Serdecznie zapraszamy na festyn z okazji Światowego Dnia Ziemi! O czystość i porządek na tereniu Pól Mokotowskich zadba jak co roku Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania!

B1Plakat2017jpg

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o. o. zrobiło kolejny, bardzo ważny krok w kierunku rozbudowy Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) na warszawskim Targówku. Spółka rozpoczęła procedurę przetargową dotyczącą wyboru generalnego wykonawcy w związku z planami rozbudowy obiektu, który dla stolicy i jej mieszkańców oraz systemu gospodarki odpadami ma priorytetowe znaczenie.

Przetarg w trybie nieograniczonym, przewidywany jest w formule „projektuj i buduj”. Termin składania ofert mija 10 sierpnia br. Uruchomienie rozbudowanego zakładu do termicznego przekształcania odpadów komunalnych zakończy definitywnie funkcjonowanie instalacji w Radiowie.      
    
- Konsekwentnie realizujemy zakładane cele. Uruchomienie procedury przetargowej, to jeden z najważniejszych kamieni milowych w realizacji rozbudowy naszego zakładu na Targówku. Mamy już prawomocne pozwolenie na budowę. SIWZ pojawi się na naszych stronach lada dzień. Proces potrwa kilka miesięcy. Liczymy na duże zainteresowanie ze strony potencjalnych wykonawców – mówi Krzysztof Bałanda, prezes zarządu MPO w m. st. Warszawie sp. z o. o.

Projekt zakłada rozbudowę istniejącej instalacji do mocy przerobowych niezbędnych dla m.st. Warszawy. Będzie to z pewnością jedna z najnowocześniejszych instalacji tego typu w Europie, spełniająca wymogi środowiskowe, wyższe niż wymagane prawem. Autorami projektu są architekci z pracowni Sweco Consulting. Rozruch próbny instalacji i związane z tym dostarczenie odpadów planuje się w terminie 24 miesięcy od przekazania placu budowy generalnemu wykonawcy. Nowy zakład pozwoli efektywnie odzyskiwać energię z odpadów i zmienić sposób zagospodarowywania odpadów, który do tej pory jest prowadzony w instalacji MBP (mechaniczno-biologicznej) w Radiowie, obsługującej Stolicę od ponad 60 lat.

Po rozbudowie obiekt będzie składał się z dwóch niezależnych od siebie elementów: instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów o wydajności ponad 300 tys., ton rocznie oraz  nowoczesnej, w pełni zautomatyzowanej sortowni odpadów selektywnie zebranych o wydajności 30 tys. ton rocznie. Będzie również dostarczał prąd i ciepło Warszawiakom.

Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK), zlokalizowany jest przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie, na terenie dzielnicy Targówek. ZUSOK funkcjonuje od 2001 roku jako wielofunkcyjna instalacja, której elementem jest sortownia ręczna o wydajności 30 tys. ton rocznie oraz instalacja termicznego unieszkodliwiania odpadów o możliwościach przerobowych 60 tys. ton w skali roku.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o. o. działa od 90 lat i obsługuje ok. 58% rynku warszawskiego, odbierając odpady od miliona Warszawiaków z 46 000 punktów. Przedsiębiorstwo posiada 4 bazy transportowe i dysponuje flotą ponad 150 pojazdów dedykowanych odbiorowi odpadów, z tego blisko 100 pojazdów bezpylnych (w tym 33 napędzanych CNG) i około 50 samochodów kontenerowych, wyposażonych m.in. w systemy ważenia dynamicznego, lokalizacji i RFID.

 K9A0015

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o. o. (MPO) podda analizie nieprawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA). Postępowania administracyjne nie wpłyną na jakość usług świadczonych na rzecz Warszawiaków.
MPO złoży wniosek o pisemne uzasadnienie orzeczenia, które WSA wydał 9 maja br., w sprawie decyzji o bezpiecznym zamknięciu instalacji MBP w Radiowie. Zgodnie z wcześniejszymi planami instalacja MBP przestanie definitywnie funkcjonować już za 1,5 roku tj. z dniem 31 grudnia 2018 r. Bez względu na wynik toczących się postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych, usługi na rzecz mieszkańców Stolicy będą świadczone przez MPO terminowo i na najwyższym poziomie.  

