Michał Hamryszak - Prezes Zarządu
Andrzej Daniluk - Członek Zarządu