Informujemy, że w najbliższą sobotę (25 sierpnia) i niedzielę (26 sierpnia) Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m st. Warszawie po raz kolejny organizuje dodatkowe interwencyjne odbiory odpadów z Mokotowa.

Pracownicy MPO wyrazili chęć dodatkowej pracy w nadchodzący weekend. Wstępny plan odbioru odpadów w dniu 25 sierpnia br. przewiduje m.in. realizacje co najmniej 12 tras interwencyjnych w ramach zgłoszeń i reklamacji oraz 7 realizowanych zgodnie z harmonogramem sobotnim. Załogi interwencyjne będą realizowały odbiór odpadów zmieszanych w ramach realizacji zgłoszeń oraz będą odbierały gabaryty, odpady zielone i segregowane suche z pojemników typu „Dzwon”. Dodatkowo ekipy MPO będzie wspomagać pracownik nadzoru kontrolujący jakość pracy, poruszający się pojazdem oznakowanym MPO (fiat Panda).

Na niedzielę przewidujemy jeszcze większą ilość wykonywanych odbiorów, wykonanych zostanie ogółem 41 tras. Odbierane będą wszystkie typy odpadów, zgodnie z zasadami segregacji. Również w niedzielę sprawowany będzie nadzór nad realizacją zadań przez pracowników jeżdżących pojazdami oznakowanymi MPO.

Według docierających do nas informacji od mieszkańców, sytuacja na Mokotowie stale się poprawia. Znacznie przybywa zadowolonych mieszkańców, a ubywa reklamacji. Spółka dąży do tego, aby odbierać odpady z dzielnicy Mokotów zgodnie z harmonogramem, a w przypadku nieuwzględnienia pojedynczych lokalizacji, odpady z nich odbierane są w ramach odbiorów interwencyjnych. Każda interwencja mieszkańca, skutkuje działaniami naprawczymi ze strony MPO, w możliwie jak najkrótszym czasie.

Załogi MPO objechały wszystkie nieruchomości Mokotowa - wielokrotnie, zgodnie z wymaganą i planowaną częstotliwością. Nie sądzimy, aby nadal zdarzały się przypadki altanek śmietnikowych, z których nie są odbierane odpady. Natomiast występują nieliczne przypadki nieruchomości, do których nie  zawsze posiadamy dostęp (źle zaparkowane samochody, zamknięta brama wjazdowa, itp.). Incydentalnie może zdarzyć się również, że z danej nieruchomości - mimo zaplanowanego odbioru - załogi MPO nie odebrały odpadów, bo nie mogły zlokalizować altanki śmietnikowej. Zapoznanie się i nauczenie topografii poszczególnych punktów odbioru odpadów i właściwej drogi dojazdu do altanek przez nowe załogi wymaga po prostu czasu. Zakończenie tego procesu, pozwoli na skrócenie czasu odbioru do minimum. Zarząd Spółki oraz pracownicy dokładają wszelkich starań, by powierzone zadanie zrealizować w pełni profesjonalnie.