recykling

 

 

Informujemy, że w wyniku wygranego przetargu ogłoszonego przez m.st. Warszawa, począwszy od 1 sierpnia 2014 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania prowadzi  kompleksowy odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (tj. firmy, instytucje, restauracje, itd.) na obszarze warszawskich dzielnic Bemowo, Białołęka, Bielany, Ochota, Targówek, Ursus, Włoch, Wola, Żoliborz oraz Śródmieście (usługa świadczona od 1 lutego 2014 r.).
Poniżej znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące zasad, zgodnie z którymi został zorganizowany system zbiórki odpadów w Warszawie.

 
Gromadzenie i częstotliwość odbioru odpadów w domach jednorodzinnych

Zasady gromadzenia odpadów:
•    zmieszane odpady komunalne – pojemniki 120 lub 240 litrów
•    selektywnie zbierane odpady komunalne – system workowy
       - odpady segregowane suche – worek czerwony 120 litrów
       - szkło opakowaniowe – worek zielony 120 litrów
•    odpady wielkogabarytowe – odbierane sprzed posesji
•    odpady zielone – odbierane sprzed posesji w worku 120 litrów

Mieszkańcy domów jednorodzinnych otrzymują worki na odpady segregowane suche (worek czerwony) oraz szkoło opakowaniowe (worek zielony) od Operatora odbierającego odpady. Worki będą systematycznie uzupełniane podczas kolejnych odbiorów. Worki na odpady zielone mieszkańcy zapewniają we właściwym zakresie.

Wyznaczone przez UM Warszawa minimalne częstotliwości odbioru odpadów są następujące:
•    zmieszane odpady komunalne: 1 razy na 2 tygodnie
•    odpady segregowane suche: 1 raz na 4 tygodnie
•    szkło opakowaniowe: 1 raz na 4 tygodnie
•    odpady wielkogabarytowe: 1 raz na 4 tygodnie (dodatkowo choinki dwa razy w miesiącu w okresie poświątecznym)
•    odpady zielone: 1 raz na 2 tygodnie (od kwietnia do października) i 1 raz na 4 tygodnie w listopadzie

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku w m.st. Warszawie, zmieszane odpady komunalne i odpady segregowane będą  odbierane z altan, jeśli znajdują się one w osi ogrodzenia i zostanie ona w dniu odbioru otwarta (udostępniona) operatorowi odbierającemu odpady. Jeżeli altana znajduje się wewnątrz posesji, pojemniki i worki z odpadami muszą zostać wystawione przed posesję.
W związku z powyższym, prosimy o wystawianie pojemników/worków przed posesję lub otwarcie altanek przed godz. 6.00 rano w dniu odbioru. Odpady będą odbierane w godzinach 6:00 - 22:00.
Aby zbiórka odpadów przebiegła sprawnie, należy zapewnić swobodny dostęp do pojemników i worków, np. odśnieżając dojście do altanek.
Odpady wielkogabarytowe: odbierane będą na zgłoszenie telefoniczne lub mailowe poprzez formularz kontaktowy.
Odpady zielone: odbierane będą sprzed posesji zgodnie z harmonogramem.
 
Gromadzenie i częstotliwość odbioru odpadów w zabudowie wielorodzinnej

Zasady gromadzenia odpadów:
•    zmieszane odpady komunalne – pojemniki 660, 770 lub 1100 litrów z czarnym logo MPO,
•    selektywnie zbierane odpady komunalne – pojemniki 12, 240, 660, 770 lub 1100 litrów:
       - odpady segregowane suche – pojemniki z czerwonym logo
       - szkło opakowaniowe – pojemniki z zielonym logo
•    odpady wielkogabarytowe – odbierane sprzed posesji
•    odpady zielone – odbierane sprzed posesji

Wyznaczone przez UM Warszawa minimalne częstotliwości odbioru odpadów są następujące:
•    zmieszane odpady komunalne: 2 razy na tydzień
•    odpady segregowane suche: 1 raz na tydzień
•    szkło opakowaniowe: 1 raz na 4 tygodnie
•    odpady wielkogabarytowe: 1 raz na 4 tygodnie (dodatkowo choinki dwa razy w miesiącu w okresie poświątecznym)
•    odpady zielone: na zgłoszenie telefoniczne/mailowe lub ustalone indywidualnie (od kwietnia do listopada)

Odpady wielkogabarytowe są odbierane z miejsc wyznaczonych przez spółdzielnie, wspólnoty lub zarządców nieruchomości. Zazwyczaj takie miejsce znajduje się w obrębie lub tuż obok altanki śmietnikowej. Zapotrzebowanie na odbiór odpadów wielkogabarytowych można także zgłosić na infolinię MPO lub poprzez formularz zgłoszeniowy (dot. spółdzielni i wspólnot).
Odpady zielone są zbierane od kwietnia do listopada. Na terenie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych czyli w zabudowie wielorodzinnej, odbiór odpadów zielonych będzie prowadzony w uzgodnieniu z administracją lub zarządcą osiedla przy pomocy kontenerów lub worków. Kontenery będą podstawiane po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem/ zarządcą nieruchomości. Zapotrzebowanie na odbiór odpadów zielonych można także zgłosić na infolinię MPO lub mailowo poprzez formularz zgłoszeniowy (dot. spółdzielni i wspólnot).
 
