W celu osiągnięcia jak najwyższych standardów obsługi mieszkańców Mokotowa, zgodnie ze zgłoszeniami potrzeb w tym zakresie w najbliższą sobotę i niedzielę tj. 22 i 23 września br., Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m st. Warszawie po raz kolejny organizuje interwencyjne odbiory odpadów w tej dzielnicy.


Plan odbioru odpadów w sobotę przewiduje realizacje 31 tras, a w niedzielę 26 tras, co oznacza że na ulice Mokotowa wyjedzie w weekend 57 śmieciarek. Załogi będą realizowały odbiór wszystkich odpadów, zgodnie z zasadami segregacji, czyli każda frakcja odpadów będzie odbierana oddzielnie. Ponadto część załóg zgodnie z wpływającymi zgłoszeniami, będzie odbierało odpady gabarytowe i zielone oraz realizowało zadanie mycia pojemników.


Dodatkowo praca ekip MPO będzie wspomagana przez pracownika nadzoru, poruszającego się oznakowanym pojazdem MPO.


Dzięki zaangażowaniu pracowników MPO sytuacja na Mokotowie uległa widocznej poprawie, o czym świadczy analiza realizowanych zadań. Potwierdzeniem jest wyraźny spadek zgłoszeń i reklamacji od mieszkańców.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. przez cały weekend odbierało odpady komunalne od mieszkańców Mokotowa. W dniach 15-ego i 16-ego września br., na ulice wyjechało łącznie 56 śmieciarek.

Ekipy MPO w ciągu dwóch dni obsłużyły łącznie około 3300 Punktów Odbioru Odpadów, odbierając z Mokotowa 315 ton odpadów komunalnych różnych frakcji. Każda frakcja odpadów odbierana jest oddzielnie. Ponadto część załóg zrealizowała odbiory interwencyjne oraz zadanie mycia pojemników.

Dzięki zaangażowaniu pracowników MPO, sytuacja na Mokotowie jest dobra i stale się poprawia, o czym świadczy analiza realizowanych zadań. Potwierdzeniem jest wyraźny spadek zgłoszeń i reklamacji od mieszkańców.

 

 TOM2451

Za nami Dni Targówka 2018. Podczas tegorocznej edycji nie zbrakło  na scenie plejady muzycznych gwiazd i rodzinnego pikniku w Parku Bródnowskim. Imprezie towarzyszyło także stoisko informacyjno-edukacyjne MPO.

Mieszkańcy po raz kolejny mogli uzyskać informacje na temat modernizacji i rozbudowy warszawskiego Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych. Obecność stoiska Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania na dobre wpisała się w program obchodów Dni Targówka. Działaniom informacyjnym towarzyszyły warsztaty projektowania ekologicznych toreb i wykonywania zabawek z makulatury. Do udziału w konkursach związanych z recyklingiem zachęcał Ekobohater.

 

DSC02931    DSC02882

DSC02903    DSC02926

   

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.  przez cały weekend odbierało odpady od mieszkańców Mokotowa. W dniach 8-ego i 9-ego września br., na ulice wyjechało łącznie 75 śmieciarek, 32 w sobotę i 43 w niedzielę.

Ekipy MPO w ciągu dwóch dni obsłużyły łącznie około 4800 Punktów Odbioru Odpadów, odbierając z Mokotowa 461,54 ton odpadów komunalnych różnych frakcji. Każda frakcja odpadów odbierana jest oddzielnie.

Jednocześnie informujemy, że odpady z dzielnicy Mokotów, są odbierane sukcesywnie w celu osiągnięcia zakładanego poziomu obsługi i zadowolenia mieszkańców dzielnicy Mokotów.

W sobotę, 8 września Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o., wzięło udział w imprezie plenerowej "Europa zmienia metropolię warszawską" zlokalizowanej na Skwerze I Dywizji Pancernej WP przy Multimedialnym Parku Fontann w Warszawie.

Podczas wydarzenia instytucje działające na terenie m.st. Warszawy oraz gminy należące do aglomeracji warszawskiej prezentowały wybrane projekty, dofinansowane z funduszy europejskich, a także inne działania realizowane w swoim obszarze, dotyczące tematyki unijnej.

Dla wszystkich odwiedzających przygotowano bogaty program rekreacyjno – edukacyjny. MPO przeprowadziło warsztaty recyklingu, w których najmłodsi mieli okazje m.in. wykonać papierowe nakrycia głowy oraz biżuterię z użyciem surowców wtórnych.

O czystość i porządek na terenie imprezy zadbało Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.

 

obrazek 1

 

Obrazek 2

W najbliższą sobotę i niedzielę tj. 8 i 9 września br., Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m st. Warszawie po raz kolejny organizuje interwencyjne odbiory odpadów z Mokotowa. Pracownicy MPO zadeklarowali gotowość do pracy w tych dniach.

Wstępny plan odbioru odpadów w sobotę przewiduje realizacje 33 tras, a w niedziele 39 tras, co oznacza że na ulice Mokotowa wyjadą w weekend 72  śmieciarki. Załogi będą realizowały odbiór wszystkich odpadów, zgodnie z zasadami segregacji, czyli każda frakcja odpadów będzie odbierana oddzielnie. Ekipy MPO będą dodatkowo wspomagane przez pracowników nadzoru, poruszających się oznakowanym pojazdem MPO (fiat Panda).

