ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI: jest to całokształt działań związanych z gospodarką odpadami od momentu ich wytworzenia, poprzez proces odbioru, transportu, segregacji do odzysku lub unieszkodliwienia włącznie.