Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o. o. odbiera i z uwagą analizuje każdy sygnał od mieszkańców Mokotowa – dzielnicy, którą Spółka obsługuje w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, zaledwie od 1 sierpnia br. (czyli od niespełna 10 dni).

W krótkim czasie na przygotowanie niezwykle trudnego zadania, bo zaledwie w ciągu 2 tygodni - gdzie standardowo optymalny czas to 3-4 miesiące - Spółka terminowo wystartowała do realizacji odbioru odpadów z Mokotowa. Udało się zorganizować pojemniki oraz pojazdy, przejąć większość kluczy do altan śmietnikowych, stworzyć harmonogram, skompletować załogi, opracować trasy, uruchomić infolinię, a także zracjonalizować zadania załóg w taki sposób, żeby optymalnie wykorzystać potencjał pracowników oraz pojazdów. Aby ułatwić kontakt mieszkańców z MPO, zwiększona została obsada na stanowiskach do obsługi klientów Mokotowa. Nadal prowadzona jest szeroka kampania rekrutacyjna na stanowiska kierowców śmieciarek, którzy sukcesywnie są zatrudniani.

Załogi MPO pracują na pełnych obrotach. Liczba dni, w których odbierane są odpady została zwiększona o soboty i niedziele.

Zarząd Spółki zdaje sobie sprawę, że realizacja odbioru odpadów z Mokotowa nie jest jeszcze na takim poziomie jak w pozostałych 10-ciu dzielnicach, obsługiwanych przez MPO, ale z każdym dniem będzie następowała poprawa. Należy podkreślić, że obsługa Mokotowa zamieszkałego przez blisko ćwierć miliona osób, oznacza odbiór odpadów z ponad 9 tysięcy punktów odbioru i opróżnienie ponad 21 tysięcy pojemników.

W początkowym okresie obsługi mogą pojawić się doraźne niedogodności w niektórych punktach odbioru Mokotowa, które na bieżąco są usuwane. Warto wziąć pod uwagę, że pierwsze dni odbioru to dla załóg nowe adresy. Zatem muszą zapoznać się chociażby ze specyfiką niektórych lokalizacji. Chodzi o takie czynniki jak łatwość dostępu czy sposób podjazdu do altanek. Zapoznanie się i nauczenie topografii przez nowe załogi to skrócenie do minimum czas odbioru.

Każda interwencja mieszkańca skutkuje działaniami naprawczymi ze strony MPO, w moż­liwie jak najkrótszym czasie. Można się z nami również kontaktować poprzez stronę www Spółki. Żadna interwencja ze strony mieszkańców Mokotowa, jak również mieszkańców pozostałych 10 dzielnic obsługiwanych przez MPO, nie pozostaje bez odpowiedzi i odpowiedniej reakcji. Spółka jest otwarta na wszelkie uwagi i sugestie warszawiaków. W sytuacjach najbardziej pilnych zgłaszanych przez mieszkańców Spółka już podejmuje szerokie działania interwencyjne. W najbliższe weekendy oraz w dniu 15-ego sierpnia br. będą realizowane dodatkowe odbiory interwencyjne na terenie całego Mokotowa.

Zarząd Spółki dokłada wszelkich starań, by powierzone zadanie zrealizować w pełni profesjonalnie.

* * *

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o. o. obsługuje obecnie 11 stołecznych dzielnic, odbierając odpady komunalne od około 1 200 000 mieszkańców stolicy, co stanowi blisko 70 % warszawskiego rynku.

O możliwościach Spółki świadczą fakty: 4 bazy transportowe, flota 165 pojazdów do odbioru odpadów, z tego blisko 120 pojazdów bezpylnych, w tym 27 to pojazdy ekologiczne napędzane CNG oraz 46 samochodów kontenerowych.

Przy odbiorze odpadów zatrudnionych jest ponad 600 wyszkolonych pracowników. MPO realizując 151 trasy obsługuje ponad 56 tysięcy punktów odbioru (ok. 114 tysięcy pojemników i ok.1 200 kontenerów).

