Zgodnie z obowiązującymi umowami na odbiór odpadów w Warszawie z dniem 30 września br. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. zakończyło obsługę mieszkańców Mokotowa. Od 1 października odpady w dzielnicy Mokotów są odbierane przez konsorcjum Remondis sp. z o.o. / SUEZ Polska sp. z o.o.

W celu realizacji wszystkich zgłoszeń i postulatów mieszkańców Mokotowa przekazywanych do Spółki, w ostatnich dniach świadczenia usługi przez MPO, w sobotę (28.09) i niedzielę (29.09) zgodnie z planem zrealizowanych zostało dodatkowo 151 tras, a kolejne 22 pojazdy odbierały pojemniki MPO, w związku z ich wymianą. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań sprawowały 4 pojazdy kontrolne. Łącznie w weekend pracowało 366 osób i opróżniono ponad 11 tysięcy pojemników. Odebranych zostało blisko 470 ton odpadów różnych frakcji. Takie działanie miały na celu zapobiec sytuacji, w której zgłoszenia mieszkańców u kończącego zadanie operatora byłyby realizowane dopiero przez nowego.   

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami MPO przekazało nowemu operatorowi komplet oryginałów kluczy oraz pilotów i tzw. pestek umożliwiających dostęp do wszystkich MGO (Miejsca Gromadzenia Odpadów) na Mokotowie. Wcześniej (od 21 sierpnia br.) skopiowano i udostępniono wszystkie klucze, którymi dysponowali pracownicy Spółki wraz z aktualną listą MGO oraz bieżącymi informacjami o utrudnieniach w dostępie do nich.

Współpraca w przekazaniu obsługi Mokotowa pomiędzy MPO a Konsorcjum Remondis sp. z o.o. / SUEZ Polska sp. z o.o. trwała od kilku miesięcy i będzie jeszcze kontynuowana. Nowy operator zdecydował wstawić własne pojemniki do altanek, stąd proces ich wymiany trwa. Dopóki w MGO nie zostaną wstawione wszystkie pojemniki konsorcjum, Spółka nie zabierze wcześniej swoich.

Do ostatniego dnia świadczenia usługi przez MPO odbiór odpadów z Mokotowa odbywał się bez zakłóceń i zgodnie z harmonogramem.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawa świadczy usługi na rzecz mieszkańców stolicy już od 92 lat. Dziś Spółka zatrudnia 1213 osób i odbiera odpady z sześciu warszawskich dzielnic: Ochoty, Ursusa, Włoch, Śródmieścia, Woli i Bemowa. Łącznie obsługiwanych jest ponad 23 tys. punktów odbioru odpadów komunalnych i opróżnianych ponad 62 tys. pojemników i kontenerów. Codziennie 127 nowoczesnych, bezpylnych śmieciarek wykonuje średnio 180 tras. Pojazdy MPO spełniają wszystkie normy w zakresie ochrony środowiska naturalnego. W zasobach MPO są też m.in. 4 bazy transportowe, ZUSOK na Targówku oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Kampinoska.

 

Wołoska 22 Wołoska 22 3 Powsińska 15 28.09.2019  
Garażowa 7 klucze świętego Bonifacego 74 28.09.2019