Światowy Dzień Ziemi ‘2016 pod hasłem „Palący Temat – Niska Emisja!”. Coroczny finał w postaci otwartego festynu zbliża się już dużymi krokami, zorganizowany będzie w niedzielę 24 kwietnia, w godz. 10.00 – 18.00, Warszawa, Park Pole Mokotowskie.

Tegoroczne obchody Światowego Dni Ziemi poświęcone są ochronie klimatu i przeciwdziałaniu niskiej emisji i większość przygotowanych prezentacji dotycz tego tematu. Chcemy, aby przez zaproponowany program obchodów można było edukować, informować i kształtować postawy sprzyjające redukcji tzn. „niskiej emisji”.

Gorąco zachęcamy Państwa do udziału w festynie z okazji Światowego Dnia Ziemi.

Dla uczestników przygotowano bogaty program, prezentujący programy edukacyjne organizacji pozarządowych, instytutów, wyższych uczelni, parków narodowych, Lasów Państwowych.

 • Ciekawie zapowiada się stoisko głównego finansującego – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, odbędą się na nim wspólne układanie puzzli, domina, ekologiczne koło fortuny, konkursy plastyczne i warsztaty pn. "Mieszkańcy lasu w leśnym run-magedonie".
 • Zainteresowani już dziś mogą zbierać elektroodpady, baterie oraz opakowania z tworzyw sztucznych, aluminium i szkła będziemy. Jak co roku będziemy zbierać te odpady rozdając w zamian rośliny. Punkt zbiórki tradycyjnie uruchomiony zostanie na Stadionie Skra, a nad jego organizacją będzie czuwać Remondis Electrorecycling, Electro-System i EKO-PUNKT. Szczegółowy przelicznik co zbieramy i jakie rośliny są do wyboru na www.dzienziemi.org.pl.
 • Swoją prezentację na Polu Mokotowskim będzie miało Ministerstwo Środowiska, na stoisku będzie można dokonać badania spirometrycznego oraz stworzona zostanie przyjazna atmosfera, w której odwiedzający będą mogli odpocząć oglądając jeden z filmów w ramach kina letniego, skorzystać z możliwości wykonania bezpłatnych badań spirometrycznych oraz licznych atrakcji proponowanych przez animatorów. W ramach stoiska przewidziane została takie atrakcje jak: kino letnie, ścianka wspinaczkowa dla najmłodszych, strefa kolorowania, wielkoformatowa gra edukacyjne dla najmłodszych oraz inne atrakcje prowadzone przez animatorów. 
 • Jednym z partnerów Światowego Dnia Ziemi jest Polska Organizacja Turystyczna, która serdecznie zaprasza do odwiedzenia jej stoiska i poznania laureatów polskiej edycji konkursu Eden. Więcej informacji na temat unikalnych miejsc w Polsce znajdą Państwo na stronie www.edenpolska.pl
 • Lasy Państwowe tradycyjne przygotowały sadzonki rodzimych drzew, rozdanych będzie 5000 sadzonek. Odwiedzając stoiska Lasów Państwowych przygotowane z myślą o uczestnikach Dnia Ziemi 2016, będzie można, poznać zasady zachowania się w lesie, nauczyć się jak racjonalnie korzystać z lasu, odwiedzić stoiska Leśnych Kompleksów Promocyjnych.
 • Prezentacja Polskich Parków Narodowych przygotowana przez Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych, wspólne stoisko prezentujące ofertę przyrodniczą, edukacyjną i turystyczną 23 parków narodowych oraz ich rolę w ochronie powietrza i klimatu.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego tradycyjnie zaprasza na Alejkę Produktów Tradycyjnych i Regionalnych Mazowsza, a Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego na Stół Darów Ziemi, będzie smacznie i Tradycyjnie
 • Na stoisku Tramwajów Warszawskich będzie można dokonać pomiaru hałasu i wziąć udział w wielu konkursach, a na wspólnym stoisku Urzędu m. st. Warszawy, Lasów Miejskich Warszawy i Straży Miejskiej pokazywane będą min. badania miasta dotyczące poprawy powietrza oraz zademonstrowany samochód Ekopatrolu Straży Miejskiej do prowadzenia kontroli powietrza.

Odbiór odpadów z festynu zapewnia MPO w m. st. Warszawie Sp. z o.o., a wsparcia promocyjnego udzieliły Tramwaje Warszawskie i Koleje Mazowieckie.

 

znak 2016

Odbiór odpadów komunalnych, przypadający zgodnie z harmonogramem w dniu Święta Konstytucji 3 Maja (3 maja 2016 r.), odbywał się będzie:

 • w zabudowie wielorodzinnej i niezamieszkałej w dniach 4 – 5 maja 2016 roku
 • w zabudowie jednorodzinnej zgodnie z harmonogramem - w dniu 3 maja 2016 roku.