9 maja 2017 r. WSA oddalił skargę MPO na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ), który wstrzymał użytkowanie instalacji MBP w Radiowie. Składając skargę do WSA Spółka podnosiła m.in. brak winy MPO w nieuzyskaniu pozwolenia zintegrowanego w odpowiednim terminie (przewlekłość postępowania Marszałka) oraz błędy proceduralne związane z nieuznaniem przez organ II instancji tj. GIOŚ, postępowania w przedmiocie udzielenia pozwolenia zintegrowanego prowadzonego przez Marszałka. Powyższą argumentację MPO podzielił Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z dnia 4 kwietnia 2017 roku, który stwierdził, że nie było podstaw do wydania decyzji o zamknięciu instalacji MBP w Radiowie.
Wspomniany wyrok  WSA z 9 maja br. jest nieprawomocny. Spółka wystąpi z wnioskiem o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem, MPO rozważy skorzystanie z przysługującego mu prawa do złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA).
Mając na względzie dotychczasowe  decyzje, zarówno Marszałka, jak też Ministra Środowiska, które w głębokim przekonaniu MPO pozbawione są merytorycznych podstaw, Spółka w dniu 9 maja 2017 r., złożyła skargę do WSA na decyzję Ministra Środowiska utrzymującą w mocy decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego odmawiającą udzielenia pozwolenia zintegrowanego. Wskazać należy, że większość instalacji w regionie nie posiada ostatecznych pozwoleń zintegrowanych, a te, które je posiadają nie mają możliwości zagospodarowania całego strumienia odpadów wytwarzanych w Warszawie. Marszałek Województwa pomimo odmowy udzielenia pozwolenia zintegrowanego MPO wskazał w treści Planu gospodarki  odpadami dla województwa mazowieckiego 2022, że instalacja MPO jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości przetwarzania odpadów.
Instalacja MBP w Radiowie jest dziś obiektem o strategicznym znaczeniu, potrzebnym do prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów w Warszawie. MPO obsługuje 10 warszawskich dzielnic i ok. 1 mln mieszkańców Stolicy. Zarząd MPO, mając świadomość uciążliwości związanych z funkcjonowaniem tego typu instalacji, podjął szereg działań inwestycyjnych, mających na celu złagodzenie wpływu instalacji na życie okolicznych mieszkańców i środowisko naturalne. Mając na względzie także głosy i dobro okolicznych mieszkańców Spółka zleciła również szereg niezależnych badań, które wykluczyły zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Wielokrotne kontrole i inspekcje organów do tego powołanych nie wykazały nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji.
Składowisko Radiowo, funkcjonujące od 60 lat zostało zamknięte z końcem 2016 r. Czas zamknięcia instalacji MBP w Radiowie, również zbliża się nieuchronnie. MPO jest w trakcie rozbudowy (prawomocne pozwolenie na budowę już jest, niebawem wszczęta zostanie procedura przetargowa na wykonawcę ) zakładu do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych na warszawskim Targówku. Obiekt ma zostać całkowicie zmodernizowany w 2019/2020 roku, co oznacza, że już za trzy lata przejmie on całkowicie strumień odpadów, trafiający dziś do instalacji MBP w Radiowie. Problem śmieci i uciążliwości zniknie bezpowrotnie.
W okresie przejściowym, tj. od zamknięcia instalacji MBP w Radiowie do rozruchu zmodernizowanej Spalarni odpady komunalne dotychczas zagospodarowywane w Radiowie trafią do innych instalacji wyłonionych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

MPO, firma od 90-ciu lat obecna na stołecznym rynku, opiera działania wyłącznie na przesłankach merytorycznych, funkcjonując przy tym w zgodzie i z literą obowiązującego w Polsce prawa. Zarząd MPO jest przygotowany na różne scenariusze, również te, o wcześniejszym niż pierwotnie planowano, zamknięciu instalacji MBP w Radiowie. Celem nadrzędnym działań Przedsiębiorstwa pozostaje jednak przede wszystkim obsługa mieszańców Warszawy na niezmienionym, wysokim poziomie, bez względu na rodzaj toczących się sporów administracyjnych czy ich ostateczny  wynik.