Segregowanie odpadów

DO CZERWONEGO POJEMNIKA WRZUCAMY: gazety, książki, katalogi, zeszyty, prospekty, papierowe torby i worki; papier (szkolny, biurowy), kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania, kartony i tekturę pokrytą folią aluminiową (np. opakowania po mleku, napojach), styropian, tworzywo sztuczne np. plastik, metal, puste i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET), rysunki akwarelowe, rysunki kredkami, zużyte długopisy, złamane linijki, paski skórzane, puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach); folię i torebki z tworzyw sztucznych, puszki po napojach, konserwach; drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, stare nożyczki, kapsle). NIE WRZUCAMY: tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu); kalki; papieru termicznego i faksowego; tapet; odpadów higienicznych (np. wacików, podpasek, pieluch); opakowań z jakąkolwiek zawartością, butelek po olejach spożywczych i samochodowych; opakowań po olejach silnikowych, smarach, gumy, puszek po farbach czy bateriach, opakowań po aerozolach, opakowań po środkach chwastobójczych czy owadobójczych, sprzętu AGD.

DO ZIELONEGO POJEMNIKA WRZUCAMY: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności; butelki po napojach alkoholowych; szklane butelki po sokach, szklane opakowania po kosmetykach. NIE WRZUCAMY: porcelany i ceramiki, doniczek, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, szkła stołowego, okularowego, żaroodpornego, ekranów i lamp telewizyjnych, luster, szyb samochodowych i okiennych.

DO CZARNEGO LUB OZNACZONEGO CZARNĄ NAKLEJKĄ WRZUCAMY WSZYSTKO TO, CZEGO NIE MOŻEMY WRZUCIĆ DO POJEMNIKÓW CZERWONEGO I ZIELONEGO: zabrudzone opakowania plastikowe, porcelanę, talerze, zabawki, opakowania po dezodorantach, gumę, popiół węglowy, pampersy, artykuły higieniczne (patyczki higieniczne, wata, itp.), potłuczone szyby, śmieci uliczne NIE WRZUCAMY: odpadów niebezpiecznych, m.in.: leków przeterminowanych, farb, olejów i ich opakowań, opakowań po środkach ochrony roślin, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (m.in.: żarówek, lamp, kineskopów, świetlówek, baterii i akumulatorów), sprzętu AGD i RTV, komputerów, odpadów wielkogabarytowych (m. in.: mebli, wykładzin, dywanów, materacy, wózków, suszarek na pranie).

Zasady selektywnej zbiórki dostępne są także na stronie internetowej Urzędu m. st. Warszawy - Stolica Czystości, pod linkiem http://czysta.um.warszawa.pl/web/strony/jak-segregowac-odpady.
 
Odbiór od firm i nieruchomości niezamieszkałych (np. restauracje)

W ramach umowy z UM Warszawa, MPO odbiera odpady również od firm lub innych tzw. nieruchomości niezamieszkałych (np. restauracji). Punkty te wyposażono w odpowiednie pojemniki, a minimalną częstotliwość odbiorów ustalono:
•    zmieszane odpady komunalne: 1 raz na 2 tygodnie
•    odpady segregowane suche: 1 raz na 4 tygodnie
•    szkło opakowaniowe: 1 raz na 4 tygodnie
•    odpady wielkogabarytowe: 1 raz na 4 tygodnie
•    odpady zielone: 1 raz w miesiącu (od kwietnia do listopada)
•    bioodpady (dot. obiektów gastronomicznych, targowisk, itp.): 2 razy w tygodniu
Zapotrzebowanie na odbiór odpadów wielkogabarytowych lub zielonych należy zgłosić telefonicznie na infolinię MPO lub mailowo poprzez Formularz kontaktowyikonka .

Uwaga: W przypadku braku w harmonogramie adresu lub sytuacji gdy podstawiony pojemnik przez operatora jest zbyt mały względem potrzeb, lub też zabrakło worków na odpady zbierane selektywnie - prosimy o kontakt z infolinią MPO lub poprzez formularz zgłoszeniowy.
 


Kontakt
Uwagi i pytania dotyczące odbioru odpadów można kierować:
Bezpłatna infolinia MPO:
800 413 323 - czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00.

Uwagi i pytania dotyczące deklaracji oraz zasad działania nowego systemu gospodarki odpadami można kierować:
Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115
- obsługa zgłoszeń i reklamacji oraz podjętych interwencji:
Numer 19 115 (koszt połączenia z nr. 19 115 zgodnie z taryfą operatora osoby dzwoniącej)

Portal samoobsługowy www
https://warszawa19115.pl

zasady segregacji