Wszystkie usługi wykonywane są nowoczesnym, stale odnawianym coraz wydajniejszym sprzętem. Firma posiada 91 szt. samochodów bezpylnych opróżniających pojemniki o pojemności od 120 l do 1100 l. W zależności od potrzeb zabierają one także śmieci złożone w workach foliowych. Obsługę pojemników kontenerowych o pojemności od 4m3 do 36m3 przystosowanych do wywozu odpadów wielkogabarytowych, gruzu jak też odpadów komunalnych z dużych firm i instytucji, zapewniają specjalistyczne samochody.