MPO uprzejmie informuje, że:

  •  Od 1 września 2015 r. MPO zwiększa częstotliwości odbioru odpadów zielonych. Z zabudowy jednorodzinnej odpady zielone będą odbierane co 2 tygodnie, a z zabudowy wielolokalowej (osiedla, spółdzielnie, wspólnoty) – raz  na tydzień lub na zgłoszenie. Według nowych zasad odpady zielone będą odbierane do 30 listopada 2015 r. oraz od 1 kwietnia 2016r.
  •  MPO odbiera odpady komunalne w godzinach: 6.00 - 22.00.
  •  MPO odbiera od mieszkańców każdą ilość (bez ograniczeń) odpadów komunalnych.
  •  Gdy z nadzwyczajnych przyczyn losowych (leżących wyłącznie po stronie MPO) odpady nie zostaną odebrane w dniu określonym w harmonogramie, odbiór nastąpi następnego dnia.
  • MPO uprzejmie prosi, aby odpady zielone przeznaczone do obioru oraz odpady komunalne gromadzone poza pojemnikiem były pozostawiane w workach o pojemności nie większej niż 120 litrów.


Szanowni Państwo,
Przypominamy, że odpady zielone gromadzone w workach powinny być składowane w wyznaczonych miejscach umożliwiających dojazd samochodów MPO. Brak możliwości dojazdu bardzo utrudnia, a czasem nawet uniemożliwia odbiór odpadów z tak usytuowanego miejsca.
Ponadto przypominamy, że odpady zielone to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów tzn. ścięta trawa, kwiaty i liście, rozdrobnione lub pocięte gałęzie, itp.

W wyniku pojawiających się doniesień o szczurach na Bielanach i pladze ich występowania, rzekomo spowodowanej funkcjonowaniem zakładu MPO, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dnia 28 października przeprowadził kontrolę instalacji, podczas której nie stwierdzono śladów obecności gryzoni na obiekcie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., jako odpowiedzialny podmiot, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przeprowadza cykliczne akcje deratyzacyjne na swoim terenie. Deratyzacja wykonywana jest przez specjalistyczną firmę. Najbliższa, planowa deratyzacja na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska”, odbędzie się w bieżącym miesiącu, czyli w listopadzie 2015 r.

149

Oświadczenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.

W nawiązaniu do pojawiających się informacji Zarząd MPO oświadcza, że nie zaobserwowano na terenie zakładu na Radiowie aktywności gryzoni. MPO nie otrzymało również od mieszkańców sygnałów w kwestii pojawiania się gryzoni. Prewencyjnie na terenie zakładu na Radiowie przeprowadzana jest cyklicznie deratyzacja - raz na 3 miesiące. Ostatnia odbyła się w dniach od 5 do 14 sierpniu br., a następna zaplanowana jest w listopadzie br.

Teren zakładu jest sprzątany i porządkowany na bieżąco. Wobec powyższego sprzeciwiamy się sugestiom, jakoby zjawisko występowania gryzoni na Bielanach miało związek z instalacją na Radiowie.

149

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o., przy udziale Władz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, w nawiązaniu do licznych spotkań i konsultacji oraz prowadzonej dyskusji dotyczącej funkcjonowania Rejonu Odbioru i Wywozu Nieczystości zlokalizowanego przy ul. Sosnkowskiego 4, wychodząc naprzeciw postulatom podnoszonym przez mieszkańców osiedli sąsiadujących z Rejonem, a także kierując się intencją maksymalnego ograniczenia dyskomfortu związanego z funkcjonowaniem Rejonu, oświadcza, że do końca czerwca 2016 roku punkt przeładunkowy zlokalizowany na terenie Rejonu zostanie zlikwidowany. Skutkować to będzie całkowitym zaprzestaniem przeładunku odpadów na tym obszarze.

Jednocześnie Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. podtrzymuje wcześniejsze deklaracje o zamiarze likwidacji funkcjonowania Rejonu Odbioru i Wywozu Nieczystości zlokalizowanego przy ul. Sosnkowskiego 4 w Warszawie do końca lipca 2017 roku.

Odwiedzający niedzielny piknik mieli okazję zapoznać się z szeroką ofertą organizacji i instytucji pro-seniorskich działających w obszarze edukacji, aktywizacji ruchowej i promocji zdrowia, wspierających osamotnione osoby starsze i promujących wolontariat 50+. Było też miejsce na profilaktykę zdrowia, a ostania godzina imprezy należała do energetycznej DJ Wiki, która porwała wszystkich, bez względu na wiek, do międzypokoleniowych tańców. MPO, w ramach społecznie odpowiedzialnego biznesu, zapewniło usługi porządkowe podczas wydarzenia.
Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Prezydent m. st. Warszawy oraz Burmistrza Dzielnicy Śródmieście.

