25 sierpnia 2016 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Warszawie podpisało z konsorcjum Eko-Inwest, ECM Group Polska umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu rozbudowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych na Targówku. Zakończenie inwestycji planowane jest na przełom 2018 i 2019 r, a koszt tego przedsięwzięcia wyniesie ok. 1,1 mld zł.

 

Dzięki budowie dwóch linii technologicznych, o łącznej mocy przerobowej ok. 265 tys. ton odpadów rocznie, istniejący zakład na Targówku osiągnie wydajność na poziomie ok. 305 tys. ton odpadów rocznie. W ramach inwestycji jest też planowana modernizacja zakładu w zakresie sortowania odpadów z selektywnej zbiórki, w tym budowa nowej linii technologicznej o wydajności 30 tys. ton rocznie.

 

W lipcu Spółka podpisała też umowę na Pomoc Techniczną dla przedsięwzięcia. W wyniku dwuetapowego postępowania przetargowego zostało wybrane konsorcjum BBF sp. z o.o.  oraz Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR sp. z o.o. Podmioty te posiadają  niezbędne doświadczenie i profesjonalną wiedzę w świadczeniu usług doradczych w podobnych procesach inwestycyjnych. Konsorcjum będzie odpowiedzialne za bieżące wsparcie techniczne, finansowe i prawne MPO w m. st. Warszawie podczas realizowanego przedsięwzięcia.

WP 20160619 037

W niedzielę, 19 czerwca 2016 roku w Parku Bródnowskim odbył się Rodzinny Piknik Ekologiczny.

Dla uczestników Pikniku przygotowano wiele atrakcji. Dzieciom i młodzieży umilał czas zespół Kosmokwaki a prowadzący imprezę Maciej Gąsiorek przygotował liczne konkursy z nagrodami. W programie imprezy przewidziano występ dziecięcego zespołu wokalno-tanecznego "Fasolki" oraz pokaz iluzjonisty "Berdo" – Nie do wiary ekologiczne czary. Dla młodszych uczestników wielką frajdą były zabawy na dmuchanych zamkach oraz przejażdżki na kucykach.

W Pikniku, tradycyjnie, wzięło udział Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawa. Na stoisku MPO zarówno dzieci jak i dorośli mogli wziąć udział w warsztatach z czerpania papieru oraz stworzyć zwierzaki, instrumenty muzyczne i inne przedmioty z niepotrzebnych opakowań.

Na zakończenie Pikniku odbył się koncert zespołu disco-polo BOBI.

13 czerwca w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Współczesne problemy odorów”, której inicjatorem było Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.

Wzięli w niej udział przedstawiciele firm zajmujących się w praktyce przetwarzaniem odpadów komunalnych, eksperci środowisk naukowych, przedstawiciele strony społecznej, Urzędu m.st. Warszawy, Gmin Izabelin i Stare Babice, a także Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Temat uciążliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów przetwarzających odpady i wprowadzane rozwiązania w tym zakresie przedstawili Marcin Paszkiewicz – pełnomocnik ds. Kontroli Środowiska na przykładzie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych EKO-DOLINA w Łężycach w woj. pomorskim oraz Wojciech Woźniakowski – Prezes Zarządu Ekopartner w Lublinie.

Referaty dotyczące wymagań ograniczających oddziaływanie zapachowe podczas procesu przetwarzania odpadów zaprezentował dr Piotr Manczarski z Politechniki Warszawskiej, a rekomendacje w tym kierunku dla RIPOK MPO w Radiowie dr Łukasz Szałata – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Eko-Biegły.

Prawne aspekty konferencji przedstawił prof. Marek Górski z Uniwersytetu Łódzkiego. Moderatorem spotkania był prof. Jerzy Zwoździak. Konferencja zakończyła się dyskusją na temat podejmowanych przez MPO działań mających na celu zminimalizowanie uciążliwości zapachowych na Radiowie.

 

6 czerwca 2016 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. podpisało umowę na zaprojektowanie rozbudowy instalacji termicznego przekształcania odpadów na warszawskim Targówku.

