Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o. o. od 1 sierpnia br. obsługuje w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Dzielnicę Mokotów. Pomimo zaledwie dwutygodniowego terminu na przygotowanie, Spółka terminowo wystartowała do realizacji zadania. Udało się  zorganizować pojemniki oraz pojazdy, odebrać klucze od wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, stworzyć harmonogram, skompletować załogi i opracować trasy. Prowadzona jest szeroka kampania rekrutacyjna w celu pozyskania pracowników.

Wspomniany brak czasu spowodował, że nie wszystko zostało jeszcze zrealizowane zgodnie z założeniami. W okresie przejściowym mogą wystąpić przejściowe trudności w terminowym odbiorze odpadów z Państwa posesji. Spółka z uwagą analizuje każdy Wasz sygnał, każdą interwencję. Każdy Wasz głos, również ten krytyczny jest dla nas cenny, gdyż pozwala nam wyciągać właściwe wnioski w celu usprawnienia odbioru odpadów. Uruchomiliśmy specjalną infolinię. Można się z nami również kontaktować poprzez naszą stronę internetową.

Drodzy Mieszkańcy,

Prosimy o wyrozumiałość w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Zapewniamy, że żadna Wasza interwencja nie pozostanie bez odpowiedzi. Odpady będziemy odbierać sukcesywnie do momentu osiągnięcia zakładanych celów i Państwa zadowolenia. Pracujemy z wykorzystaniem wszystkich sił i środków, które są do naszej dyspozycji. Będziemy pracowali dodatkowo w weekendy i święta.

Głęboko wierzymy, że w już niedługim czasie uporamy się ze wszystkimi zadaniami. Za przejściowe niedogodności serdecznie przepraszamy, prosząc jedocześnie o zrozumienie.   

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o. o.