Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby Zamawiającego (DZA.ZOZ.27.19.2017.SO)

Utworzono: 2017-07-07
Nazwa Data zamieszczenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2017-09-12
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2017-09-04
pismo DZA.ZOZ.27.19.2017.5.SO_Informacja z otwarcia ofert 2017-07-26
Odpowiedź na pytania wraz ze zmianą treści SIWZ - pismo z dnia 24.07.2017 r. znak: DZA.ZOZ.27.19.2017.4.SO 2017-07-24
pismo z dnia 21.07.2017 r. znak: DZA.ZOZ.27.19.2017.3.SO_zmiana terminów składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium 2017-07-21
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21.07.2017 r. 2017-07-21
Odpowiedź na pytania - pismo z dnia 19.07.2017 r. znak: DZA.ZOZ.27.19.2017.2.SO 2017-07-19
SIWZ na wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby Zamawiającego 2017-07-07
Zał. nr 1 do części II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia: Koncepcja zagospodarowania bazy transportowo-sprzętowej MPO przy ul. Zabranieckiej 4 w Warszawie (cz.1) 2017-07-07
Zał. nr 1 do części II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia: Koncepcja zagospodarowania bazy transportowo-sprzętowej MPO przy ul. Zabranieckiej 4 w Warszawie (cz.2) 2017-07-07
Zał. nr 1 do części II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia: Koncepcja zagospodarowania bazy transportowo-sprzętowej MPO przy ul. Zabranieckiej 4 w Warszawie (cz.3) 2017-07-07
Zał. nr 1 do części II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia: Koncepcja zagospodarowania bazy transportowo-sprzętowej MPO przy ul. Zabranieckiej 4 w Warszawie (cz.4) 2017-07-07
Zał. nr 1 do części II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia: Koncepcja zagospodarowania bazy transportowo-sprzętowej MPO przy ul. Zabranieckiej 4 w Warszawie (cz.5) 2017-07-07
Zał. nr 1 do części II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia: Koncepcja zagospodarowania bazy transportowo-sprzętowej MPO przy ul. Zabranieckiej 4 w Warszawie (cz.6) 2017-07-07
Zał. nr 1 do części II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia: Koncepcja zagospodarowania bazy transportowo-sprzętowej MPO przy ul. Zabranieckiej 4 w Warszawie (cz.7) 2017-07-07
Zał. nr 1 do części II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia: Koncepcja zagospodarowania bazy transportowo-sprzętowej MPO przy ul. Zabranieckiej 4 w Warszawie (cz.8) 2017-07-07
Zał. nr 1 do części II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia: Koncepcja zagospodarowania bazy transportowo-sprzętowej MPO przy ul. Zabranieckiej 4 w Warszawie (cz.9) 2017-07-07
Zał. nr 1 do części II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia: Koncepcja zagospodarowania bazy transportowo-sprzętowej MPO przy ul. Zabranieckiej 4 w Warszawie (cz.10) 2017-07-07
Zał. nr 1 do części II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia: Koncepcja zagospodarowania bazy transportowo-sprzętowej MPO przy ul. Zabranieckiej 4 w Warszawie (cz.11) 2017-07-07
Zał. nr 2 do części II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia: Opinia geotechniczna 2017-07-07
Ogłoszenie o zamówieniu 2017-07-07
Załączniki w wersji edytowalnej 2017-07-07
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje na temat ewentualnych modyfikacji SIWZ oraz innych wiadomości dotyczących prowadzonego postępowania o numerze (nr_postepowania), prosimy o zarejestrowanie się:

E-mail*
Proszę podać adres e-mail.

Powtórz e-mail*
Adres e-mail różni się od podanego powyżej.

Nazwa wykonawcy*
Proszę wpisać nazwę wykonawcy.

Captcha*
Captcha
OdświeżWpisany kod różni się tego na obrazku.