Mieszkańcy dzielnicy Bielany oraz Zainteresowane Strony

w obrębie działalności Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów "Kampinoska"

ZAPROSZENIE NA MEDIACJE ŚRODOWISKOWE

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska” ul. Kampinoska 1 w Warszawa

26 kwietnia 2016 r. , godz. 18:00

W związku z realizacją procesu mediacji środowiskowych pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. oraz Zainteresowanymi Stronami przy wsparciu Stowarzyszenia Eko-Biegły skupiającego ekspertów z zakresu ochrony środowiska i mediacji środowiskowych, zapraszamy Zainteresowane Strony w obrębie działalności Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów "Kampinoska” na kolejne spotkanie mediacyjne w zakresie potencjalnego oddziaływania środowiskowego instalacji zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Kampinoskiej 1 połączonego z mediacjami środowiskowymi ze społecznością lokalną.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 26 kwietnia br. o godz. 18:00 w sali na I piętrze budynku administracyjnego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska” przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie.

W ramach spotkania mediacyjnego zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

 1. Analiza potencjalnego oddziaływania zapachowego MPO Radiowo.
 2. Emisja bioaerozolu z odpadów przetwarzanych w wybranych bioreaktorach z zastosowaniem preparatów dezodoryzujących.
 3. Aktualny stopień wdrożenia programu naprawczego na terenie Zakładu w zakresie ograniczania potencjalnego oddziaływania zapachowego.
 4. Rekomendacje zespołu badawczego/mediatorów w zakresie instrukcji utrzymania czystości i porządku na terenie Zakładu wraz z propozycją wprowadzenia dalszych działań w funkcji czasu.

Spotkanie prowadzić będą mediatorzy sądowi - dr inż. Łukasz Szałata przy współudziale ekspertów pana dr Piotra Jadczyka oraz mgra inż. Mateusza Cuske. Przewidywany czas trwania spotkania to 90 minut.

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie oferuje do sprzedaży środek poprawiający właściwości gleby o nazwie handlowej „koMPOścik”. Środek ten stosuje się do poprawy właściwości fizycznych i chemicznych wszystkich rodzajów gleb w uprawie roślin ozdobnych (rabatowych) i trawników oraz jako komponent do produkcji substratów przeznaczonych do uprawy pojemnikowej (rośliny doniczkowe i balkonowe). Szczególnie polecany jest do stosowania na glebach o niskiej zawartości próchnicy.

Środek poprawiający właściwości gleby „koMPOścik” powstaje z odpadów pochodzących
z pielęgnacji terenów zieleni miejskiej (rozdrobnione liście, gałęzie i trawa).

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. posiada decyzję  Nr G-366/13 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie środka do obrotu.

Dawkowanie, sposób i terminy stosowania koMPOściku.
Rośliny ozdobne (klomby, zielńce, rabaty)
Wiosną na uprzednio przygotowaną glebę należy rozłożyć równomiernie na powierzchni 1-2 cm warstwę środka „koMPOscik” a następnie wymieszać z glebą na głębokość ok. 15 cm za pomocą dostępnych narzędzi uprawowych, po czym dokładnie wyrównać powierzchnię. W tak przygotowaną glebę sadzić rozsadę roślin rabatowych
Podłoża ogrodnicze
W celu przygotowania podłoża ogrodniczego tylko do użytku własnego dokładnie wymieszać „koMPOścik” z ziemią w proporcji: 1 porcja „„koMPOściku” i 3 części ziemi.
Trawniki
Wiosną lub późnym latem na glebę przeznaczoną do załazenia trawnika rozłożyć równomiernie na powierzchnię 1-2 cm warstwę środka „koMPOścik” i wymieszać z wierzchnią warstwą gleby glebogryzarka lub innymi narzędziami, wyrównać i siać trawę.


Miejsce sprzedaży:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska”
ul. Kampinoska 1, 01-934 Warszawa
Sprzedaż prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 14.30.

Szczegółowe informacje w zakresie sprzedaży środka poprawiającego właściwości gleby „koMPOścik” uzyskają Państwo pod nr tel. 22 39 10 411 lub 22 39 10 412.

20160211 080818

Odbiór odpadów komunalnych przypadający zgodnie z harmonogramem w okresie Świąt Wielkanocnych (27 - 28 marca 2016 r.) odbywał się będzie:

 • w zabudowie wielorodzinnej i niezamieszkałej w dniach 29 – 30 marzec 2016 roku
 • w zabudowie jednorodzinnej w dniu 26 marca 2016 roku (zamiast 28 marca).

