Michał Hamryszak - Prezes Zarządu
Jarosław Robak - Członek  Zarządu
Andrzej Daniluk - Członek Zarządu