W ramach kampanii informacyjno-edukacyjna EKOIMPULS DLA WARSZAWY realizowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o. o. dot. projektu „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych" przy ul. Zabranieckiej 2, Spółka zaznaczyła swoją obecność na dwóch ekologicznych wydarzeniach.

Spotkania były okazją do przekazania mieszkańcom informacji na temat planowanej budowy instalacji do odzysku surowców i energii z odpadów. Miejsce akcji nie było przypadkowe, nowa instalacja termicznego przekształcania odpadów ma powstać na Targówku, na terenie obecnego Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych. Nasze specjalne stoiska były dostępne w dniach 20-21 lutego br., w ramach akcji „Zima w mieście”.

W czwartek, 20 lutego br., w ramach wydarzenia „Ogrodowisko” organizowanego przez Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przeprowadziliśmy cykl specjalnych quizów i animacji dla uczestników imprezy – najmłodszych mieszkańców Warszawy, w tym uczniów szkół podstawowych.

Natomiast w piątek, 21 lutego br., gościliśmy na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Targówek, gdzie podobnie jak dzień wcześniej przekazywaliśmy wiedzę na temat korzyści płynących z inwestycji oraz właściwego zagospodarowania odpadów w codziennym życiu.

W trakcie 2 dni wydarzeń na Targówku dla mieszkańców dzielnicy przygotowano specjalne atrakcje oraz ekologiczne upominki.

 

  zimowo ale ekologicznie 0 1024x860     zimowo ale ekologicznie 1 1024x649    zimowo ale ekologicznie 8

     zimowo ale ekologicznie 5 1024x768      zimowo ale ekologicznie 3 1024x768