Odbiór odpadów o kodzie 19 05 99 wytworzonych w wyniku mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (DZA.ZOZ.27.37.2017.JĆ)

Utworzono: 2017-12-05
Nazwa Data zamieszczenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2017-12-05
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje na temat ewentualnych modyfikacji SIWZ oraz innych wiadomości dotyczących prowadzonego postępowania o numerze (nr_postepowania), prosimy o zarejestrowanie się:
E-mail*
Proszę podać adres e-mail.

Powtórz e-mail*
Adres e-mail różni się od podanego powyżej.

Nazwa wykonawcy*
Proszę wpisać nazwę wykonawcy.

Captcha*
Captcha
OdświeżWpisany kod różni się tego na obrazku.