- 1 lipca 1927 r.Magistrat Warszawy powołał do życia Zakład Oczyszczania Miasta - pierwsze samodzielne, profesjonalne i dobrze zorganizowane przedsiębiorstwo. Dzień ten, współczesne MPO będące bezpośrednim kontynuatorem tradycji ówczesnego ZOM-u - przyjmuje za datę swojego powstania.

- W 1929 roku Zakład oczyszczał wszystkie ulice Warszawy o gładkiej nawierzchni, przy zatrudnieniu ok. 2 tys. ludzi mających do dyspozycji 64 samochody i 160 koni.

- W 1939 roku Zakład był już dobrze wyposażonym i rozwiniętym przedsiębiorstwem. Pracowało w nim 1500 ludzi (w tym 900 przy oczyszczaniu miasta), którzy w dużym stopniu posługiwali się sprzętem mechanicznym; w tym ponad 70 samochodami ciężarowymi oraz 42 specjalistycznymi takimi jak: śmieciarki, polewaczki, czy wozy asenizacyjne.
Wybuch II wojny światowej sprawił, że oprócz codziennej pracy, trzeba było także zająć się bieżącym odgruzowywaniem, usuwaniem niewypałów, transportem zabitych i rannych. Zważywszy, że duża część załogi miała wyznaczone zadania obronne jako członkowie drużyn odkażających i służb przeciwpożarowych, nie było to zadanie łatwe. Dzięki powstałemu tutaj ośrodkowi pracy konspiracyjnej w budynkach zakładu ukryto między innymi ponad 100 tys. litrów benzyny, która posłużyła później do walk w czasie Powstania Warszawskiego.

- W 1951 roku zakład nadal będąc jedyną w Warszawie spółką świadczącą kompleksowe usługi związane z utrzymaniem czystości i zagospodarowaniem odpadów, zmienił nazwę na Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania.

- Lata 70-te XX wieku to dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. W ramach Programu Poprawy Usług MPO, utworzono pięć specjalistycznych Dzielnicowych Zakładów Oczyszczania: w Śródmieściu, na Mokotowie, Woli, Pradze Północ i Południe. W następnej dekadzie powołano dwa kolejne: na Żoliborzu i Ochocie. Wszystkie oddziały zapewniały pełną obsługę porządkową miasta zarówno w zakresie zagospodarowania odpadów jak i całorocznego oczyszczania ulic, placów i chodników.- 1 stycznia 2003 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania zostało przekształcone w Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. i jest jednoosobową spółką prawa handlowego należącą do Miasta Stołecznego Warszawy.
 

- 28 kwietnia 2011 roku połączenie Spółki z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Budownictwa Warszawa sp. z o.o.

- 1 grudnia 2011 rok przejęcia przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. jedynej w Warszawie i w Polsce spalarni odpadów zwanej Zakładem Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUO).