plakat 1 WEB

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przychylił się do wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie (MPO) i postanowił wstrzymać wykonanie zaskarżonej przez Spółkę decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) w przedmiocie wstrzymania użytkowania instalacji MBP w Radiowie.

Skargę na decyzję GIOŚ wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, MPO złożyło do WSA 28 października 2016 r. Postanowienie WSA z 5 grudnia br. oznacza, że instalacja w Radiowie będzie funkcjonowała po 1 stycznia 2017 roku na niezmienionych zasadach, nie krócej niż do czasu rozpatrzenia sprawy przez WSA.

Jednocześnie składowisko w Radiowie, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami MPO, przestanie przyjmować odpady do składowania z dniem 31 grudnia 2016 r.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców Warszawy przebiegać będzie w sposób zgodny z prawem i polityką miasta stołecznego Warszawy przy zachowaniu dotychczasowych standardów.

MPO obsługuje dziś milion Warszawiaków, odbierając odpady z ponad 45 000 punktów i ok. 85 000 pojemników. Przedsiębiorstwo posiada składowisko, instalację MBP oraz kompostownię odpadów zielonych w Radiowie, zakład do termicznego przekształcania odpadów na Targówku Fabrycznym oraz 4 bazy transportowe. Spółka dysponuje flotą około 200 pojazdów w tym 129 dedykowanych odbiorowi odpadów (z czego 33 napędzanych CNG), wyposażonych m. in. w systemy dynamicznego ważenia, lokalizacji i RFID.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. zaprezentowało wstępne wizualizacje rozbudowywanej instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Inwestycja, której koszt rozbudowy szacowany jest na ok. 1,1 mld zł, zlokalizowana na warszawskim Targówku, będzie największą w Polsce i jedną z najnowocześniejszych instalacji tego typu w Europie, spełniającą surowe wymogi środowiskowe i w pełni bezpieczną dla mieszkańców. Zakończenie rozbudowy planowane jest na rok 2019 r. Nowy zakład przejmie dotychczasowe funkcje instalacji MBP (mechaniczno-biologiczną) na Radiowie, obsługującą Stolicę od ponad 60 lat.

Obiekt będzie składał się z dwóch niezależnych od siebie elementów: instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów o wydajności ponad 300 tys., ton rocznie oraz nowoczesnej, w pełni automatyzowanej sortowni odpadów selektywnie zebranych o wydajności 30 tys. ton rocznie. Będzie również dostarczał prąd i ciepło Warszawiakom.

Zaprezentowany projekt architektoniczny rozbudowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych jest innowacyjny i zakłada, że bryła obiektu wtopi się w lokalny krajobraz Targówka. W koncepcji przewidziano zastosowanie takich rozwiązań jak zielone dachy, transparentne elewacje budynków technologicznych a także półprzeźroczyste osłony elewacji. Dodatkowa atrakcją będzie punkt widokowy zlokalizowany w najwyżej położonym punkcie instalacji. Przez zakład będzie przebiegać ciekawie poprowadzona ścieżka edukacyjna dla osób odwiedzających obiekt. Realizacje projektu zgodna jest jak dotychczas z założeniami i przyjętym harmonogramem. Instalacja jest projektowana przez renomowaną firmę projektową z międzynarodowym doświadczeniem Sweco Consultung.

W październiku br. obiekt został wpisany na listę tzw. Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, co oznacza, że MPO może skorzystać z 560 mln zł w postaci preferencyjnego finansowania.

- Rozbudowa ZUSOK-u na Targówku, to inwestycja o strategicznym znaczeniu dla mieszkańców Warszawy. Rozwiąże ona kwestię zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych w Warszawie przy zachowaniu wymagań dotyczących redukcji strumienia odpadów kierowanych na składowiska oraz pozwoli na zwiększenie odzysku surowców wtórnych, produkcję energii elektrycznej i cieplnej. Prace budowlane ruszą w 2017 r. Warto podkreślić, że obiekt pod względem technologicznym będzie należał do ścisłej europejskiej czołówki, będąc całkowicie bezpiecznym i neutralnym dla ludzi i środowiska naturalnego. Zainteresowanie finansowaniem jest duże. Mam nadzieję, że w ciągu kilku miesięcy zamkniemy ten proces - powiedziałKrzysztof Bałanda, prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie.

Budowie instalacji towarzyszy kampania informacyjno-edukacyjna, dedykowana mieszkańcom Warszawy, w tym przede wszystkim społeczności dzielnic sąsiadujących
z terenem budowy. W ramach realizowanego przedsięwzięcia uruchomiono serwis internetowy www.eko-impuls.pl. Dodatkowo, organizowane będą spotkania z mieszkańcami, stoiska informacyjne, imprezy tematyczne oraz specjalne eko-lekcje w szkołach.

Obiekt będzie działał przez całą dobę i wytwarzał około 200-tu tysięcy MWh ciepła oraz około 100 tysięcy MWh energii elektrycznej każdego roku – powiedział Adam Chwieduk wiceprezes Zarządu MPO. Chcemy za pomocą najnowocześniejszej technologii wspierać Warszawiaków, odbierając od nich odpady i dając im w zamian energię cieplną i elektrycznądodał.

Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK), zlokalizowany jest przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie, na terenie dzielnicy Targówek. ZUSOK funkcjonuje od 2001 roku, jako wielofunkcyjna instalacja odzysku, której elementem jest sortownia ręczna o wydajności 30 tys. ton rocznie oraz instalacja termicznego unieszkodliwiania odpadów o wydajności 60 tys. ton w skali roku.

 

ZUSOK Warszawa WIDOK 1

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców stolicy do udziału w Warszawskich Dniach Recyklingu, które odbędą się w weekend 17–18 września br.
W sobotę, 17 września, w każdej dzielnicy, w godzinach 10.00-13.00 w zamian za przyniesione surowce wtórne będzie można otrzymać sadzonki roślin.
W niedzielę, 18 września, w godzinach 11.00-16.00 na terenie pl. Defilad, odbędzie się rodzinny finał akcji.

Na wszystkich uczestników czekają liczne atrakcje:
- sadzonki krzewów, kwiatów, cebulek i ziół w zamian za przyniesione odpady (plastik, szkło, metal, papier, „elektrośmieci”);
- konkursy, quizy, warsztaty, segregowanie na czas, rozwiązywanie ekologicznych rebusów
- zabawy o tematyce przyrodniczej, leśne zagadki;
- warsztaty z wytwarzania przedmiotów z masy papierowej;
- prezentacja nowoczesnej, zasilanej na gaz śmieciarki;
- upominki i materiały edukacyjne.

Plakat

Dodatkowo w sobotę, 17 września, w godzinach 10.00 – 12.00, w każdej dzielnicy odbędzie się akcja „Sprzątania Świata”.

Wszyscy mieszkańcy biorący udział w „Sprzątaniu Świata” również otrzymają kupony. Uczestnicy Sprzątania Świata zostaną wyposażeni w worki i rękawice. W załączniku przelicznik kuponów na sadzonki. Szczegóły akcji podamy wkrótce. Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do udziału w ekologicznych warsztatach.  W dniu 10 września, podczas Dni Targówka, zaprojektować będzie można własną – oryginalną torbę wielokrotnego użytku.

Warsztaty odbędą się w godzinach od 12.00 do 17.00 w Parku Bródnowskim. Projektowanie toreb to tylko jedna z wielu aktywności zaplanowanych w ramach stoiska kampanii EKOIMPULS DLA WARSZAWY, realizowanej przez MPO. Nie zabraknie ciekawych gier i konkursów dotyczących recyklingu czy odzysku energii z odpadów.  Do udziału we wspólnej zabawie zachęcać będzie EKOBOHATER. Podczas wydarzenia mieszkańcy uzyskają także informacje na temat rozbudowy warszawskiej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

25 sierpnia 2016 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Warszawie podpisało z konsorcjum Eko-Inwest, ECM Group Polska umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu rozbudowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych na Targówku. Zakończenie inwestycji planowane jest na przełom 2018 i 2019 r, a koszt tego przedsięwzięcia wyniesie ok. 1,1 mld zł.

 

Dzięki budowie dwóch linii technologicznych, o łącznej mocy przerobowej ok. 265 tys. ton odpadów rocznie, istniejący zakład na Targówku osiągnie wydajność na poziomie ok. 305 tys. ton odpadów rocznie. W ramach inwestycji jest też planowana modernizacja zakładu w zakresie sortowania odpadów z selektywnej zbiórki, w tym budowa nowej linii technologicznej o wydajności 30 tys. ton rocznie.

 

W lipcu Spółka podpisała też umowę na Pomoc Techniczną dla przedsięwzięcia. W wyniku dwuetapowego postępowania przetargowego zostało wybrane konsorcjum BBF sp. z o.o.  oraz Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR sp. z o.o. Podmioty te posiadają  niezbędne doświadczenie i profesjonalną wiedzę w świadczeniu usług doradczych w podobnych procesach inwestycyjnych. Konsorcjum będzie odpowiedzialne za bieżące wsparcie techniczne, finansowe i prawne MPO w m. st. Warszawie podczas realizowanego przedsięwzięcia.

WP 20160619 037

W niedzielę, 19 czerwca 2016 roku w Parku Bródnowskim odbył się Rodzinny Piknik Ekologiczny.

Dla uczestników Pikniku przygotowano wiele atrakcji. Dzieciom i młodzieży umilał czas zespół Kosmokwaki a prowadzący imprezę Maciej Gąsiorek przygotował liczne konkursy z nagrodami. W programie imprezy przewidziano występ dziecięcego zespołu wokalno-tanecznego "Fasolki" oraz pokaz iluzjonisty "Berdo" – Nie do wiary ekologiczne czary. Dla młodszych uczestników wielką frajdą były zabawy na dmuchanych zamkach oraz przejażdżki na kucykach.

W Pikniku, tradycyjnie, wzięło udział Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawa. Na stoisku MPO zarówno dzieci jak i dorośli mogli wziąć udział w warsztatach z czerpania papieru oraz stworzyć zwierzaki, instrumenty muzyczne i inne przedmioty z niepotrzebnych opakowań.

Na zakończenie Pikniku odbył się koncert zespołu disco-polo BOBI.

13 czerwca w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Współczesne problemy odorów”, której inicjatorem było Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.

Wzięli w niej udział przedstawiciele firm zajmujących się w praktyce przetwarzaniem odpadów komunalnych, eksperci środowisk naukowych, przedstawiciele strony społecznej, Urzędu m.st. Warszawy, Gmin Izabelin i Stare Babice, a także Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Temat uciążliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów przetwarzających odpady i wprowadzane rozwiązania w tym zakresie przedstawili Marcin Paszkiewicz – pełnomocnik ds. Kontroli Środowiska na przykładzie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych EKO-DOLINA w Łężycach w woj. pomorskim oraz Wojciech Woźniakowski – Prezes Zarządu Ekopartner w Lublinie.

Referaty dotyczące wymagań ograniczających oddziaływanie zapachowe podczas procesu przetwarzania odpadów zaprezentował dr Piotr Manczarski z Politechniki Warszawskiej, a rekomendacje w tym kierunku dla RIPOK MPO w Radiowie dr Łukasz Szałata – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Eko-Biegły.

Prawne aspekty konferencji przedstawił prof. Marek Górski z Uniwersytetu Łódzkiego. Moderatorem spotkania był prof. Jerzy Zwoździak. Konferencja zakończyła się dyskusją na temat podejmowanych przez MPO działań mających na celu zminimalizowanie uciążliwości zapachowych na Radiowie.

 

6 czerwca 2016 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. podpisało umowę na zaprojektowanie rozbudowy instalacji termicznego przekształcania odpadów na warszawskim Targówku.

W wyniku dwuetapowego postępowania przetargowego zostało wybrane konsorcjum projektowe Sweco Consulting sp. z o.o. posiadające profesjonalną wiedzę i doświadczenie w projektowaniu podobnych obiektów w Europie. Międzynarodowy zespół przygotuje dokumentację zawierającą m.in. projekt budowlany oraz szczegółowe wytyczne dotyczące technologii. Konsorcjum będzie odpowiedzialne za projekt dwóch nowych linii do termicznego przekształcania odpadów w warunkach pracy trzyzmianowej.

 - Podpisana właśnie umowa to kolejny duży i ważny krok w celu realizacji tej strategicznej dla Warszawy inwestycji. Obiekt będzie technologicznie bardzo zaawansowany i będzie spełniał najsurowsze wymogi pod względem ochrony środowiska naturalnego. Będzie również obiektem neutralnym dla okolicznych mieszkańców  -powiedział Krzysztof Bałanda, prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie.      

Docelowo instalacja będzie przekształcać w energię ponad 300 tys. ton małocennych surowcowo odpadów komunalnych. Zakład ma dysponować trzema liniami technologicznymi i będzie największą z dotychczas realizowanych tego typu inwestycji w Polsce. Według wstępnych założeń instalacja ruszy na przełomie 2018/2019 roku.

W ramach realizacji przedsięwzięcia Spółka prowadzi obecnie postępowania przetargowe na wybór pomocy technicznej i inżyniera kontraktu.

MPO uprzejmie informuje, że odbiór odpadów komunalnych, przypadający wg harmonogramu w Święto Bożego Ciała (26 maja 2016 r.), odbędzie się w sobotę, 28 maja 2016 r.