W trosce o najwyższą jakość świadczonych usług oraz w związku z bliskim zakończeniem umów na odbiór odpadów w dzielnicy Mokotów, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. uruchamia dodatkowe odbiory dla mieszkańców tej dzielnicy. Plan odbioru odpadów w sobotę przewiduje realizacje 60, a w niedzielę 50 tras odbiorów. Dodatkowe 22 pojazdy będą przeznaczone do zabrania pojemników MPO, w związku z ich wymianą. Ponadto, nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań sprawowany będzie przez 4 pojazdy kontrolne.


Zgodnie z obowiązującymi umowami na odbiór odpadów w Warszawie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania odbiera odpady od mieszkańców Mokotowa do 30 września br. Od 1 października odpady w dzielnicy Mokotów będą odbierane przez konsorcjum Remondis sp. z o.o. / SUEZ Polska sp. z o.o.

W celu realizacji wszystkich zgłoszeń i postulatów mieszkańców Mokotowa przekazywanych do Spółki w ostatnich dniach świadczenia usługi przez MPO, w sobotę (28.09) i niedzielę (29.09) zrealizowane będą dodatkowe odbiory. Takie działanie ma na celu zapobiec sytuacji, w której zgłoszenia mieszkańców u kończącego zadanie operatora, byłyby realizowane przez nowego.

Współpraca w przekazaniu obsługi Mokotowa pomiędzy MPO a Konsorcjum Remondis sp. z o.o. / SUEZ Polska sp. z o.o. trwa już od kilku miesięcy i jest nadal kontynuowana. Udostępniono i skopiowano już wszystkie klucze, którymi dysponują pracownicy Spółki, przekazano aktualną listę MGO (Miejsca Gromadzenia Odpadów), a także bieżące informacje o utrudnieniach w dostępie do nich. Nowy operator zdecydował wstawić własne pojemniki do altanek. Proces wymiany pojemników trwa już od 5 tygodni i będzie kontynuowany również w październiku. Dopóki w MGO nie zostaną wstawione pojemniki konsorcjum Spółka nie zabierze wcześniej swoich.

Do końca trwania umowy tj. do 30 września odbiór odpadów z Mokotowa będzie realizowany przez Spółkę zgodnie z harmonogramem. Nie ma żadnych zagrożeń w terminowym odbiorze odpadów przez MPO.

Ponadto, MPO zadeklarowało i jest gotowe do udzielenia pomocy w odbiorze odpadów z Mokotowa również w pierwszych tygodniach października 2019 r. – jeśli będzie taka potrzeba.

 

 

IMG 3464 edit