Dzięki zaangażowaniu pracowników MPO, sytuacja na Mokotowie stale się poprawia, o czym świadczy analiza realizowanych zadań. Potwierdzeniem jest wyraźny spadek zgłoszeń i reklamacji od mieszkańców.

 

 TOM2437

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.  odbierało po raz kolejny odpady od mieszkańców Mokotowa przez cały weekend. W sobotę 1-ego i niedzielę 2-ego września br., na ulice wyjechało łącznie 67 śmieciarek, które zrealizowały 60 tras interwencyjnych oraz 7 z sobotniego harmonogramu. Ekipy MPO w ciągu dwóch dni obsłużyły łącznie około 3500 Punktów Odbioru Odpadów, odbierając z Mokotowa 389,90 ton odpadów komunalnych różnych frakcji. Każda frakcja odpadów odbierana jest oddzielnie.

Jednocześnie informujemy, że odpady z dzielnicy Mokotów, będą odbierane sukcesywnie do momentu osiągnięcia zakładanego poziomu obsługi i zadowolenia mieszkańców dzielnicy Mokotów.

Zgodnie z ustaleniami Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.  odebrało odpady od mieszkańców Mokotowa w sobotę 25-ego i niedzielę 26-ego sierpnia. W miniony weekend ekipy MPO odebrały ponad 400 ton odpadów z ponad 4 tysięcy punków odbioru.

Podczas zaplanowanych w ubiegły weekend odbiorów na ulice Mokotowa wyjechały 72 śmieciarki MPO, zrealizowano 65 tras interwencyjnych w ramach zgłoszeń i reklamacji mieszkańców oraz 7 tras zgodnie z harmonogramem odbioru. Za odbiór odpadów odpowiadało 190 pracowników MPO.

Ekipy MPO dokładają wszelkich starań, aby odbiór odpadów ze wszystkich 11 obsługiwanych dzielnic przebiegał sprawnie. Spółka odbiera odpady komunalne od około 1 200 000 mieszkańców stolicy, co stanowi blisko 70 % udziału warszawskiego rynku.

 Odbiór odpadów Mokotów

Informujemy, że w najbliższą sobotę (25 sierpnia) i niedzielę (26 sierpnia) Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m st. Warszawie po raz kolejny organizuje dodatkowe interwencyjne odbiory odpadów z Mokotowa.

Pracownicy MPO wyrazili chęć dodatkowej pracy w nadchodzący weekend. Wstępny plan odbioru odpadów w dniu 25 sierpnia br. przewiduje m.in. realizacje co najmniej 12 tras interwencyjnych w ramach zgłoszeń i reklamacji oraz 7 realizowanych zgodnie z harmonogramem sobotnim. Załogi interwencyjne będą realizowały odbiór odpadów zmieszanych w ramach realizacji zgłoszeń oraz będą odbierały gabaryty, odpady zielone i segregowane suche z pojemników typu „Dzwon”. Dodatkowo ekipy MPO będzie wspomagać pracownik nadzoru kontrolujący jakość pracy, poruszający się pojazdem oznakowanym MPO (fiat Panda).

Na niedzielę przewidujemy jeszcze większą ilość wykonywanych odbiorów, wykonanych zostanie ogółem 41 tras. Odbierane będą wszystkie typy odpadów, zgodnie z zasadami segregacji. Również w niedzielę sprawowany będzie nadzór nad realizacją zadań przez pracowników jeżdżących pojazdami oznakowanymi MPO.

Według docierających do nas informacji od mieszkańców, sytuacja na Mokotowie stale się poprawia. Znacznie przybywa zadowolonych mieszkańców, a ubywa reklamacji. Spółka dąży do tego, aby odbierać odpady z dzielnicy Mokotów zgodnie z harmonogramem, a w przypadku nieuwzględnienia pojedynczych lokalizacji, odpady z nich odbierane są w ramach odbiorów interwencyjnych. Każda interwencja mieszkańca, skutkuje działaniami naprawczymi ze strony MPO, w możliwie jak najkrótszym czasie.

Załogi MPO objechały wszystkie nieruchomości Mokotowa - wielokrotnie, zgodnie z wymaganą i planowaną częstotliwością. Nie sądzimy, aby nadal zdarzały się przypadki altanek śmietnikowych, z których nie są odbierane odpady. Natomiast występują nieliczne przypadki nieruchomości, do których nie  zawsze posiadamy dostęp (źle zaparkowane samochody, zamknięta brama wjazdowa, itp.). Incydentalnie może zdarzyć się również, że z danej nieruchomości - mimo zaplanowanego odbioru - załogi MPO nie odebrały odpadów, bo nie mogły zlokalizować altanki śmietnikowej. Zapoznanie się i nauczenie topografii poszczególnych punktów odbioru odpadów i właściwej drogi dojazdu do altanek przez nowe załogi wymaga po prostu czasu. Zakończenie tego procesu, pozwoli na skrócenie czasu odbioru do minimum. Zarząd Spółki oraz pracownicy dokładają wszelkich starań, by powierzone zadanie zrealizować w pełni profesjonalnie.