• Rejony obsługi
  • Kontakt
  • Zamówienia publiczne
  • Wynajem nieruchomości
  • Zasady segregacji i odbioru odpadów
  • Ogloszenia/Sprzedaż
Nazwa Numer Więcej
Zagospodarowanie odpadów opakowaniowych o kodzie 15 01 06 z selektywnej zbiórki z terenu m.st. Warszawy ZBO-ZOZ-390-29/15
Wymiana pakietu płyt w wymienniku ciepła ZBO-390-28/15
Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego i następstw nieszczęśliwych wypadków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. ZDO-390-26/15
Ochrona osób i mienia w Miejskim Przdsiębiorstwie Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. ZBO-390-22/15
Wybór dostawcy usług medycyny pracy, dodatkowych konsultacji lekarza internisty oraz szczepień ochronnych ZBO-390-25/15
Dostawa energii cieplnej ZDZ-ZZP-390-18/15
Zakup i dostawa obuwia roboczego ZDZ-ZZP-390-19/15
Zakup, dostawa oraz serwis dwóch fabrycznie nowych samochodów hakowych o DMC min. 26 ton wraz z finansowaniem w ramach leasingu ZDZ-ZZP-390-17/15
Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do podwozi pojazdów oraz przyczep i naczep ZDZ-ZZP-390-11/15
Wybór Projektanta dla Przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Gwarków 9, w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ZDZ-ZZP-390-10/15
Świadczenie Pomocy Technicznej przy realizacji Przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Gwarków 9 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy" ZDZ-ZZP-390-8/15