OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie oferuje do sprzedaży środek poprawiający właściwości gleby o nazwie handlowej „koMPOścik”. Środek ten stosuje się do poprawy właściwości fizycznych i chemicznych wszystkich rodzajów gleb w uprawie roślin ozdobnych (rabatowych) i trawników oraz jako komponent do produkcji substratów przeznaczonych do uprawy pojemnikowej (rośliny doniczkowe i balkonowe). Szczególnie polecany jest do stosowania na glebach o niskiej zawartości próchnicy.

Środek poprawiający właściwości gleby „koMPOścik” powstaje z odpadów pochodzących
z pielęgnacji terenów zieleni miejskiej (rozdrobnione liście, gałęzie i trawa).

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. posiada decyzję  Nr G-366/13 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie środka do obrotu.

Dawkowanie, sposób i terminy stosowania koMPOściku.
Rośliny ozdobne (klomby, zielńce, rabaty)
Wiosną na uprzednio przygotowaną glebę należy rozłożyć równomiernie na powierzchni 1-2 cm warstwę środka „koMPOscik” a następnie wymieszać z glebą na głębokość ok. 15 cm za pomocą dostępnych narzędzi uprawowych, po czym dokładnie wyrównać powierzchnię. W tak przygotowaną glebę sadzić rozsadę roślin rabatowych
Podłoża ogrodnicze
W celu przygotowania podłoża ogrodniczego tylko do użytku własnego dokładnie wymieszać „koMPOścik” z ziemią w proporcji: 1 porcja „„koMPOściku” i 3 części ziemi.
Trawniki
Wiosną lub późnym latem na glebę przeznaczoną do załazenia trawnika rozłożyć równomiernie na powierzchnię 1-2 cm warstwę środka „koMPOścik” i wymieszać z wierzchnią warstwą gleby glebogryzarka lub innymi narzędziami, wyrównać i siać trawę.


Miejsce sprzedaży:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska”
ul. Kampinoska 1, 01-934 Warszawa
Sprzedaż prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 14.30.

Szczegółowe informacje w zakresie sprzedaży środka poprawiającego właściwości gleby „koMPOścik” uzyskają Państwo pod nr tel. 22 39 10 411 lub 22 39 10 412.

20160211 080818