W postępowaniu przetargowym oferty złożyły następujące podmioty:


•    Zarmen sp. z o.o., REMAK – ENERGOMONTAŻ S.A.  – 1 865 000 000,00 zł netto;
•    POSCO Engineering & Construction Co., Ltd. – 1 668 062 936,99 zł netto.

 
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 959 196 800,00 zł netto. W rozpoczynającej się procedurze oceny ofert pod uwagę będzie brany również okres gwarancji na urządzenia i montaż technologiczny, moc elektryczna oraz dyspozycyjność roczna instalacji. Obiekt ma powstać w oparciu o tzw. standard BAT (Best Available Technology) z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii. Tym samym każda z ofert musi spełnić m.in. wymóg rygorystycznych parametrów emisji, niższych od wymaganych obecnie prawem norm.


Rozbudowany i zmodernizowany Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych ma rozpocząć funkcjonowanie w terminie 36 miesięcy od wejścia na plac budowy. Rocznie obiekt będzie mógł przekształcać w prąd i ciepło ponad 305 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych i wytwarzać energię odpowiadającą zapotrzebowaniu kilkunastu tysięcy gospodarstw domowych.