149

MPO zaprasza do zapoznania się z Ogłoszeniem dot. sprzedaży nieruchomości - Warszawa, ul.BIAŁOŁĘCKA 231. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na dole strony w części "Sprzedaż/Ogłoszenia".

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania rozpoczęło program ekologicznych zajęć edukacyjnych „Jak zostać EKOBOHATEREM?” dedykowany szkołom i przedszkolom na terenie Targówka,  Rembertowa i Pragi-Południe. Pierwsze ekolekcje odbyły się w Szkole Podstawowej nr 206.

Punktualnie o 8:50 zabrzmiał dzwonek i rozpoczęła się rywalizacja na specjalnie przygotowanej planszy. Przez kolejnych 5 lekcji uczniowie klas I-III rzucali kostką i w drodze do mety segregowali śmieci, rozwiązywali łamigłówki dotyczące prawidłowego postępowania z odpadami, recyklingu czy wykorzystania śmieci do produkcji energii. Każde prawidłowo wykonane zadanie nagradzane było punktami w formie plastikowych nakrętek. Ekologicznym zmaganiom kibicował EKOBOHATER. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali pamiątkowe medale EKOBOHATERA. Zajęcia w placówce poprzedził konkurs plastyczny. Tematem wykonanych przez najmłodszych rysunków była ekologia w domu i rodzinie. Autorzy wyróżnionych prac otrzymali gry edukacyjne ufundowane przez MPO.

Zajęcia są elementem działań informacyjno-edukacyjnych towarzyszących projektowi modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych. Do udziału w programie zgłosiło się blisko 40 placówek oświatowych. – Cieszymy się z tak dużego zainteresowania naszą ofertą edukacyjną. Nie wszystkie szkoły i przedszkola uda nam się wspólnie z EKOBOHATEREM odwiedzić przed wakacjami, dlatego cykl zajęć będzie kontynuowany także w przyszłym roku szkolnym – mówi Piotr Karczewski z MPO.

DSC00056  

 

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców stolicy do udziału w Warszawskich Dniach Recyklingu, które odbędą się w sobotę, 13 maja br., w godzinach 10.00-14.00.

W każdej Dzielnicy mieszkańcy otrzymają sadzonki roślin (krzewów, kwiatów, ziół) w zamian za przyniesione odpady: „elektrośmieci”, plastik, metal, papier, szkło, baterie.

Przelicznik kuponów na sadzonki:

1 KUPON = 1 sadzonka zioła;

2 KUPONY = 1 sadzonka kwiatu lub byliny;

3 KUPONY = 1 sadzonka krzewu.

Zapraszamy!
 
Lokalizacje Wydarzenia w Dzielnicach:
- Bemowo - przed Urzędem Dzielnicy, ul. Powstańców Śląskich 70;
- Białołęka - przy Urzędzie Dzielnicy, ul. Modlińska 197;
- Bielany - Park Olszyna, ul. Gąbińska (przy studni wody oligoceńskiej);
- Mokotów - zatoka parkingowa przy ul. Piaseczyńskiej/Idzikowskiego, koło Parku Arkadia;
- Ochota - targowisko „Zieleniak”, ul. Grójecka 97;
- Praga - Południe - parking przy Urzędzie Dzielnicy, ul. Grochowska 274;
- Praga - Północ - parking przy Urzędzie Dzielnicy, ul. ks. J. Kłopotowskiego 15;
- Rembertów - parking przy Urzędzie Dzielnicy, al. Gen. A Chruściela 28 (od strony ul. Konwisarskiej);
- Śródmieście - parking przy Urzędzie Dzielnicy, ul. Nowogrodzka 43;
- Targówek - parking przy Urzędzie Dzielnicy, ul. Kondratowicza 20;
- Ursus - parking przy Urzędzie Dzielnicy, Pl. Czerwca 1976 r. nr 1;
- Ursynów - parking przy Urzędzie Dzielnicy, al. K.E.N. 61;
- Wawer - parking przy Urzędzie Dzielnicy, ul. Żegańska 1;
- Wesoła - przy Urzędzie Dzielnicy, ul. 1 Praskiego Pułku 33;
- Wilanów - przy Urzędzie Dzielnicy, ul. Klimczaka 2;
- Włochy -  parking przy Urzędzie Dzielnicy, al. Krakowska 257;
- Wola  - parking przy Urzędzie Dzielnicy, Al. Solidarności 90;
- Żoliborz - parking przy Urzędzie Dzielnicy (od strony ul. Słowackiego 6/8).

