Warszawa, 21 sierpnia 2018 r.

OŚWIADCZENIE
Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie

 

W związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji, dotyczących planowanej rzekomo przez związki zawodowe akcji strajkowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w m.st. Warszawie (MPO), Zarząd Spółki oświadcza:

Związki zawodowe zrzeszone w MPO, działają w sposób odpowiedzialny w trosce o zachowanie, jak najwyższego poziomu usług, świadczonych na rzecz Mieszkańców Warszawy, szanując przy tym ponad 90-cio letnią tradycję Firmy. Zarząd MPO spotyka się z przedstawicielami  związków  zawodowych, przynajmniej raz w miesiącu oraz na bieżąco z szerokim przedstawicielstwem pracowników. Prowadzony jest stały dialog na temat najważniejszych spraw Spółki oraz oczekiwań i postulatów Pracowników. W ciągu ostatnich tygodni do zarządu MPO nie dotarły żadne sygnały świadczące o przygotowywanej akcji protestacyjnej lub strajkowej.   
Zgodnie z porozumieniem z sierpnia 2017 r. Zarząd MPO obecnie negocjuje ze Związkami Zawodowymi drugi etap podwyżek płac w Spółce, jako wynik wartościowania stanowisk pracy oraz oczekiwań Pracowników. Jesteśmy w trakcie formalnych negocjacji.
W związku z zaistniałą sytuacją na Mokotowie, Zarząd MPO uruchomił wielowymiarowy program zachęt dla pracowników, którzy dobrowolnie zdecydują się zwiększyć aktywność zadaniową w tym przejściowym okresie. Program spotkał się z pozytywną reakcją naszych Pracowników.   
Wszelkie próby destabilizacji funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie, poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, traktujemy, jako działanie na szkodę naszej Spółki.
Wobec tych, którzy stawiają przede wszystkim na tanią sensację i animowanie „nowej rzeczywistości” z pominięciem rzetelnych, sprawdzonych i prawdziwych informacji, rozważymy podjęcie kroków prawnych.

Miejskie Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.  będzie dodatkowo odbierać odpady z Mokotowa w Święto 15 sierpnia br.

W miniony weekend ekipy MPO odebrały od mieszkańców Mokotowa 550 ton odpadów z ponad 2 tysięcy punków odbioru. Od dnia rozpoczęcia obsługi mieszkańców Mokotowa, czyli od 1 sierpnia ekipy MPO dotarły do prawie wszystkich punktów odbioru odpadów. W sobotę i niedzielę (13 i 14 sierpnia) z kilkudziesięciu altan, załogom nie udało się odebrać odpadów,  głównie z powodu braku możliwości dostania się do nich, np. przez zamknięty wjazd na teren chronionych osiedli czy też nieprzejezdną drogę blokowaną przez źle zaparkowane auta. Pracownicy odbierają wszystkie odpady, tzn. opróżniają  zarówno pojemniki, jak również zabierają odpady pozostawione „luzem” w altanach lub przed altanami. Z informacji, które docierają od mieszkańców Mokotowa wynika, że z każdym dniem sytuacja ulega widocznej poprawie.

Podczas dodatkowych odbiorów 15 sierpnia na ulice Mokotowa wyjedzie  około 45 oznakowanych śmieciarek MPO oraz 140 pracowników. Skierowanie dodatkowych ekip do dzielnicy Mokotów nie zaburzy odbioru odpadów w pozostałych 10 dzielnicach obsługiwanych przez Spółkę, ponieważ wyjazdy interwencyjne odbywają niezależnie od harmonogramu odbioru.

Wstępny plan odbioru odpadów w dniu 15 sierpnia br. przewiduje m.in. realizacje co najmniej 5 tras interwencyjnych w ramach zgłoszeń i reklamacji  oraz dokończenie „trasówek” z 13 i 14 sierpnia z odbiorem wszystkich frakcji odpadów tj. zmieszanych, segregowanych suchych, frakcji szklanej, zielonej oraz wielkogabarytowej. Każda frakcja odpadów odbierana jest oddzielnie.

SAMOCHÓD MPO

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o. o. od 1 sierpnia br. obsługuje w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Dzielnicę Mokotów. Pomimo zaledwie dwutygodniowego terminu na przygotowanie, Spółka terminowo wystartowała do realizacji zadania. Udało się  zorganizować pojemniki oraz pojazdy, odebrać klucze od wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, stworzyć harmonogram, skompletować załogi i opracować trasy. Prowadzona jest szeroka kampania rekrutacyjna w celu pozyskania pracowników.

Wspomniany brak czasu spowodował, że nie wszystko zostało jeszcze zrealizowane zgodnie z założeniami. W okresie przejściowym mogą wystąpić przejściowe trudności w terminowym odbiorze odpadów z Państwa posesji. Spółka z uwagą analizuje każdy Wasz sygnał, każdą interwencję. Każdy Wasz głos, również ten krytyczny jest dla nas cenny, gdyż pozwala nam wyciągać właściwe wnioski w celu usprawnienia odbioru odpadów. Uruchomiliśmy specjalną infolinię. Można się z nami również kontaktować poprzez naszą stronę internetową.