PLAKAT MDOS 2015

12 września w Parku Wiecha odbył się Piknik Ekologiczny organizowany przez Urząd Dzielnicy Targówek. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawa sp. z o.o. promując segregację odpadów zorganizowało warsztaty recyklingu.
Na stoisku MPO dzieci oraz ich rodzice stworzyli m.in. recyklingową orkiestrę złożoną z instrumentów z plastikowych odpadów. Ponadto wszyscy chętni mogli wziąć udział w warsztatach czerpania papieru. Uczestnicy warsztatów otrzymali także ekologiczne upominki.
Piknik Ekologiczny zakończył występ zespołu muzycznego BIG BIT The Beatles Show.

Relacja z Pikniku


W związku z nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi przez Stowarzyszenie Czyste Radiowo oświadczamy po raz kolejny, że MPO nie rozbudowuje i nie planuje rozbudowy instalacji na Radiowie. Jest wręcz przeciwnie. Obecnie na instalacji, pod membranami, przetwarzanych jest znacznie mniej odpadów, niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Od czerwca 2015 roku około połowa odpadów po obróbce mechanicznej przekazywana jest do instalacji poza Warszawą.

Kolejnym elementem służącym ograniczeniu uciążliwości zapachowych, a nie przyjęciu większej liczby odpadów, była decyzja odnośnie postawienia murków wokół pryzm, dzięki czemu proces stabilizacji odpadów przebiega w szczelnych warunkach, a wydostawanie się substancji złowonnych jest zminimalizowane. O budowie murków informowaliśmy już jesienią 2014 roku na konferencji, w której uczestniczyli członkowie Czystego Radiowa. Informacje widnieją również na stronie www.radiowobeztajemnic.pl w zakładce „harmonogram” pod punktem nr 12.

Przypominamy, że składowisko na Radiowie zostanie zamknięte z dniem 31 grudnia 2016 roku, a instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania (kompostownia), będzie wygaszana w momencie uruchomienia zmodernizowanej i rozbudowanej spalarni na Targówku (przełom 2018 i 2019 roku). Podkreślamy, że MPO prowadzi nieustanne działania w celu ograniczenia uciążliwości zapachowych na Radiowie.


Już w najbliższą niedzielę, 21 czerwca br. o godzinie 14:00, rozpocznie się w  Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy Rodzinny Piknik Ekologiczny. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. jest Partnerem wydarzenia.

W programie imprezy w Parku Bródnowskim  przewidziano  m.in.: wymianę elektrośmieci na sadzonki roślin, pokazy odzieży wykonanej z surowców wtórnych, gry i konkursy z nagrodami, budowę domku ekologicznego, spektakl muzyczny i wiele innych atrakcji.
MPO przygotowało dla uczestników ekologiczne warsztaty recyklingu. Podczas zajęć dzieci i ich rodziny wezmą udział w przetwarzaniu materiałów w celu wykonania produktów codziennego użytku lub ozdób.
Na zakończenie pikniku o godz. 18:00 odbędzie się występ zespołu muzycznego BIG BIT The Beatles Show.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. informuję, że w związku z pojawieniem się 22 kwietnia br. w godzinach rannych wyczuwalnego silnego zapachu przypominającego chlor na zgłoszenie Spółki na teren Zakładu przy ul. Kampinoskiej wezwana została Straż Pożarna. Jednostka ratownictwa chemicznego dokonała serii badań powietrza na terenie Zakładu. Badania te nie wykazały w powietrzu substancji szkodliwych.

Pragniemy podkreślić, że MPO w swoich instalacjach na Radiowie nie wykorzystuje chloru, ani żadnych innych substancji chemicznych w procesie przetwarzania odpadów. W związku z tym instalacje MPO nie są i nie mogły być źródłem tego zapachu. Pojawiające się informacje, rozpowszechnianie przez stowarzyszenie Czyste Radiowo, jakoby MPO było źródłem wspomnianego silnego zapachu, są więc nieprawdziwe i nieuprawnione.

MPO działa na rzecz ograniczenia uciążliwości zapachowych na Radiowie. Chcielibyśmy poinformować, że w piątek, 10 kwietnia, MPO rozpoczęło realizację umowy na odbiór frakcji podsitowej. W jej wyniku cześć odpadów będzie przetwarzana poza Warszawą, dzięki czemu ilość odpadów przetwarzanych biologicznie (pod pryzmami) zmniejszy się, co znacząco wpłynie na ograniczenie odczuwanych przez mieszkańców uciążliwości. Ponadto MPO wraz z ekspertami z branży odpadowej pracuje nad optymalizacją procesu, by przebiegał on w sposób nieuciążliwy.

W ostatnim czasie MPO zakończyło także modernizację systemu ujęcia odcieków, dzięki czemu wszelkie wydostające się spod pryzm odcieki będą spłukiwane i przekazywane do oczyszczalni. Liczymy, że wszystkie podejmowane przez Spółkę działania doprowadzą do ostatecznego wyeliminowania uciążliwości.