MPO scania

W ramach działań, pozwalajacych na reagowanie na pojawiajace się problemy (i ich natychmiastowe rozwiązywanie ) MPO dodatkowo zorganizowało dedykowany zespół ds. relacji z mieszkańcami Mokotowa. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia prosimy kierować w godz. 7:00-16:00 pod nr 22 3910 248, 22 3910 249 lub 22 3910 100 bądż mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Zachęcamy także Państwa do kontaktowania się z nami poprzez formularz na naszej stronie internetowej pod adresem: www.mpo.com.pl  (zakładka ,,Napisz do nas"). Istnieje także mozliwość zgłoszeń za posrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115, z którym MPO ścisle współpracuje.

Odbiór odpadów będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach. Jego harmonogram będzie zbliżony do dotychczasowego, jednak możliwe będą korekty wynikające z przyczyn technicznych. Jest dostępny na naszej stronie w zakładce ,,Harmonogram odbioru" oraz na stronie www.czysta.um.warszawa.pl.

Mieszkańcy zostaną poinformowani o zmianie operatora, m.in. poprzez strony internetowe urzędu, plakaty wywieszona na klatkach i ulotki dostarczone do domów jednorodzinnych (podczas pierwszego odbioru odpadów) oraz ogłoszenia w prasie.

Więcej informacji: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/zmiana-firmy-odbieraj-cej-odpady-na-mokotowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. obsługuje obecnie 10 warszawskich dzielnic tj. Bemowo, Białołękę, Bielany, Ochotę, Śródmieście, Targówek, Wolę, Włochy, Ursus oraz Żoliborz. Odbiera odpady komunalne od miliona mieszkańców stolicy, co stanowi 58% udziału stołecznego rynku.

Spółka posiada 4 bazy transportowe oraz flotę ponad 150 pojazdów do odbioru odpadów, z tego ponad 100 samochodów bezpylnych, w tym 33 pojazdy ekologiczne napędzane CNG oraz 50 samochodów kontenerowych, wyposażonych m.in. w systemy ważeń i GPS.

Przy odbiorze odpadów jest zatrudnionych ponad 600 pracowników. MPO realizując dotychczas 124 trasy obsługuje ponad 47 tysięcy punktów odbioru (91 tysięcy pojemników i 1 200 kontenerów).

Informujemy, że w dniach 23-25.07.2018 r. w godz. 10-13-ta na terenie zakładu MPO przy ulicy Kampinoskiej 1 (Radiowo) odbywać się będą ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej.

Celem ćwiczeń jest zapoznanie się jednostek PSP z zakładem, specyfiką pracy, potencjalnymi zagrożeniami pożarowymi i ukierunkowaniem działań jednostek straży w celu szybkiego przeciwdziałania potencjalnym zdarzeniom.

Inicjatorem wydarzenia jest Państwowa Straż Pożarna. W planowanych ćwiczeniach o charakterze teoretycznym ma wziąć udział 5 zastępów z Bielan i Bemowa.

18 czerwca kolejny juz raz Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania  w m.st. Warszawie było obecne na  Rodzinnym Pikniku Ekologicznym w Parku Bródnowskim, zorganizowanym przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.

Dla wszystkich odwiedzających przygotowano bogaty program rekreacyjno – edukacyjny.  MPO przeprowadziło warsztaty recyklingu, w których najmłodsi mieli okazje m.in. wykonać papierowe nakrycia głowy oraz biżuterię z użyciem surowców wtórnych, a także zaprojektować  i wybudować przyjazne dla środowiska domy z kartonu.

image012

16 czerwca z okazji Dnia Gocławia MPO wystawiło w Parku nad Balatonem stoisko informacyjno-edukacyjne w ramach kampanii EkoImpuls dla Warszawy.

Wydarzenie było kolejną okazją do spotkania z mieszkańcami Pragi-Południe, przekazania informacji na temat rozbudowy ZUSOK-u oraz popularyzowania wiedzy na temat wykorzystania odpadów jako surowca energetycznego.


Działaniom informacyjnym towarzyszyły warsztaty projektowania ekologicznych toreb i wykonywania zabawek z makulatury. Alejkami parku przechadzał się EKOBOHATER w towarzystwie animatorów rozdających ulotki informacyjne oraz prowadzących konkursy dotyczące odzysku energii z odpadów.

DSC02727DSC02714

Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania w Radiowie przestanie działać prawie 4 miesiące wcześniej niż pierwotnie planowała Spółka.

Pomimo wielu niezależnych ekspertyz stwierdzających, że działalność instalacji nie zagraża zdrowiu i życiu okolicznych mieszkańców oraz środowisku naturalnemu, 7 czerwca 2018 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o wstrzymaniu jej użytkowania. W decyzji uwzględniono termin bezpiecznego dla środowiska zakończenia jej działalności na dzień 10 września 2018 r.

