Krzysztof Bałanda - Prezes Zarządu
Bronisława Trzeszkowska -
Członek  Zarządu

Jarosław Robak - Członek  Zarządu
Adam Chwieduk - Członek  Zarządu