0001

11 kwietnia 2017 roku MPO otrzymało ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę dotyczące modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej. Wniosek wraz z projektem budowlanym został złożony w połowie grudnia 2016 roku w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego UM Warszawy. W dniu 12.01.2017 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Następnie po uzgodnieniach z właściwymi organami w dniu 22.03.2017 r. Spółka uzyskała pozwolenie na budowę. Z dniem 11.04.2017 roku decyzja stała się ostateczna.

Spalarnia02c

Życzenia Wielkanocne 2017 MPO

Wielkanocne Spotkanie Dzieci i Młodzieży Targówka odbyło się w tym roku już po raz jedenasty. Honorowymi gośćmi wydarzenia byli najmłodsi mieszkańcy dzielnicy i wszystkie atrakcje przygotowano z myślą o nich. Tym razem paczki ze słodyczami otrzymało prawie 500 dzieci z terenu całej Dzielnicy. Jednym ze sponsorów było Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.

10 kwietnia sala kinowa przy ul. Wysockiego 11 pełna była uśmiechniętych dzieci, których przywitali organizatorzy: Radni i Zarząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, Przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” oraz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”.

Organizatorzy przygotowali dla dzieci wiele atrakcji. Głównym wydarzeniem był spektakl lalkowy pt. „Opowieści Waganów”, czyli dwie niesamowite historie. Jedna to bajka o dziecku szczęścia, druga zaś opowiada o córce młynarza. Zgodnie z wieloletnią tradycją nie mogło zabraknąć elementów cyrkowych. Dzieci obejrzały trzy repryzy teatralno - cyrkowe o charakterze komediowym w wykonaniu Clowna Ferdynanda Wspaniałego. Ogromną radość sprawiły najmłodszym balony, które za sprawą m.in. szczudlarza Anioła uzyskiwały najróżniejsze kształty zwierzątek. Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci otrzymały paczki ze słodyczami i upominkami od sponsorów. W akcję czynnie włączyli się wolontariusze, którzy dbali o bezpieczeństwo na sali i pomagali w organizacji całego przedsięwzięcia.

Wspomniane paczki z dużym zaangażowaniem i nieskrywaną radością przygotowywali radni, przedstawiciele spółdzielni i wolontariusze. Dodatkowo z życzeniami świątecznymi i słodyczami odwiedzono także dzieci i młodzież z dwóch Filii Domu Dziecka w naszej dzielnicy. Po raz pierwszy przekazano również paczki dla Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, która mieści się przy ul. Agatowej 10.

Inicjatywa podjęta spontanicznie 11 lat temu, z roku na rok fantastycznie się rozwija i integruje przy tym różne środowiska z dzielnicy. Impreza ta od 2007 roku jest coroczną akcją charytatywną, przygotowywaną z myślą o najbardziej potrzebujących dzieciach z Targówka. W pierwszym roku jej organizacji spodobała się najmłodszym i natychmiast radość dzieci stała się dla organizatorów zobowiązaniem na kolejne lata. Akcja oparta jest na przychylności i bezinteresownym zaangażowaniu wielu osób, instytucji i firm. Impreza bawi, uczy i integruje dzieci. Najważniejsze, że atrakcje i upominki znowu mogły dać dzieciom dużo radości i wywołać uśmiech na ich twarzy.

Wielkanoc