• Rejony obsługi
  • Kontakt
  • Zamówienia publiczne
  • Wynajem nieruchomości
  • Zamów usługę
  • Zasady segregacji i odbioru odpadów
  • Ogloszenia/Sprzedaż
Nazwa Numer Więcej
Doposażenie w zintegrowane systemy dynamicznego ważenia wraz z systemami identyfikacji RFID 10 szt. pojazdów bezpylnych dostarczanych do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. w ramach umowy 581/NBZ/2012 z dnia 30.11.2012r. ZBZ-ZZP-390-39/14
Dystrybucja zakupionej energii elektrycznej do wyszczególnionych obiektów będących w zarządzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o ZBZ-ZZP-390-32/14
Dystrybucja zakupionej energii elektrycznej do wyszczególnionych obiektów będących w zarządzie Miejskiego Przedsiębiorstwie Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. ZBZ-ZZP-390-31/14
Dostawa kanałów odwadniająco napowietrzających do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów "Kampinoska" OUZ 1 przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie ZBZ-ZZP-390-37/14
Dostawa materiałów do rozbudowy systemu tlenowej stabilizacji w bioreaktorach pryzmowych frakcji ulegającej biodegradacji wysortowanej ze zmieszanych odpadów komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów "Kampinoska" (OUZ 1) przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie ZBZ-ZZP-390-38/14
Udzielenie finansowania w formie leasingu operacyjnego na zakup systemów wagowych i systemów RFID jako doposażenie 6 sztuk pojazdów IVECO 65C14G z systemem hakowym HS4 ZBZ-ZZP-390-30/14
Zakup i dostawa kontenerów metalowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych ZBZ-ZZP-390-33/14
Dostawa energii cieplnej do wszystkich budynków będących w zarządzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. zasilanych z węzłów cieplnych rozliczanych wg wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego ZBZ-390-25/14
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego ZBZ-390-26/14
Zakup i dostawa pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych ZBZ-390-27/14
Świadczenie na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów "Gwarków' przy ulicy Gwarków 9 w Warszawie usługi związanej z ręcznym sortowaniem odpadów surowcowych ZBZ-390-21/14