• Rejony obsługi
  • Kontakt
  • Zamówienia publiczne
  • Wynajem nieruchomości
  • Zasady segregacji i odbioru odpadów
  • Ogloszenia/Sprzedaż
Nazwa Numer Więcej
Dostawa energii cieplnej ZDZ-ZZP-390-18/15
Zakup i dostawa prefabrykowanych bloków betonowych ZDO-390-21/15
Zakup i dostawa obuwia roboczego ZDZ-ZZP-390-19/15
Remont pieca przemysłowego służącego do termicznej utylizacji odpadów komunalnych ZDO-390-20/15
Zakup, dostawa oraz serwis dwóch fabrycznie nowych samochodów hakowych o DMC min. 26 ton wraz z finansowaniem w ramach leasingu ZDZ-ZZP-390-17/15
Wykonanie instalacji kondycjonującej powietrze wokół pracowników tymczasowej linii segregacji odpadów ZDZ-ZZP-390-16/15
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego ZDZ-ZZP-390-15/15
Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do podwozi pojazdów oraz przyczep i naczep ZDZ-ZZP-390-11/15
Wybór Projektanta dla Przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Gwarków 9, w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ZDZ-ZZP-390-10/15
Zakup i dostawa oryginalnych części zamiennych do turbiny parowej Fincantieri ZDZ-ZZP-390-7/15
Świadczenie Pomocy Technicznej przy realizacji Przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Gwarków 9 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy" ZDZ-ZZP-390-8/15