26 stycznia br. o godzinie 18:00 w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie odbyło się otwarte spotkanie mediacyjne dla mieszkańców okolic instalacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.

Spotkanie przeprowadzone w ramach mediacji środowiskowych było kontynuacją dialogu prowadzonego przez MPO z mieszkańcami i stronami zainteresowanymi w związku z funkcjonowaniem zakładu na Radiowie i dużymi emocjami społecznymi z tym związanymi. Spotkanie prowadzone było przez grupę ekspertów z zakresu ochrony środowiska i mediacji środowiskowych ze Stowarzyszenia Eko-Biegły. W spotkaniu uczestniczyli:

- ze strony Stowarzyszenia Eko-Biegły: prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak, dr inż. Łukasz Szałata, dr Piotr Jadczyk i mgr inż. Mateusz Cuske,

- ze strony MPO: Jarosław Robak – Członek Zarządu, Piotr Leszczyński –Dyrektor Zarządzający Pionu Przetwarzania Odpadów i Rozwoju, Agnieszka Jakubowska – Dyrektor Działu Ochrony Środowiska i Adam Kiełczykowski – Dyrektor  Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów oraz

- mieszkańcy, w tym przedstawiciele Stowarzyszenia Czyste Bielany.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak przedstawił cel mediacji, natomiast Jarosław Robak, Członek Zarządu MPO, odpowiedział na najważniejsze dla mieszkańców pytania dotyczące planów związanych z funkcjonowaniem instalacji przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie.

Potwierdzone zostały wcześniejsze deklaracje, że 31 grudnia 2016 r. zamknięte zostanie składowisko odpadów Radiowo, a instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zostanie zlikwidowana na przełomie 2018 i 2019 roku po zakończeniu modernizacji i rozbudowy spalarni. MPO podkreśliło, że do czasu zamknięcia zakładu dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować uciążliwość związaną z funkcjonowaniem instalacji.

Wszystkie strony spotkania podkreślały potrzebę kontynuacji dialogu społecznego, ponadto eksperci ze Stowarzyszenia Eko-Biegły w najbliższym czasie rozpoczną cykl indywidulanych spotkań z mieszkańcami, którzy zgłosili w trakcie spotkania taką inicjatywę.

Kolejne spotkanie w ramach grupowych mediacji środowiskowych zaplanowane zostało na przełom marca/kwietnia 2016 r. Do tego czasu mieszkańcy, którzy są zainteresowani pracą zakładu lub indywidulanym spotkaniem z mediatorami ze Stowarzyszenia Eko-Biegły, mogą zgłosić chęć pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr telefonu 663 661 351.

Mieszkańcy dzielnicy Bielany oraz Zainteresowane Strony

w obrębie działalności Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów "Kampinoska"

ZAPROSZENIE NA MEDIACJE ŚRODOWISKOWE

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska” ul. Kampinoska 1 w Warszawie

26 stycznia 2016 r. , godz.18:00

W związku z realizacją procesu mediacji środowiskowych pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. oraz Zainteresowanymi Stronami przy wsparciu Stowarzyszenia Eko-Biegły skupiającego ekspertów z zakresu ochrony środowiska i mediacji środowiskowych, zapraszamy Zainteresowane Strony w obrębie działalności Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów "Kampinoska” na spotkanie mediacyjne w zakresie potencjalnego oddziaływania środowiskowego instalacji zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Kampinoskiej 1 połączonego z mediacjami środowiskowymi ze społecznością lokalną.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 26 stycznia br. o godz. 18:00 w sali na I piętrze budynku administracyjnego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska”
przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie.

W ramach spotkania mediacyjnego zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

 1. Psychologia pozytywna w zarządzaniu środowiskiem
 2. Istota i rola mediacji środowiskowych
 3. Potencjalne oddziaływanie zapachowe procesów przebiegających w podmiotach komunalnych, w tym w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK-ach)
 4. Istota realizacji badań mikrobiologicznych oraz omówienia wyników badań
  przy wybranych zakładach komunalnych.
 5. Omówienie stopnia wdrażania programu naprawczego na terenie Zakładu w zakresie ograniczenia potencjalnego oddziaływania zapachowego
  oraz rekomendacje w zakresie postępowania na przyszłość.

Spotkanie prowadzić będą mediatorzy sądowi - Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak oraz
dr inż. Łukasz Szałata przy współudziale ekspertów pana dr Piotra Jadczyka oraz
mgra inż. Mateusza Cuske. Przewidywany czas trwania spotkania to 90 minut.

W związku z sygnałami otrzymywanymi od mieszkańców MPO postanowiło przesunąć spotkanie mediacyjne na godzinę 18:00. Zmianie uległa również lokalizacja.

