Strona korzysta z plików cookies i innych technologii
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
A+
Telefon Warszawa19115 BIP MPO
A+ Telefon Warszawa19115 BIP
Powrót do aktualności Powrót
2023-11-20

skankp ZD WDB9506251K779374 20230116 01

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie ogłasza przetarg pisemny (konkurs ofert) na sprzedaż 20 pojazdów bezpylnych z normą emisji spalin Euro 3. Wykaz pojazdów wraz z opisami, zdjęciami, cenami minimalnymi oraz wysokościami wadium znajduje się w tabeli poniżej. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i szczelnie zamkniętych kopertach, zapieczętowanych w sposób gwarantujący - do terminu otwarcia ofert - zachowanie poufności treści. Koperta lub opakowanie zewnętrzne powinno być oznaczone: „Przetarg pisemny na środki transportowe”. Oferty należy złożyć w siedzibie MPO przy ul. Obozowej 43 w Warszawie w pokoju nr 215 do 30 listopada 2023 roku do godz. 11:00. Prosimy pamiętać o podaniu w składanej ofercie telefonu kontaktowego. Otwarcie ofert nastąpi 30 listopada 2023 roku o godz. 12:00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na wybrany środek transportowy w wysokości podanej w ogłoszeniu. Wadium powinno być wpłacone na rachunek bankowy: mBank S.A. nr konta: 31 1140 1010 0000 3848 6000 1019 z dopiskiem „przetarg pisemny”. Wadium uznaje się za skutecznie wniesione z chwilą uznania rachunku Sprzedającego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone w terminie 7 dni na wskazany przez oferenta rachunek.

Środki wystawione do sprzedaży można oglądać od 20 do 30 listopada 2023 roku w godz. 9:00 – 14:00 na terenie bazy spółki, zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Kopijników 13. Oglądanie środków wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (nr tel. podany poniżej).

Sprzedający zaleca dokonanie oględzin przedmiotowych środków transportowych, ze wszelkimi konsekwencjami zaniedbania tej czynności po stronie Kupującego.

Odbiór zakupionych środków powinien nastąpić w ciągu 7 dni od daty wystawienia przez Sprzedającego faktury, po wcześniejszym uregulowaniu należności. Brak wpłaty całości należności i/lub nieodebranie środków w wyznaczonym terminie wiąże się z utratą wadium.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu oraz wycofania wybranych środków bez podania przyczyny.

Informacje na temat przetargu udzielane są pod numerem telefonu: (22) 3910-252. W celu umówienia się na obejrzenie środków, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (22) 3910-349.

Wykaz środków transportowych przewidzianych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego:

L.p.

Nazwa środka

Nr tab.

Nr inw.

Rok produkcji

Cena minimalna brutto

Wadium

Więcej

informacji

Marka

Model

Typ/Zabudowa/Nadwozie

1

Mercedes-Benz

Atego 2528L

Super Medium

4465

7.02149

2001

79 488,75

7 948,88

Więcej... 

2

Mercedes-Benz

Atego 2528L

Super Medium z urządzeniem myjącym

4470

7.02155

2001

78 412,50

7 841,25

Więcej...

3

Mercedes-Benz

Atego 1317K

Mini 8

4472

7.02157

2001

86 100,00

8 610,00

Więcej...

4

Mercedes-Benz

Atego 2528L

Super Medium z urządzeniem myjącym

4474

7.02159

2001

78 873,75

7 887,38

Więcej...

5

Mercedes-Benz

Atego 2528L

Super Medium z urządzeniem myjącym

4476

7.02162

2001

78 412,50

7 841,25

Więcej...

6

Mercedes-Benz

Atego 1317K

Mini 9

4480

7.02166

2001

86 100,00

8 610,00

Więcej...

7

Mercedes-Benz

Atego 2528L

Super Medium

4481

7.02167

2001

73 800,00

7 380,00

Więcej...

8

Mercedes-Benz

Atego 2528L

Super Medium z urządzeniem myjącym

4483

7.02169

2002

102 705,00

10 270,50

Więcej...

9

Mercedes-Benz

Atego 2528L

Super Medium

4488

7.02174

2002

87 176,25

8 717,63

Więcej...

10

Mercedes-Benz

Atego 2528L

Super Medium

4489

7.02175

2002

83 486,25

8 348,63

Więcej...

11

Mercedes-Benz

Atego 2528L

Super Medium

4491

7.02179

2002

85 023,75

8 502,38

Więcej...

12

Mercedes-Benz

Atego 2528L

Super Medium

4492

7.02180

2002

86 715,00

8 671,50

Więcej...

13

Mercedes-Benz

Atego 2528L

Super Medium

4498

7.02186

2002

85 023,75

8 502,38

Więcej...

14

Mercedes-Benz

Atego 2528L

Super Medium

4499

7.02187

2002

85 177,50

8 517,75

Więcej...

15

Renault

Premium 270.19

Ekopres

4513

7.02234

2004

68 111,25

6 811,13

Więcej...

16

Renault

Premium 320.26

Medium XL

4514

7.02235

2004

84 408,75

8 440,88

Więcej...

17

Renault

Premium 320.26

Medium XL

4520

7.02241

2005

90 097,50

9 009,75

Więcej...

18

Renault

Premium 270.19

Ekopres

4527

7.02250

2005

63 960,00

6 396,00

Więcej...

19

Renault

Premium 320.26

Medium XL

4528

7.02251

2004

83 947,50

8 394,75

Więcej...

20

Renault

Premium 320.26

Medium XL

4529

7.02253

2005

92 403,75

9 240,38

Więcej...

Zobacz również:
Aktualność nr1
2024-07-23
Szkło, czyli jakościowy recyklat
Zobacz więcej - aktualność nr1Aktualność nr2
2024-07-16
Zapraszamy do PSZOK-ów
Zobacz więcej - aktualność nr2Aktualność nr3
2024-07-10
Prawie 150 tys. ton odebranych odpadów komunalnych
Zobacz więcej - aktualność nr3Zobacz wszystkieGrafika - liście


Kontakt
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA
W M. ST. WARSZAWIE SP. Z O.O.
ul. Obozowa 43
Warszawa 01-161

tel. 22 3910 100
e-mail: E-mail mpo@mpo.com.pl

NIP: 5272391342
REGON: 015314451
BDO: 000013153

IODO: E-mail iodo@mpo.com.pl Grzegorz Szajerka
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000146122 Kapitał zakładowy Spółki: 292 808 000 PLN
© 2024 MPO