Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. informuje, że obecnie nie ma zagrożenia ciągłości odbioru odpadów od mieszkańców dzielnic obsługiwanych przez MPO, w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Odbiór odpadów przebiega zgodnie z harmonogramem.

Realizując zalecenia właściwych służb sanitarnych, w celu zapewnienia pracownikom MPO maksymalnej ochrony, Zarząd Spółki podjął natychmiastowe działania mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19.

W ramach ochrony pracowników operacyjnych, wszystkie ekipy odbierające odpady zostały wyposażone w środki sanitarne, w tym do dezynfekcji. Profilaktycznie wykonano odkażanie kabin pojazdów, które będzie sukcesywnie powtarzane.

 

IMG 20200318 135731b