Nazwa Numer Utworzono
Odbiór, w tym transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12, powstałych w wyniku mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, stanowiących frakcję podsitową poniżej 80 mm, w planowanej ilości 2 000 Mg DZA.ZOZ.27.36.2018.LK 2018-08-17
Odbiór, w tym transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12, powstałych w wyniku mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, stanowiących frakcję podsitową poniżej 80 mm, w planowanej ilości 6.000 Mg DZA.ZOZ.27.31.2018.KB 2018-08-17
Świadczenie usługi związanej z ręcznym sortowaniem odpadów surowcowych DZA.ZOZ.27.37.2018.LK 2018-08-14
Odbiór, w tym transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12, stanowiących frakcję nadsitową powyżej 10 mm, powstałą w wyniku przetwarzania odpadów o kodzie 20 02 01 DZA.ZOZ.27.29.2018.JĆ 2018-08-13
Wykonanie remontu kapitalnego turbiny parowej FINCANTIERI eksploatowanej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów OUZ-2 DZA.ZOZ.27.24.2018.KB 2018-08-09
Usługa sprzątania obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. DZA.ZOZ.27.35.2018.LK 2018-08-08
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach 19 01 07*, 19 01 10*, 19 01 13* oraz 19 01 12 DZA.ZOZ.27.25.2018.JĆ 2018-07-24
Dostawa oleju opałowego lekkiego DZA.ZOZ.27.26.2018.KB 2018-07-20
Przygotowanie Studium Wykonalności oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji do sortowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki o mocy przerobowej 60.000 Mg/rok, budowanej w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i Moder JRP.27.3.2018.MP 2018-07-13
Przygotowanie Studium Wykonalności oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji do sortowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki o mocy przerobowej 60.000 Mg/rok, budowanej w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i Moder JRP.27.3.2018.MP 2018-07-13
Odbiór, w tym transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12, powstałych w wyniku mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, stanowiących frakcję podsitową poniżej 80mm DZA.ZOZ.27.28.2018.KB 2018-07-03
Zakup i dostawa obuwia roboczego dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. DZA.ZOZ.27.21.2018.JĆ 2018-05-28
Odbiór, w tym transport i zagospodarowanie odpadów frakcji nadsitowej powyżej 80 mm, powstałych w wyniku mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych DZA.ZOZ.27.18.2018.LK 2018-05-17
Wymiana przegrzewacza pary II i III stopnia w kotle odzysknicowym produkcji ISTROENERGO o wydajności 15t/h DZA.ZOZ.27.13.2018.JĆ 2018-05-16
Zakup i dostawa olejów i smarów, płynów chłodzących, płynów hamulcowych, płynów do spryskiwaczy DZA.ZOZ.27.16.2018.KB 2018-04-20
Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych częśći zamiennych DZA.ZOZ.27.17.2018.JĆ 2018-04-13
Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie JRP.27.2.2017.MP 2017-05-22
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje na temat ewentualnych modyfikacji SIWZ oraz innych wiadomości dotyczących prowadzonego postępowania o numerze (nr_postepowania), prosimy o zarejestrowanie się:
E-mail*
Proszę podać adres e-mail.

Powtórz e-mail*
Adres e-mail różni się od podanego powyżej.

Nazwa wykonawcy*
Proszę wpisać nazwę wykonawcy.

Captcha*
Captcha
OdświeżWpisany kod różni się tego na obrazku.