostawa oryginalnych części zamiennych do turbiny parowej Fincantieri ZDZ-ZZP-390-7/15
Odbiór, transport i zagospodarowanie w instalacjach RIPOK odpadów o kodzie 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ZDZ-ZZP-390-3/15
Świadczenie Pomocy Technicznej przy realizacji Przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Gwarków 9 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy" ZDZ-ZZP-390-8/15
Świadczenie usługi związanej z ręcznym sortowaniem odpadów surowcowych ZDZ-ZZP-390-4/15