Drodzy Mieszkańcy,

Prosimy o wyrozumiałość w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Zapewniamy, że żadna Wasza interwencja nie pozostanie bez odpowiedzi. Odpady będziemy odbierać sukcesywnie do momentu osiągnięcia zakładanych celów i Państwa zadowolenia. Pracujemy z wykorzystaniem wszystkich sił i środków, które są do naszej dyspozycji. Będziemy pracowali dodatkowo w weekendy i święta.

Głęboko wierzymy, że w już niedługim czasie uporamy się ze wszystkimi zadaniami. Za przejściowe niedogodności serdecznie przepraszamy, prosząc jedocześnie o zrozumienie.   

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o. o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o. o. odbiera i z uwagą analizuje każdy sygnał od mieszkańców Mokotowa – dzielnicy, którą Spółka obsługuje w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, zaledwie od 1 sierpnia br. (czyli od niespełna 10 dni).

W krótkim czasie na przygotowanie niezwykle trudnego zadania, bo zaledwie w ciągu 2 tygodni - gdzie standardowo optymalny czas to 3-4 miesiące - Spółka terminowo wystartowała do realizacji odbioru odpadów z Mokotowa. Udało się zorganizować pojemniki oraz pojazdy, przejąć większość kluczy do altan śmietnikowych, stworzyć harmonogram, skompletować załogi, opracować trasy, uruchomić infolinię, a także zracjonalizować zadania załóg w taki sposób, żeby optymalnie wykorzystać potencjał pracowników oraz pojazdów. Aby ułatwić kontakt mieszkańców z MPO, zwiększona została obsada na stanowiskach do obsługi klientów Mokotowa. Nadal prowadzona jest szeroka kampania rekrutacyjna na stanowiska kierowców śmieciarek, którzy sukcesywnie są zatrudniani.

Załogi MPO pracują na pełnych obrotach. Liczba dni, w których odbierane są odpady została zwiększona o soboty i niedziele.

Zarząd Spółki zdaje sobie sprawę, że realizacja odbioru odpadów z Mokotowa nie jest jeszcze na takim poziomie jak w pozostałych 10-ciu dzielnicach, obsługiwanych przez MPO, ale z każdym dniem będzie następowała poprawa. Należy podkreślić, że obsługa Mokotowa zamieszkałego przez blisko ćwierć miliona osób, oznacza odbiór odpadów z ponad 9 tysięcy punktów odbioru i opróżnienie ponad 21 tysięcy pojemników.

W początkowym okresie obsługi mogą pojawić się doraźne niedogodności w niektórych punktach odbioru Mokotowa, które na bieżąco są usuwane. Warto wziąć pod uwagę, że pierwsze dni odbioru to dla załóg nowe adresy. Zatem muszą zapoznać się chociażby ze specyfiką niektórych lokalizacji. Chodzi o takie czynniki jak łatwość dostępu czy sposób podjazdu do altanek. Zapoznanie się i nauczenie topografii przez nowe załogi to skrócenie do minimum czas odbioru.

Każda interwencja mieszkańca skutkuje działaniami naprawczymi ze strony MPO, w moż­liwie jak najkrótszym czasie. Można się z nami również kontaktować poprzez stronę www Spółki. Żadna interwencja ze strony mieszkańców Mokotowa, jak również mieszkańców pozostałych 10 dzielnic obsługiwanych przez MPO, nie pozostaje bez odpowiedzi i odpowiedniej reakcji. Spółka jest otwarta na wszelkie uwagi i sugestie warszawiaków. W sytuacjach najbardziej pilnych zgłaszanych przez mieszkańców Spółka już podejmuje szerokie działania interwencyjne. W najbliższe weekendy oraz w dniu 15-ego sierpnia br. będą realizowane dodatkowe odbiory interwencyjne na terenie całego Mokotowa.

Zarząd Spółki dokłada wszelkich starań, by powierzone zadanie zrealizować w pełni profesjonalnie.

* * *

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o. o. obsługuje obecnie 11 stołecznych dzielnic, odbierając odpady komunalne od około 1 200 000 mieszkańców stolicy, co stanowi blisko 70 % warszawskiego rynku.

O możliwościach Spółki świadczą fakty: 4 bazy transportowe, flota 165 pojazdów do odbioru odpadów, z tego blisko 120 pojazdów bezpylnych, w tym 27 to pojazdy ekologiczne napędzane CNG oraz 46 samochodów kontenerowych.

Przy odbiorze odpadów zatrudnionych jest ponad 600 wyszkolonych pracowników. MPO realizując 151 trasy obsługuje ponad 56 tysięcy punktów odbioru (ok. 114 tysięcy pojemników i ok.1 200 kontenerów).

