Szanowni Państwo,

W celu zoptymalizowania procesu odbioru odpadów gabarytowych Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. (dalej „MPO”) wprowadza z dniem 1.04.2017 r. odbiór tych odpadów na zgłoszenie z zabudowy jednorodzinnej. Zgłoszone odpady gabarytowe będą odbierane w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia (termin odbioru odpadów ustalany będzie w momencie zgłoszenia - jeśli zgłoszenie telefoniczne, bądź w tym samym dniu jeśli zgłoszenie mailowe).

Odpady gabarytowe do odbioru należy zgłaszać na nr infolinii MPO tel. 800 413 323 (połączenie bezpłatne z telefonów stacjonarnych)  bądź mailowo (poprzez formularz kontaktowy na stronie MPO (http://www.mpo.com.pl/, zakładka „Napisz do nas”).

Jednocześnie MPO przypomina, iż odpady gabarytowe to m.in.:
•    meble (np. stoły, szafki, kanapy);
•    sprzęty domowe (np. dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów).

Ponadto MPO informuje, że:
•    odbiór elektroodpadów (m.in. telewizory, radia, lodówki, zmywarki, pralki, itd.) należy zgłaszać pod nr tel. (22) 2233300  (www.elektrośmieci.pl) – odbiór tych odpadów jest bezpłatny;
•    odpady takie jak: opakowania (z tekstyliów, po olejach/detergentach/środkach ochrony roślin), pojemniki po areozolach, zużyte/przeterminowane gaśnice samochodowe, wszelkiego rodzaju opony, odpady poremontowe (beton, gruz, ceramika, glazura itp.), szkło (okienne, drzwiowe), lustra, tekstylia (koce, zasłony, obrusy, itp.), rozpuszczalniki, kwasy, substanceje żrące, odczynniki fotograficzne, oleje, farby/opakowania po farbach, kleje/opakowania po klejach, tusze/tonery, drewno zawierające substancje niebezpieczne, doniczki, wiadra, miski, meble ogrodowe, lampy fluorescencyjne/ świetlówki, termometry rtęciowe, urządzania chłodnicze/klimatyzacyjne, elektroodpady, akumulatory, przeterminowane leki oraz inne odpady (poza odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny) powinny być dostarczane do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych („PSZOK”). Szczegółową informację  nt. PSZOK znajdziecie Państwo na stronie www.czysta.um.warszawa.pl.

Z poważaniem,
Dyrektor Działu Relacji z Klientami
Piotr Kuźniewski