W wyniku dwuetapowego postępowania przetargowego zostało wybrane konsorcjum projektowe Sweco Consulting sp. z o.o. posiadające profesjonalną wiedzę i doświadczenie w projektowaniu podobnych obiektów w Europie. Międzynarodowy zespół przygotuje dokumentację zawierającą m.in. projekt budowlany oraz szczegółowe wytyczne dotyczące technologii. Konsorcjum będzie odpowiedzialne za projekt dwóch nowych linii do termicznego przekształcania odpadów w warunkach pracy trzyzmianowej.

 - Podpisana właśnie umowa to kolejny duży i ważny krok w celu realizacji tej strategicznej dla Warszawy inwestycji. Obiekt będzie technologicznie bardzo zaawansowany i będzie spełniał najsurowsze wymogi pod względem ochrony środowiska naturalnego. Będzie również obiektem neutralnym dla okolicznych mieszkańców  -powiedział Krzysztof Bałanda, prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie.      

Docelowo instalacja będzie przekształcać w energię ponad 300 tys. ton małocennych surowcowo odpadów komunalnych. Zakład ma dysponować trzema liniami technologicznymi i będzie największą z dotychczas realizowanych tego typu inwestycji w Polsce. Według wstępnych założeń instalacja ruszy na przełomie 2018/2019 roku.

W ramach realizacji przedsięwzięcia Spółka prowadzi obecnie postępowania przetargowe na wybór pomocy technicznej i inżyniera kontraktu.

MPO uprzejmie informuje, że odbiór odpadów komunalnych, przypadający wg harmonogramu w Święto Bożego Ciała (26 maja 2016 r.), odbędzie się w sobotę, 28 maja 2016 r.

 

 


26 kwietnia 2016 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie odbyło się drugie otwarte spotkanie dla mieszkańców okolic instalacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.

Spotkanie było kontynuacją dialogu prowadzonego przez MPO z mieszkańcami i stronami zainteresowanymi w związku z funkcjonowaniem zakładu na Radiowie. Spotkanie prowadzone było przez grupę ekspertów z zakresu ochrony środowiska i mediacji środowiskowych ze Stowarzyszenia Eko-Biegły. W spotkaniu uczestniczyli:

– ze strony Stowarzyszenia Eko-Biegły: dr inż. Łukasz Szałata, dr Piotr Jadczyk i mgr inż. Mateusz Cuske,

– ze strony MPO: Jarosław Robak – Członek Zarządu, Piotr Leszczyński – Dyrektor Zarządzający Pionu Przetwarzania Odpadów i Rozwoju, Agnieszka Jakubowska – Dyrektor Działu Ochrony Środowiska i Adam Kiełczykowski – Dyrektor  Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów oraz

– Mieszkańcy, w tym przedstawiciele Stowarzyszeń Czyste Radiowo oraz Czyste Bielany.

Reprezentanci MPO potwierdzili wcześniejsze deklaracje o zamknięciu składowiska odpadów Radiowo z dniem 31 grudnia 2016 roku oraz likwidacji instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania (kompostowni) po uruchomieniu zmodernizowanej i rozbudowanej instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych (spalarni), co planowane jest na przełom 2018 i 2019 roku. Do tego czasu MPO ma dążyć do skutecznego minimalizowania uciążliwości funkcjonowania zakładu dla mieszkańców.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Czyste Radiowo przekazali pisemne stanowisko, w którym wyrazili niezadowolenie wobec funkcjonowania zakładu.

Eksperci ze Stowarzyszenia Eko-Biegły przedstawili wyniki badań przeprowadzonych w zakładzie oraz działania zalecane Spółce w celu minimalizowania nieprzyjemnego zapachu (prezentacja Stowarzyszenia Eko-Biegły na dole postu). Z badań mikrobiologicznej jakości powietrza wynika, że funkcjonowanie instalacji nie stanowi bezpośredniego zagrożenia zdrowia osób przebywających w jej otoczeniu.

