Michał Hamryszak - Prezes Zarządu
Bronisława Trzeszkowska -
Członek  Zarządu

Jarosław Robak - Członek  Zarządu
Andrzej Daniluk - Członek Zarządu