MPO uprzejmie informuje:

Odbiór odpadów komunalnych przypadający zgodnie z harmonogramem w Nowy Rok (piątek 1 stycznia 2016 r.) odbędzie się w sobotę 2 stycznia 2016 r.;

Odbiór odpadów komunalnych przypadający w Święto Trzech Króli (6 stycznia 2016 r.) odbywał się będzie:

- W dzielnicy Śródmieście w dniach 5 i 7 stycznia 2016 r.

- W pozostałych dzielnicach (Targówek, Białołęka, Żoliborz, Bielany, Wola, Bemowo, Ochota, Ursus, Włochy) zgodnie z harmonogramem (6 stycznia 2016 r.)

 

MPO uprzejmie informuje, że odbiór odpadów komunalnych przypadający zgodnie z harmonogramem w okresie Świąt Bożego Narodzenia (piątek 25 grudnia i sobota 26 grudnia) odbywał się będzie:

- w zabudowie jednorodzinnej - odpady zmieszane, segregowane suche, szklane - w niedzielę 27 grudnia; odpady wielkogabarytowe - w poniedziałek 28 grudnia;

- w zabudowie wielorodzinnej (bloki) i niezamieszkałej (hotele, restauracje, sklepy, instytucje, itp.) - odpady zmieszane, segregowane suche, szklane - w niedzielę 27 grudnia i w poniedziałek 28 grudnia.

MPO uprzejmie informuje, że odbiór odpadów przypadający w święto 11.11.2015 r. (środa) odbywał się będzie:
- w dzielnicach Targówek – Białołęka – Ochota – Włochy – Ursus zgodnie z harmonogramem w dniu 11.11.2015 r.
- w dzielnicach Bemowo – Wola – Bielany – Żoliborz w dniu 14. 11.2015 r.
- w dzielnicy Śródmieście w dniu 10.11.2015 r. oraz 12 i 13.11.2015 r.

MPO uprzejmie informuje, że:

  •  Od 1 września 2015 r. MPO zwiększa częstotliwości odbioru odpadów zielonych. Z zabudowy jednorodzinnej odpady zielone będą odbierane co 2 tygodnie, a z zabudowy wielolokalowej (osiedla, spółdzielnie, wspólnoty) – raz  na tydzień lub na zgłoszenie. Według nowych zasad odpady zielone będą odbierane do 30 listopada 2015 r. oraz od 1 kwietnia 2016r.
  •  MPO odbiera odpady komunalne w godzinach: 6.00 - 22.00.
  •  MPO odbiera od mieszkańców każdą ilość (bez ograniczeń) odpadów komunalnych.
  •  Gdy z nadzwyczajnych przyczyn losowych (leżących wyłącznie po stronie MPO) odpady nie zostaną odebrane w dniu określonym w harmonogramie, odbiór nastąpi następnego dnia.
  • MPO uprzejmie prosi, aby odpady zielone przeznaczone do obioru oraz odpady komunalne gromadzone poza pojemnikiem były pozostawiane w workach o pojemności nie większej niż 120 litrów.


Szanowni Państwo,
Przypominamy, że odpady zielone gromadzone w workach powinny być składowane w wyznaczonych miejscach umożliwiających dojazd samochodów MPO. Brak możliwości dojazdu bardzo utrudnia, a czasem nawet uniemożliwia odbiór odpadów z tak usytuowanego miejsca.
Ponadto przypominamy, że odpady zielone to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów tzn. ścięta trawa, kwiaty i liście, rozdrobnione lub pocięte gałęzie, itp.

W wyniku pojawiających się doniesień o szczurach na Bielanach i pladze ich występowania, rzekomo spowodowanej funkcjonowaniem zakładu MPO, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dnia 28 października przeprowadził kontrolę instalacji, podczas której nie stwierdzono śladów obecności gryzoni na obiekcie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., jako odpowiedzialny podmiot, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przeprowadza cykliczne akcje deratyzacyjne na swoim terenie. Deratyzacja wykonywana jest przez specjalistyczną firmę. Najbliższa, planowa deratyzacja na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska”, odbędzie się w bieżącym miesiącu, czyli w listopadzie 2015 r.

149

Oświadczenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.

W nawiązaniu do pojawiających się informacji Zarząd MPO oświadcza, że nie zaobserwowano na terenie zakładu na Radiowie aktywności gryzoni. MPO nie otrzymało również od mieszkańców sygnałów w kwestii pojawiania się gryzoni. Prewencyjnie na terenie zakładu na Radiowie przeprowadzana jest cyklicznie deratyzacja - raz na 3 miesiące. Ostatnia odbyła się w dniach od 5 do 14 sierpniu br., a następna zaplanowana jest w listopadzie br.

Teren zakładu jest sprzątany i porządkowany na bieżąco. Wobec powyższego sprzeciwiamy się sugestiom, jakoby zjawisko występowania gryzoni na Bielanach miało związek z instalacją na Radiowie.

149

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o., przy udziale Władz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, w nawiązaniu do licznych spotkań i konsultacji oraz prowadzonej dyskusji dotyczącej funkcjonowania Rejonu Odbioru i Wywozu Nieczystości zlokalizowanego przy ul. Sosnkowskiego 4, wychodząc naprzeciw postulatom podnoszonym przez mieszkańców osiedli sąsiadujących z Rejonem, a także kierując się intencją maksymalnego ograniczenia dyskomfortu związanego z funkcjonowaniem Rejonu, oświadcza, że do końca czerwca 2016 roku punkt przeładunkowy zlokalizowany na terenie Rejonu zostanie zlikwidowany. Skutkować to będzie całkowitym zaprzestaniem przeładunku odpadów na tym obszarze.

Jednocześnie Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. podtrzymuje wcześniejsze deklaracje o zamiarze likwidacji funkcjonowania Rejonu Odbioru i Wywozu Nieczystości zlokalizowanego przy ul. Sosnkowskiego 4 w Warszawie do końca lipca 2017 roku.

Odwiedzający niedzielny piknik mieli okazję zapoznać się z szeroką ofertą organizacji i instytucji pro-seniorskich działających w obszarze edukacji, aktywizacji ruchowej i promocji zdrowia, wspierających osamotnione osoby starsze i promujących wolontariat 50+. Było też miejsce na profilaktykę zdrowia, a ostania godzina imprezy należała do energetycznej DJ Wiki, która porwała wszystkich, bez względu na wiek, do międzypokoleniowych tańców. MPO, w ramach społecznie odpowiedzialnego biznesu, zapewniło usługi porządkowe podczas wydarzenia.
Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Prezydent m. st. Warszawy oraz Burmistrza Dzielnicy Śródmieście.

PLAKAT MDOS 2015

12 września w Parku Wiecha odbył się Piknik Ekologiczny organizowany przez Urząd Dzielnicy Targówek. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawa sp. z o.o. promując segregację odpadów zorganizowało warsztaty recyklingu.
Na stoisku MPO dzieci oraz ich rodzice stworzyli m.in. recyklingową orkiestrę złożoną z instrumentów z plastikowych odpadów. Ponadto wszyscy chętni mogli wziąć udział w warsztatach czerpania papieru. Uczestnicy warsztatów otrzymali także ekologiczne upominki.
Piknik Ekologiczny zakończył występ zespołu muzycznego BIG BIT The Beatles Show.

Relacja z Pikniku