Odbiór odpadów będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach. Jego harmonogram będzie zbliżony do dotychczasowego, jednak możliwe będą korekty wynikające z przyczyn technicznych. Jest dostępny na naszej stronie w zakładce ,,Harmonogram odbioru" oraz na stronie www.czysta.um.warszawa.pl.

Mieszkańcy zostaną poinformowani o zmianie operatora, m.in. poprzez strony internetowe urzędu, plakaty wywieszona na klatkach i ulotki dostarczone do domów jednorodzinnych (podczas pierwszego odbioru odpadów) oraz ogłoszenia w prasie.

Więcej informacji: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/zmiana-firmy-odbieraj-cej-odpady-na-mokotowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. obsługuje obecnie 10 warszawskich dzielnic tj. Bemowo, Białołękę, Bielany, Ochotę, Śródmieście, Targówek, Wolę, Włochy, Ursus oraz Żoliborz. Odbiera odpady komunalne od miliona mieszkańców stolicy, co stanowi 58% udziału stołecznego rynku.

Spółka posiada 4 bazy transportowe oraz flotę ponad 150 pojazdów do odbioru odpadów, z tego ponad 100 samochodów bezpylnych, w tym 33 pojazdy ekologiczne napędzane CNG oraz 50 samochodów kontenerowych, wyposażonych m.in. w systemy ważeń i GPS.

Przy odbiorze odpadów jest zatrudnionych ponad 600 pracowników. MPO realizując dotychczas 124 trasy obsługuje ponad 47 tysięcy punktów odbioru (91 tysięcy pojemników i 1 200 kontenerów).