Mediacje środowiskowe, o których mowa w zaproszeniu na spotkanie mediacyjne nie są elementem konsultacji społecznych związanych z wydaniem decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowane dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie. Stanowią one jedynie próbę rozwiązania szerokiego konfliktu społecznego, poprzez informację nt. programu wdrażania planu naprawczego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. oraz nawiązanie bezpośredniego dialogu ze społecznością lokalną. Przewidujemy organizację cyklicznych spotkań ze specjalistami w zakresie oceny oddziaływania na środowisko oraz mediacji środowiskowych.

Kluczowym celem mediacji środowiskowych jest rozpoczęcie alternatywnego procesu mającego na celu stopniowe doprowadzenie do ograniczenia, a docelowo rozwiązania sporu społeczno-środowiskowego i doprowadzenia do ograniczenia potencjalnego odziaływania na środowisko, poprzez skuteczne wdrożenie dostępnych rozwiązań technologicznych, zgodnie z harmonogramem inwestycji MPO dla Zakładu na Radiowie. Przedmiotowe mediacje mają charakter dobrowolnego udziału zainteresowanych Stron, aby docelowo osiągnąć porozumienie w celu stopniowego ograniczenia sporu środowiskowego, korzystając z pomocy doświadczonych mediatorów.

Należy podkreślić, iż eko-mediacje, określane również mediacjami środowiskowymi lub ekologicznymi są narzędziem, które w ostatnich latach nabiera na znaczeniu. Mają one na celu wypracowanie akceptowalnego przez zainteresowane strony rozwiązania prośrodowiskowego z poszanowaniem zasady trwałego zrównoważonego rozwoju. Koncentrują się na rozwiązywaniu konfliktów ekologicznych wyodrębnionych z konfliktów społecznych ze względu na przedmiot sprzeczności pomiędzy interesariuszami, którym jest środowisko naturalne w szerokim znaczeniu.

Należy wyraźnie zaznaczyć, iż proces mediacji środowiskowych jako narzędzie rozwiązywania sporu społeczno-środowiskowego nie wynika z obowiązku i nie ma podstawy prawnej, nie ma także bezpośredniego wpływu na postępowanie administracyjne prowadzone w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego. Udział w procesie jest dobrowolny.

Mieszkańcy dzielnicy Bielany oraz Zainteresowane Strony

w obrębie działalności Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów "Kampinoska"”

ZAPROSZENIE NA MEDIACJE ŚRODOWISKOWE

Szkoła Podstawowa im. Z. Sokołowskiego, ul. Arkuszowa 202 w Warszawie

26 stycznia 2016 r. , godz. 17:00

W związku z realizacją procesu mediacji środowiskowych pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. oraz Zainteresowanymi Stronami przy wsparciu Stowarzyszenia Eko-Biegły skupiającego ekspertów z zakresu ochrony środowiska i mediacji środowiskowych, zapraszamy Zainteresowane Strony w obrębie działalności Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów "Kampinoska” na spotkanie mediacyjne w zakresie potencjalnego oddziaływania środowiskowego instalacji zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Kampinoskiej 1 połączonego z mediacjami środowiskowymi ze społecznością lokalną.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 26 stycznia br. o godz. 17:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Z. Sokołowskiego, przy ul. Arkuszowej 202 w Warszawie.

W ramach spotkania mediacyjnego zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

 1. Psychologia pozytywna w zarządzaniu środowiskiem
 2. Istota i rola mediacji środowiskowych
 3. Potencjalne oddziaływanie zapachowe procesów przebiegających w podmiotach komunalnych, w tym w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK-ach)
 4. Istota realizacji badań mikrobiologicznych oraz omówienia wyników badań przy wybranych zakładach komunalnych.
 5. Omówienie stopnia wdrażania programu naprawczego na terenie Zakładu w zakresie ograniczenia potencjalnego oddziaływania zapachowego oraz rekomendacje w zakresie postępowania na przyszłość.

Spotkanie prowadzić będą mediatorzy sądowi - Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak oraz dr inż. Łukasz Szałata przy współudziale ekspertów pana dr Piotra Jadczyka oraz mgra inż. Mateusza Cuske.

Przewidywany czas trwania spotkania to 90 minut.

W związku z art. 137 ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012r. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. jako zarządzający składowiskiem odpadów tworzy fundusz rekultywacyjny. Realizując tym samym zapisy ustawy o odpadach Spółka informuje, że udział w cenie za przyjęcie
1 tony odpadów do unieszkodliwiania na składowisku odpadów Radiowo środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny wynosi 6% na dzień 02.01.2016r.