ISO 9001:2015 oraz 14001:2015     
 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA w m. st. Warszawie sp. z o.o. wdrożyło zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskowego wg międzynarodowych norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.

Posiadane certyfikat zgodności z powyższymi normami w zakresie:

  • odbiór i zagospodarowanie odpadów,
  • badania techniczne pojazdów

Najważniejsze pytania, jakie zadajemy sobie, utrzymując nasz system zarządzania to: Jakie są cele naszej działalności? W którym kierunku chcemy się rozwijać? Czego oczekują od nas różne strony zainteresowane? Jak wpływamy na środowisko nas otaczające? Co możemy zrobić, aby zminimalizować nasz negatywny wpływ na środowisko, ale również jak możemy maksymalizować nasz pozytywny wpływ, mając na uwadze zakres naszej działalności.

Nasz zintegrowany system zarządzania podlega regularnej ocenie zgodności z wymaganiami wspomnianych powyżej norm. Ostatni audit certyfikujący odbył się w 2018 roku.  Auditor certyfikujący reprezentujący jednostkę L-LC Certyfication, potwierdził zgodność systemu z wymaganiami wyżej wspomnianych norm. Certyfikat przyznawany jest na 3 lata i podlega corocznym auditom nadzoru.

 

 Polityka Jakości i Ochrony Środowiska

ISO  9001

ISO 14001