Respektując prawo, MPO wykona decyzję organu, co oznacza, że po tym terminie planowany do zagospodarowania strumień odpadów w instalacji MBP w Radiowie zostanie przekierowany do innych instalacji. Po wygaszeniu instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, obiekt w Radiowie będzie wykorzystywany przez Spółkę na działalność związaną z gospodarka odpadami.

Spółka zamierza skorzystać z przysługującego jej prawa i odwołać się od decyzji WIOŚ do organu II instancji.

Punkt mobilny dla ZUSOK u

Specjalne punkty informacyjne zorganizowane w dniach od 16 do 21 maja były okazją do uzyskania przez mieszkańców informacji na temat rozbudowy Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych.

Po otwartych spotkaniach z mieszkańcami i posiedzeniach Rady Społecznej, mobilne punkty informacyjne stanowiły kolejną formułę bezpośredniego kontaktu inwestora z mieszkańcami trzech warszawskich dzielnic sąsiadujących z inwestycją. Eksperci oraz pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania udzielali odpowiedzi na pytania mieszkańców Targówka, Rembertowa i Pragi –Południe. Walor informacyjny wzbogaciły dostępne na stoisku materiały multimedialne i poligraficzne.

Stały punkt informacyjny dla mieszkańców będzie obecny na terenie budowy ZUSOK przy ul. Zabranieckiej 2 w okresie realizowania prac inwestycyjnych.

W dniach 28 marca – 6 kwietnia 2018 r. firma Kantar Public (wcześniej TNS Polska SA) metodą wywiadów telefonicznych wspieranych komputerowo (CATI) po raz drugi przeprowadziła badanie poziomu satysfakcji mieszkańców Warszawy z usług Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania na reprezentatywnej grupie 1000 mieszkańców 10 dzielnic Warszawy obsługiwanych przez MPO (około 1 mln osób). Poprzednie badanie zrealizowane zostało w dniach 7-12 marca 2017 roku.

 K9A0406 male

Wyniki badania oraz wnioski:

  • Działalność MPO jest bardzo dobrze oceniana przez zdecydowaną większość badanych. 85% ocenia MPO na 4 (raczej dobrze) lub 5 (zdecydowanie dobrze). W przypadku zabudowy jednorodzinnej pozytywne oceny MPO wynoszą aż 89%.
  • Zaledwie 5% mieszkańców Warszawy negatywnie ocenia usługi wykonywane przez MPO, w tym tylko 1% ankietowanych wskazał notę 1 (zdecydowanie źle).
    81% respondentów raczej dobrze lub zdecydowanie dobrze ocenia terminowość odbioru odpadów (w tym aż 87% mieszkańców domów jednorodzinnych). Na nieterminowość odbioru wskazuje tylko 2% mieszkańców.
  • 57% dobrze lub bardzo dobrze ocenia uprzejmość pracowników MPO.
  • Aż 42% mieszkańców wskazywało ocenę neutralną, co najprawdopodobniej jest spowodowane brakiem bezpośredniego kontaktu z pracownikami MPO. Tylko co 50 (mniej niż 2%) respondent źle ocenia uprzejmość pracowników Spółki. W przypadku mieszkańców zabudowy jednorodzinnej pozytywne oceny kultury pracowników MPO deklaruje 74%. Ci mieszkańcy częściej mają bezpośredni kontakt z pracownikami odbierającymi odpady i mogą wskazać ocenę inną niż neutralna.
  • 4 na 5 (81%) respondentów pozytywnie ocenia estetykę pracy MPO, czyli np. zachowanie czystości przy wywozie odpadów. Niezadowolonych z utrzymania czystości po odbiorze odpadów było 3 na 100 badanych.
  • 37% mieszkańców dobrze ocenia łatwość kontaktu z MPO. Również tutaj zdecydowaną większość odpowiedzi stanowią oceny neutralne (59%) wynikające z braku potrzeby kontaktu z MPO, a zatem niemożliwością wyrażenia opinii negatywnej bądź pozytywnej. Tylko 3% respondentów wskazało, że trudno skontaktować się z infolinią Spółki (spadek o 1 pp. w stosunku do badania z 2017 r.).