MPO scania

W ramach działań, pozwalajacych na reagowanie na pojawiajace się problemy (i ich natychmiastowe rozwiązywanie ) MPO dodatkowo zorganizowało dedykowany zespół ds. relacji z mieszkańcami Mokotowa. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia prosimy kierować w godz. 7:00-16:00 pod nr 22 3910 248, 22 3910 249 lub 22 3910 100 bądż mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Zachęcamy także Państwa do kontaktowania się z nami poprzez formularz na naszej stronie internetowej pod adresem: www.mpo.com.pl  (zakładka ,,Napisz do nas"). Istnieje także mozliwość zgłoszeń za posrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115, z którym MPO ścisle współpracuje.

Odbiór odpadów będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach. Jego harmonogram będzie zbliżony do dotychczasowego, jednak możliwe będą korekty wynikające z przyczyn technicznych. Jest dostępny na naszej stronie w zakładce ,,Harmonogram odbioru" oraz na stronie www.czysta.um.warszawa.pl.

Mieszkańcy zostaną poinformowani o zmianie operatora, m.in. poprzez strony internetowe urzędu, plakaty wywieszona na klatkach i ulotki dostarczone do domów jednorodzinnych (podczas pierwszego odbioru odpadów) oraz ogłoszenia w prasie.

Więcej informacji: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/zmiana-firmy-odbieraj-cej-odpady-na-mokotowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. obsługuje obecnie 10 warszawskich dzielnic tj. Bemowo, Białołękę, Bielany, Ochotę, Śródmieście, Targówek, Wolę, Włochy, Ursus oraz Żoliborz. Odbiera odpady komunalne od miliona mieszkańców stolicy, co stanowi 58% udziału stołecznego rynku.

Spółka posiada 4 bazy transportowe oraz flotę ponad 150 pojazdów do odbioru odpadów, z tego ponad 100 samochodów bezpylnych, w tym 33 pojazdy ekologiczne napędzane CNG oraz 50 samochodów kontenerowych, wyposażonych m.in. w systemy ważeń i GPS.

Przy odbiorze odpadów jest zatrudnionych ponad 600 pracowników. MPO realizując dotychczas 124 trasy obsługuje ponad 47 tysięcy punktów odbioru (91 tysięcy pojemników i 1 200 kontenerów).

Informujemy, że w dniach 23-25.07.2018 r. w godz. 10-13-ta na terenie zakładu MPO przy ulicy Kampinoskiej 1 (Radiowo) odbywać się będą ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej.

Celem ćwiczeń jest zapoznanie się jednostek PSP z zakładem, specyfiką pracy, potencjalnymi zagrożeniami pożarowymi i ukierunkowaniem działań jednostek straży w celu szybkiego przeciwdziałania potencjalnym zdarzeniom.

Inicjatorem wydarzenia jest Państwowa Straż Pożarna. W planowanych ćwiczeniach o charakterze teoretycznym ma wziąć udział 5 zastępów z Bielan i Bemowa.

18 czerwca kolejny juz raz Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania  w m.st. Warszawie było obecne na  Rodzinnym Pikniku Ekologicznym w Parku Bródnowskim, zorganizowanym przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.

Dla wszystkich odwiedzających przygotowano bogaty program rekreacyjno – edukacyjny.  MPO przeprowadziło warsztaty recyklingu, w których najmłodsi mieli okazje m.in. wykonać papierowe nakrycia głowy oraz biżuterię z użyciem surowców wtórnych, a także zaprojektować  i wybudować przyjazne dla środowiska domy z kartonu.

image012

16 czerwca z okazji Dnia Gocławia MPO wystawiło w Parku nad Balatonem stoisko informacyjno-edukacyjne w ramach kampanii EkoImpuls dla Warszawy.

Wydarzenie było kolejną okazją do spotkania z mieszkańcami Pragi-Południe, przekazania informacji na temat rozbudowy ZUSOK-u oraz popularyzowania wiedzy na temat wykorzystania odpadów jako surowca energetycznego.


Działaniom informacyjnym towarzyszyły warsztaty projektowania ekologicznych toreb i wykonywania zabawek z makulatury. Alejkami parku przechadzał się EKOBOHATER w towarzystwie animatorów rozdających ulotki informacyjne oraz prowadzących konkursy dotyczące odzysku energii z odpadów.

DSC02727DSC02714

Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania w Radiowie przestanie działać prawie 4 miesiące wcześniej niż pierwotnie planowała Spółka.

Pomimo wielu niezależnych ekspertyz stwierdzających, że działalność instalacji nie zagraża zdrowiu i życiu okolicznych mieszkańców oraz środowisku naturalnemu, 7 czerwca 2018 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o wstrzymaniu jej użytkowania. W decyzji uwzględniono termin bezpiecznego dla środowiska zakończenia jej działalności na dzień 10 września 2018 r.

Respektując prawo, MPO wykona decyzję organu, co oznacza, że po tym terminie planowany do zagospodarowania strumień odpadów w instalacji MBP w Radiowie zostanie przekierowany do innych instalacji. Po wygaszeniu instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, obiekt w Radiowie będzie wykorzystywany przez Spółkę na działalność związaną z gospodarka odpadami.

Spółka zamierza skorzystać z przysługującego jej prawa i odwołać się od decyzji WIOŚ do organu II instancji.