Preloader

Ładowanie...

Przejdź do treści
Zwiększ kontrast

Dbamy

o nasze środowisko

EKOLOGIA

NOWOCZESNOŚĆ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

900114001

O NAS

Jesteśmy jedynym podmiotem na stołecznym rynku posiadającym Zintegrowany System Gospodarki Odpadami, który w sposób odpowiedzialny i przyjazny środowisku zagospodarowuje i finalnie utylizuje odpady wytworzone przez mieszkańców Warszawy. Każdy odebrany od naszych Klientów kilogram odpadów jest ewidencjonowany i transportowany do instalacji finalnej utylizacji.

MISJA

ZAGWARANTOWAĆ ODPOWIEDZIALNE I PRZYJAZNE ŚRODOWISKU ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW POWSTAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.

Oznacza to, że powołana przez miasto stołeczne Warszawa  Spółka MPO dąży do wypełnienia nałożonych obowiązków wynikających z transpozycji prawa UE do prawa polskiego oraz spełnienia postawionych zadań w zakresie gospodarki odpadami. Pojęcie gospodarki odpadami zgodnie ze stwierdzeniem „odpowiedzialne i przyjazne środowisku” definiuje zakres działań – od miejsca wytworzenia do finalnego unieszkodliwienia odpadu w sposób zgodny z prawem i wymogami dyrektyw UE przetransponowanych do prawa polskiego.

NASZA WIZJA

JESTEŚMY NOWOCZESNYM PODMIOTEM SKUPIAJĄCYM SIĘ NA FINALNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW, ODZYSKU SUROWCÓW WTÓRNYCH ORAZ ENERGII.

Nowoczesność winna być naszym wyróżnikiem na rynku gospodarki odpadami i nie odnosi się jedynie do sprzętu, którym obsługujemy mieszkańców Warszawy, lecz przede wszystkim do nowoczesnych instalacji finalnego unieszkodliwiania odpadów w drodze technologii akceptowanych w UE. Z uwagi na fakt, iż ilość instalacji spełniających wymogi prawa UE w Warszawie jest bardzo mała, Spółka koncentruje swoje działania na modernizacji i rozbudowie posiadanych instalacji.

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
Poprzedni Następny

Możliwe zmiany terminów odbioru odpadów w związku z 11 listopada

04-11-2015

Możliwe zmiany terminów odbioru odpadów w związku z 11 listopada

MPO uprzejmie informuje, że odbiór odpadów przypadający w święto 11.11.2015 r. (środa) odbywał się będzie:- w dzielnicach Targówek – Białołęka – Ochota – Włochy – Ursus zgodnie z harmonogramem w dniu 11.11.2015 r.- w dzielnicach Bemowo – Wola – Bielany – Żoliborz w dniu 14. 11.2015 r.- w dzielnicy Śródmieście w dniu 10.11.2015 r. oraz 12 i 13.11.2015 r.

Czytaj więcej

Zasady odbioru odpadów

04-11-2015

Zasady odbioru odpadów

MPO uprzejmie informuje, że:  Od 1 września 2015 r. MPO zwiększa częstotliwości odbioru odpadów zielonych. Z zabudowy jednorodzinnej odpady zielone będą odbierane co 2 tygodnie, a z zabudowy wielolokalowej (osiedla, spółdzielnie, wspólnoty) – raz  na tydzień lub na zgłoszenie. Według nowych zasad odpady zielone będą odbierane do 30 listopada 2015 r. oraz od 1 kwietnia 2016r.  MPO odbiera odpady komunalne w godzinach: 6.00 - 22.00.  MPO odbiera od mieszkańców każdą ilość (bez ograniczeń) odpadów komunalnych.  Gdy z nadzwyczajnych przyczyn losowych (leżących wyłącznie po stronie MPO) odpady nie zostaną odebrane...