Wszelkie uwagi dotyczące sposobu funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Kampinoskiej proszę zgłaszać pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr telefonu 694 446 093.

 

Prezentacja Eko-Biegły

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. (Spółka) z siedzibą w Warszawie (01-161) przy ul. Obozowej 43 informuje, że negocjacje na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej kompleksem biurowo-magazynowo-technicznym, położonej w Warszawie na terenie dzielnicy Rembertów przy ul. Marsa 76, stanowiącej działki ewidencyjne numer::

 1. 20/1 i 4/1 z obrębu 3-00-75 o łącznej powierzchni 28.503 m², oznaczonych w Księdze Wieczystej Nr WA6M/00183606/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa – XV Wydział Ksiąg Wieczystych, wraz z prawem własności budynków na niej posadowionych,
 2. 20/2 z obrębu 3-00-75 o powierzchni 39.299 m², oznaczonej w Księdze Wieczystej Nr WA6M/00469518/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa – XV Wydział Ksiąg Wieczystych, wraz z prawem własności budynków na niej posadowionych,

zostały rozstrzygnięte z dniem 22 kwietnia 2016 roku, zgodnie z terminem wskazanym w komunikacie z dnia 11 marca 2016 roku.

 

 

Światowy Dzień Ziemi ‘2016 pod hasłem „Palący Temat – Niska Emisja!”. Coroczny finał w postaci otwartego festynu zbliża się już dużymi krokami, zorganizowany będzie w niedzielę 24 kwietnia, w godz. 10.00 – 18.00, Warszawa, Park Pole Mokotowskie.

Tegoroczne obchody Światowego Dni Ziemi poświęcone są ochronie klimatu i przeciwdziałaniu niskiej emisji i większość przygotowanych prezentacji dotycz tego tematu. Chcemy, aby przez zaproponowany program obchodów można było edukować, informować i kształtować postawy sprzyjające redukcji tzn. „niskiej emisji”.

Gorąco zachęcamy Państwa do udziału w festynie z okazji Światowego Dnia Ziemi.

Dla uczestników przygotowano bogaty program, prezentujący programy edukacyjne organizacji pozarządowych, instytutów, wyższych uczelni, parków narodowych, Lasów Państwowych.

 • Ciekawie zapowiada się stoisko głównego finansującego – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, odbędą się na nim wspólne układanie puzzli, domina, ekologiczne koło fortuny, konkursy plastyczne i warsztaty pn. "Mieszkańcy lasu w leśnym run-magedonie".
 • Zainteresowani już dziś mogą zbierać elektroodpady, baterie oraz opakowania z tworzyw sztucznych, aluminium i szkła będziemy. Jak co roku będziemy zbierać te odpady rozdając w zamian rośliny. Punkt zbiórki tradycyjnie uruchomiony zostanie na Stadionie Skra, a nad jego organizacją będzie czuwać Remondis Electrorecycling, Electro-System i EKO-PUNKT. Szczegółowy przelicznik co zbieramy i jakie rośliny są do wyboru na www.dzienziemi.org.pl.
 • Swoją prezentację na Polu Mokotowskim będzie miało Ministerstwo Środowiska, na stoisku będzie można dokonać badania spirometrycznego oraz stworzona zostanie przyjazna atmosfera, w której odwiedzający będą mogli odpocząć oglądając jeden z filmów w ramach kina letniego, skorzystać z możliwości wykonania bezpłatnych badań spirometrycznych oraz licznych atrakcji proponowanych przez animatorów. W ramach stoiska przewidziane została takie atrakcje jak: kino letnie, ścianka wspinaczkowa dla najmłodszych, strefa kolorowania, wielkoformatowa gra edukacyjne dla najmłodszych oraz inne atrakcje prowadzone przez animatorów. 
 • Jednym z partnerów Światowego Dnia Ziemi jest Polska Organizacja Turystyczna, która serdecznie zaprasza do odwiedzenia jej stoiska i poznania laureatów polskiej edycji konkursu Eden. Więcej informacji na temat unikalnych miejsc w Polsce znajdą Państwo na stronie www.edenpolska.pl
 • Lasy Państwowe tradycyjne przygotowały sadzonki rodzimych drzew, rozdanych będzie 5000 sadzonek. Odwiedzając stoiska Lasów Państwowych przygotowane z myślą o uczestnikach Dnia Ziemi 2016, będzie można, poznać zasady zachowania się w lesie, nauczyć się jak racjonalnie korzystać z lasu, odwiedzić stoiska Leśnych Kompleksów Promocyjnych.
 • Prezentacja Polskich Parków Narodowych przygotowana przez Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych, wspólne stoisko prezentujące ofertę przyrodniczą, edukacyjną i turystyczną 23 parków narodowych oraz ich rolę w ochronie powietrza i klimatu.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego tradycyjnie zaprasza na Alejkę Produktów Tradycyjnych i Regionalnych Mazowsza, a Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego na Stół Darów Ziemi, będzie smacznie i Tradycyjnie
 • Na stoisku Tramwajów Warszawskich będzie można dokonać pomiaru hałasu i wziąć udział w wielu konkursach, a na wspólnym stoisku Urzędu m. st. Warszawy, Lasów Miejskich Warszawy i Straży Miejskiej pokazywane będą min. badania miasta dotyczące poprawy powietrza oraz zademonstrowany samochód Ekopatrolu Straży Miejskiej do prowadzenia kontroli powietrza.