Czytaj więcej

Odbiór odpadów zielonych na terenie m.st. Warszawy - Do Administratorów i Zarząd…

04-11-2015

Odbiór odpadów zielonych na terenie m.st. Warszawy - Do Administratorów i Zarządców nieruchomości wielorodzinnych

Szanowni Państwo,Przypominamy, że odpady zielone gromadzone w workach powinny być składowane w wyznaczonych miejscach umożliwiających dojazd samochodów MPO. Brak możliwości dojazdu bardzo utrudnia, a czasem nawet uniemożliwia odbiór odpadów z tak usytuowanego miejsca.Ponadto przypominamy, że odpady zielone to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów tzn. ścięta trawa, kwiaty i liście, rozdrobnione lub pocięte gałęzie, itp.

Czytaj więcej

Kontrola SANEPIDu potwierdza, że na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „K…

04-11-2015

Kontrola SANEPIDu potwierdza, że na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska” nie ma śladów bytowania szczurów.

W wyniku pojawiających się doniesień o szczurach na Bielanach i pladze ich występowania, rzekomo spowodowanej funkcjonowaniem zakładu MPO, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dnia 28 października przeprowadził kontrolę instalacji, podczas której nie stwierdzono śladów obecności gryzoni na obiekcie. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., jako odpowiedzialny podmiot, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przeprowadza cykliczne akcje deratyzacyjne na swoim terenie. Deratyzacja wykonywana jest przez specjalistyczną firmę. Najbliższa, planowa deratyzacja na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska”, ...

Czytaj więcej

Oświadczenie MPO

14-10-2015

Oświadczenie MPO

Oświadczenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. W nawiązaniu do pojawiających się informacji Zarząd MPO oświadcza, że nie zaobserwowano na terenie zakładu na Radiowie aktywności gryzoni. MPO nie otrzymało również od mieszkańców sygnałów w kwestii pojawiania się gryzoni. Prewencyjnie na terenie zakładu na Radiowie przeprowadzana jest cyklicznie deratyzacja - raz na 3 miesiące. Ostatnia odbyła się w dniach od 5 do 14 sierpniu br., a następna zaplanowana jest w listopadzie br. Teren zakładu jest sprzątany i porządkowany na bieżąco. Wobec powyższego sprzeciwiamy się sugestiom, jakoby zjawisko występowania gryzoni na Bielanach...

Czytaj więcej

Informacja w sprawie likwidacji Rejonu przy ul. Sosnkowskiego 4

14-10-2015

Informacja w sprawie likwidacji Rejonu przy ul. Sosnkowskiego 4

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o., przy udziale Władz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, w nawiązaniu do licznych spotkań i konsultacji oraz prowadzonej dyskusji dotyczącej funkcjonowania Rejonu Odbioru i Wywozu Nieczystości zlokalizowanego przy ul. Sosnkowskiego 4, wychodząc naprzeciw postulatom podnoszonym przez mieszkańców osiedli sąsiadujących z Rejonem, a także kierując się intencją maksymalnego ograniczenia dyskomfortu związanego z funkcjonowaniem Rejonu, oświadcza, że do końca czerwca 2016 roku punkt przeładunkowy zlokalizowany na terenie Rejonu zostanie zlikwidowany. Skutkować to będzie całkowitym zaprzestaniem przeładunku ...

Czytaj więcej

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

14-10-2015

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Odwiedzający niedzielny piknik mieli okazję zapoznać się z szeroką ofertą organizacji i instytucji pro-seniorskich działających w obszarze edukacji, aktywizacji ruchowej i promocji zdrowia, wspierających osamotnione osoby starsze i promujących wolontariat 50+. Było też miejsce na profilaktykę zdrowia, a ostania godzina imprezy należała do energetycznej DJ Wiki, która porwała wszystkich, bez względu na wiek, do międzypokoleniowych tańców. MPO, w ramach społecznie odpowiedzialnego biznesu, zapewniło usługi porządkowe podczas wydarzenia.Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Prezyden...

Czytaj więcej

Warsztaty recyklingu z MPO

14-10-2015

Warsztaty recyklingu z MPO

12 września w Parku Wiecha odbył się Piknik Ekologiczny organizowany przez Urząd Dzielnicy Targówek. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawa sp. z o.o. promując segregację odpadów zorganizowało warsztaty recyklingu.Na stoisku MPO dzieci oraz ich rodzice stworzyli m.in. recyklingową orkiestrę złożoną z instrumentów z plastikowych odpadów. Ponadto wszyscy chętni mogli wziąć udział w warsztatach czerpania papieru. Uczestnicy warsztatów otrzymali także ekologiczne upominki.Piknik Ekologiczny zakończył występ zespołu muzycznego BIG BIT The Beatles Show. ...

Czytaj więcej

Oświadczenie MPO

12-10-2015

Oświadczenie MPO

W związku z nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi przez Stowarzyszenie Czyste Radiowo oświadczamy po raz kolejny, że MPO nie rozbudowuje i nie planuje rozbudowy instalacji na Radiowie. Jest wręcz przeciwnie. Obecnie na instalacji, pod membranami, przetwarzanych jest znacznie mniej odpadów, niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Od czerwca 2015 roku około połowa odpadów po obróbce mechanicznej przekazywana jest do instalacji poza Warszawą. Kolejnym elementem służącym ograniczeniu uciążliwości zapachowych, a nie przyjęciu większej liczby odpadów, była decyzja odnośnie postawienia murków wokół pryzm, dzięki czemu proces stabiliz...

Czytaj więcej
Zobacz wszystkie aktualności

ZASADY SEGREGACJI I ODBIORU ODPADÓW

recykling

 

 

Informujemy, że w wyniku wygranego przetargu ogłoszonego przez m.st. Warszawa, począwszy od 1 sierpnia 2014 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania prowadzi  kompleksowy odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (tj. firmy, instytucje, restauracje, itd.) na obszarze warszawskich dzielnic Bemowo, Białołęka, Bielany, Ochota, Targówek, Ursus, Włoch, Wola, Żoliborz oraz Śródmieście (usługa świadczona od 1 lutego 2014 r.).
Poniżej znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące zasad, zgodnie z którymi został zorganizowany system zbiórki odpadów w Warszawie.

Czytaj więcej

REJONY OBSŁUGI

Rejon Obsługi R-3

ul. Tatarska 2/4, 01-066 Warszawa
tel. 22 838 00 31 wew.116
fax 22 838 77 07

Rejon Obsługi R-4

ul. Kopijników 13, 03-274 Warszawa
tel. 22 811 00 28-29
fax 22 811 50 40

Rejon Obsługi R-5

ul. Marsa 76, 04-470 Warszawa

tel. 22 815 20 41-42
fax 22 815 20 43

Rejon Obsługi R-6

ul. gen. Sosnkowskiego 4, 02-495 Warszawa
tel. 22 662 14 10
fax 22 662 79 81

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "Kampinoska"

ul. Kampinoska 1, 01-934 Warszawa
tel. 22 835 00 76
fax 22 834 94 18

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "Gwarków"

ul. Zabraniecka 2; 04-459 Warszawa
tel. 22 679 00 76
fax 22 511 75 01

KONTAKT

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA
W M. ST. WARSZAWIE SP. Z O.O.

 

ul. Obozowa 43, Warszawa 01-161
tel. 22 632 00 51

NIP: 5272391342
REGON: 015314451

 

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem 0000146122
Kapitał zakładowy Spółki: 291 005 000 PLN

 

Zarząd Przedsiębiorstwa - sekretariat

tel. 22 632 25 33, 22 632 41 60
fax 22 836 49 16
adres e-mail: mpo@mpo.com.pl

Infolinia:

infolinia

lub
tel. 22 201 69 66
adres e-mail: infolinia@mpo.com.pl

godziny pracy infolinii (poniedziałek-piątek): 7:00 - 15:00

 

Rzecznik prasowy:

tel. 22 632 37 33
tel. kom. 663 661 351
fax 22 836 49 16
adres e-mail: prasa@mpo.com.pl

 

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
Strona korzysta z plików cookies i innych technologii

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Napisz do nas
Uwaga

900114001