Odbiór odpadów z festynu zapewnia MPO w m. st. Warszawie Sp. z o.o., a wsparcia promocyjnego udzieliły Tramwaje Warszawskie i Koleje Mazowieckie.

 

znak 2016

Odbiór odpadów komunalnych, przypadający zgodnie z harmonogramem w dniu Święta Konstytucji 3 Maja (3 maja 2016 r.), odbywał się będzie:

 • w zabudowie wielorodzinnej i niezamieszkałej w dniach 4 – 5 maja 2016 roku
 • w zabudowie jednorodzinnej zgodnie z harmonogramem - w dniu 3 maja 2016 roku.

Mieszkańcy dzielnicy Bielany oraz Zainteresowane Strony

w obrębie działalności Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów "Kampinoska"

ZAPROSZENIE NA MEDIACJE ŚRODOWISKOWE

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska” ul. Kampinoska 1 w Warszawa

26 kwietnia 2016 r. , godz. 18:00

W związku z realizacją procesu mediacji środowiskowych pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. oraz Zainteresowanymi Stronami przy wsparciu Stowarzyszenia Eko-Biegły skupiającego ekspertów z zakresu ochrony środowiska i mediacji środowiskowych, zapraszamy Zainteresowane Strony w obrębie działalności Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów "Kampinoska” na kolejne spotkanie mediacyjne w zakresie potencjalnego oddziaływania środowiskowego instalacji zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Kampinoskiej 1 połączonego z mediacjami środowiskowymi ze społecznością lokalną.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 26 kwietnia br. o godz. 18:00 w sali na I piętrze budynku administracyjnego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska” przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie.

W ramach spotkania mediacyjnego zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

 1. Analiza potencjalnego oddziaływania zapachowego MPO Radiowo.
 2. Emisja bioaerozolu z odpadów przetwarzanych w wybranych bioreaktorach z zastosowaniem preparatów dezodoryzujących.
 3. Aktualny stopień wdrożenia programu naprawczego na terenie Zakładu w zakresie ograniczania potencjalnego oddziaływania zapachowego.
 4. Rekomendacje zespołu badawczego/mediatorów w zakresie instrukcji utrzymania czystości i porządku na terenie Zakładu wraz z propozycją wprowadzenia dalszych działań w funkcji czasu.

Spotkanie prowadzić będą mediatorzy sądowi - dr inż. Łukasz Szałata przy współudziale ekspertów pana dr Piotra Jadczyka oraz mgra inż. Mateusza Cuske. Przewidywany czas trwania spotkania to 90 minut.